Ohlášky

Pokud chcete nedělní ohlášky dostávat pravidelně e-mailem,
pište na petra@doffek.cz

Kázání o. Jiřího

23. června 2024                                                                                                              12. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
24.6.
slavnost Narození sv. Jana KřtiteleŽ 9:00, za rodinu Veselskou a Maškovu
úterý
25.6.
úterý 12. týdne v mezidobíK 17:30, na určitý úmysl
středa
26.6.
středa 12. týdne v mezidobíŽ 18:00, za zemřelou Miladu Umlaufovou, r. Linduškovou (zádušní mše sv.)
čtvrtek
27.6.
čtvrtek 12. týdne v mezidobíŽ 18:00, za Stanislava Jelínka, manželku Ludmilu a živé rodiny
K 18:30 bohoslužba slova
pátek
28.6.
památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníkaŽ 18:00, za kmotřence Jona, Jonáše a Dorotku s prosbou o Boží požehnání
sobota
29.6.
slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze -doporučený svátekŽ 8:00, za Patrika a duše v očistci
neděle
30.6.
14. neděle v mezidobíK 7:30, na určitý úmysl
Ž 9:00, za farnost

Farní kavárnu můžete navštívit před prázdninami naposledy dnes.

V pondělí je mše svatá ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele výjimečně v 9:00 ráno. O. Jiří má v podvečer setkání brněnské pobočky České křesťanské akademie.

Možnost přímluvné modlitby bude ve farním kostele ve středu 26. června ihned po mši sv. od cca 18:30 do 19:30.

Srdečně Vás zveme na poslední letošní setkání Betálného klubu ve středu 26. června od 18.30 v Domku. Tentokrát budeme besedovat s otcem Jiřím nad tématem "Naše oblíbené pasáže v Bibli". Každý z účastníků bude mít možnost podělit se s přáteli, jaký úryvek z Písma svatého má rád.

Od tohoto týdne platí, že ve čtvrtek se nekoná Lectio Divina. O opětovném obnovení setkávání Lectio Divina budete informováni.

Oznámení křtu: v sobotu 29. 6. bude v 11:00 hodin v kapli Svaté rodiny pokřtěn František Adrian Kubáň.

Od neděle 30. června bude v kapli sloužena pouze jedna mše sv. v týdnu, a to v neděli v 7:30.
Bohoslužby slova se svatým přijímáním
budou v obvyklý čas i o prázdninách. Občas se však nebudou moci konat kvůli dovoleným. Sledujte proto prosím průběžně ohlášky.

Rozvrh výuky náboženství v příštím školním roce je na nástěnce a na webu. Můžete již začít přihlašovat Vaše děti prostřednictvím papírových přihlášek (jsou v poličce pod kůrem/na stolku vzadu) a na webu.

Zápis z pastorační rady farnosti je na vnitřní nástěnce.

Od příští neděle bude k dispozici (vzadu v kostele/kapli a na webu) anketa o budoucím pastoračním a komunitním využití farního areálu v Žebětíně. Vyjádřit se budete moci až do konce září.


16. června 2024                                                                     11. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
17.6.
pondělí 11. týdne v mezidobíŽ 18:00, na poděkování za všechna dobrodiní
a na úmysly dárce
úterý
18.6.
úterý 11. týdne v mezidobíK 17:30, na určitý úmysl
středa
19.6.
středa 11. týdne v mezidobíŽ 18:00, za uzdravení duše i těla Zuzany Pavlů
čtvrtek
20.6.
čtvrtek 11. týdne v mezidobíŽ 18:00, za Marii Kozlovou, manžela a dvoje rodiče
K 18:30 bohoslužba slova
pátek
21.6.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníkaŽ 18:00, na jistý úmysl
sobota
22.6.
sobota 11. týdne v mezidobíŽ 8:00, za všechny naše letošní prvokomunikanty a jejich vytrvání v dobrém
neděle
23.6.
12. neděle v mezidobíK 7:30, za farníky
Ž 9:00, za Františku Beranovou, rodiče, sourozence a děti
K 10:30,  živou a zesnulou rodinu Širůčkovu a na určitý úmysl

Po druhé mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Po mši sv. v Žebětíně v 9:00 jste zváni do farní kavárny.

Veškerá výuka náboženství v naší farnosti pro tento školní rok již skončila. Příští neděli by měl být k dispozici rozvrh hodin náboženství i přihlášky na příští školní rok 2024/2025 - pro základní školy v naší farnosti i pro výuku na faře.

V úterý 18. června:
- se ihned po mši svaté koná v Domku poslední schůzka kohoutovických ministrantů v tomto školním roce, vzhledem k příchodu letních teplot se zmrzlinou😊 Zveme opravdu všechny kohoutovické ministranty!
- od 19:00 se poté v Domku sejde farní pastorační rada obou částí farnosti. K zasedání srdečně zveme vás všechny, kteří sice nejste členy FPR, ale na životě farnosti vám záleží. Budeme projednávat program akcí ve farnosti o letošním podzimu a také plán, jak v budoucnu upravit prostory žebětínské fary pro její lepší pastorační a komunitní využití.

K modlitbě Lectio divina jste zváni do kaple ve čtvrtek 20. června od 19:00 do 19:30.

V žebětínské části farnosti hledáme někoho, kdo by se chtěl připojil ke společenství akolytů – rozdávajících při nedělní Eucharistii svaté přijímání. Prosím zájemce, aby se hlásili otci Jiřímu.

Taktéž prosím případné zájemce o budoucí službu katechety/katechetky v naší farnosti, aby se přihlásili otci Jiřímu.

Oznámení křtu: v sobotu 22. 6. v 11:00 bude ve farním kostele pokřtěna Izabela Bilá.


9. června 2024                                                                  10. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
10.6.
pondělí 10. týdne v mezidobíŽ 18:00, za zemřelého Vendelína Topora, Margitu Toporovou a živou rodinu
úterý
11.6.
památka sv. Barnabáše, apoštolaK 18:00, na určitý úmysl
středa
12.6.
středa 10. týdne v mezidobíŽ 18:00, za Jana Zaplatila a živou a zemřelou rodinu
čtvrtek
13.6.
památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církveŽ 18:00, za Jana Bartoše, manželku Veroniku a živé rodiny
K 18:30 bohoslužba slova
pátek
14.6.
pátek 10. týdne v mezidobíŽ 18:00, za Marii Audyovou a rodiče
sobota
15.6.
sobota 10. týdne v mezidobíŽ 8:00, na jistý úmysl
neděle
16.6.
11. neděle v mezidobíK 7:30, úmysl zatím volný
Ž 9:00, za farnost
K 10:30, za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Po mši sv. v Žebětíně v 9:00 jste zváni do farní kavárny.

V pondělí 10. června se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

V úterý 11. června se mše svatá v kapli koná až v 18:00, před ní nebude možnost svátosti smíření (otec Jiří dorazí na čas, má předtím akci DCHB v Rajhradě).

Na Betálné klub jste srdečně zváni ve středu 12. června v 18.30 v Domku. Obraz nebeského Jeruzaléma představí Jana Ungerová.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 13. června od 19 do 20h.

Sbor mladých zkouší příští neděli 16. června od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli.

V žebětínské části farnosti hledáme někoho, kdo by se chtěl připojil ke společenství akolytů – rozdávajících při nedělní Eucharistii svaté přijímání. Prosím zájemce, aby se hlásili otci Jiřímu.

V příštím školním roce by mnoho rodičů uvítalo obnovení výuky náboženství na ZŠ Chalabalova. P. Jiří ani Marie Jírů však již nemají k výuce na Chalabalově časovou kapacitu. Otec Jiří se chystá v této věci oslovit Diecézní katechetické centrum – ještě předtím ovšem prosí, zda by se tohoto úkolu nebyl ochoten ujmout někdo z našich farníků. Hlaste se prosím o. Jiřímu.

Oznámení křtu: v sobotu 15. 6. bude v 11:00 v kapli Sv. rodiny pokřtěna Tina Honig.


2. června 2024                                                                       9. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
3.6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníkůŽ 18:00, za syna Marka u příležitosti výročí jeho křtu
úterý
4.6.
úterý 9. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
středa
5.6.
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníkamše svatá v naší farnosti není
čtvrtek
6.6.
čtvrtek 9. týdne v mezidobíŽ 18:00, za prarodiče Kozlovy, děti, vnuky a celou zemřelou přízeň
K 18:30 bohoslužba slova
pátek
7.6.
slavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaŽ 17:30, na jistý úmysl
sobota
8.6.
památka Neposkvrněného Srdce Panny MarieŽ 8:00, za všechny, kteří v naší farnosti zemřeli v měsíci květnu, a za duše v očistci
neděle
9.6.
10. neděle v mezidobíK 7:30, za farníky
Ž 9:00, za zemřelého dědečka Eduarda Krásu u příležitosti 25. výročí jeho úmrtí
K 10:30, za Soňu a Karla Vašákovy

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Po mši sv. v Žebětíně v 9:00 jste zváni do farní kavárny.

V úterý a středu se v naší farnosti nekonají mše svaté, otec Jiří je mimo Brno.

 F-klub se překládá na pondělí příštího týdne.

K modlitbě Lectio divina jste zváni do kaple ve čtvrtek 6. června od 19:00 do 19:30.

 Pátek 7. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření. Adorace bude vzhledem souběhu páteční slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně a Noci kostelů v Kohoutovicích trvat jen 30 minut; v 17:30 uctíme Ježíšovo Božské Srdce litaniemi a hned poté následuje mše svatá.

Noc kostelů se koná 7. června v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích.

Oznámení křtu: V sobotu 8. června v 11:00 bude ve farním kostele pokřtěna Tereza Mašková.

Požehnání Mladým hodům se koná v sobotu 8. června ve 13:30 v kapli Svaté rodiny, následuje krojovaný průvod Kohoutovicemi zakončený v 17:00 Moravskou besedou na prostranství před poliklinikou.

Ekumenická iniciativa Společný domov, usilující o šíření ekologického myšlení napříč křesťanskými církvemi, vás srdečně zve na setkání s přednáškou teologa Jana Zámečníka Láska k bližnímu, láska ke stvoření, která se uskuteční v sobotu 8. června od 16:15 v galerii Skleněná louka na Kounicově 23. Plakátek je na venkovní nástěnce.

Sbor mladých se z organizačních důvodů koná až v neděli 16. června.

V žebětínské části farnosti hledáme někoho, kdo by se chtěl připojil ke společenství akolytů – rozdávajících při nedělní Eucharistii svaté přijímání. Prosím zájemce, aby se hlásili otci Jiřímu.

Zápis z pastorační rady farnosti je na vnitřní nástěnce.

U východu je připraveno nové číslo farního občasníku. Je také na farních webových stránkách.


26. května 2024                                                            Slavnost Nejsvětější Trojice

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
27.5.
pondělí 8. týdne v mezidobíŽ 18:00, na dobrý úmysl
úterý
28.5.
úterý 8. týdne v mezidobíK 17:30, za těžce nemocnou osobu
středa
29.5.
středa 8. týdne v mezidobíŽ 18:00, za všechny nemocné v naší farnosti (slouží otec biskup Pavel)
čtvrtek
30.5.
slavnost Těla a Krve Páně -doporučený svátekŽ 18:00, za zemřelou Jarmilu Křivánkovou, manžela, syna a rodiče
pátek
31.5.
svátek Navštívení Panny MarieŽ 18:00, za Marii Chylíkovou, manžela Josefa, dva syny, dceru a dvoje rodiče
sobota
1.6.
památka sv. Justina, mučedníkaŽ 8:00, na úmysly Panny Marie
neděle
2.6.
9. neděle v mezidobíK 7:30, na poděkování za 80 let života
Ž 9:00, za farnost a za prvokomunikanty
mše svatá v kapli v 10:30 není

Po mši sv. v Žebětíně v 9:00 jste zváni do farní kavárny.

Dnes v 16:00 se v kapli Svaté rodiny konají odpolední chvály. Jsou určeny zejména pro rodiny s malými dětmi, které by něco podobného v pozdnějších hodinách nezvládly. Srdečně zváni jsou však všichni! Plakát je na venkovní nástěnce.

Klub křesťanských seniorů se sejde dnes až v 19 hodin v kapli Sv. Rodiny na májové pobožnosti. 

Ve středu 29. května:
-v naší farnosti vykoná pastorační návštěvu otec biskup Pavel. Bude slavit mši svatou v 18:00; po ní bude neformální setkání s farníky na faře v Žebětíně. Přímluvná modlitba se z důvodu návštěvy biskupa Pavla nekoná.
- Na Betálné klub jste zváni od 18.30 v Domku. O Panně Marii promluví P. Jakub Tůma, který má moderní a neotřelý přístup k tématu a v mnohém nevšední pohled na věc.

Ve čtvrtek 30. května je slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté v 18:00 se koná tradiční průvod s Eucharistií po kostele s požehnáním naší obci před kostelem. Prosíme všechny, kdo by mohli přispět ke květinové výzdobě oltářů, aby přinesli své výpěstky do čtvrtečních 14:00.
Bohoslužba slova ani Lectio Divina se v Kohoutovicích toho dne nekoná.

Příští neděli 2. června od 8:00 zkouší na faře Sboreček a v 9:00 zpívá při mši sv. ve farním kostele u příležitosti 1. sv. přijímání dětí.
Druhá mše svatá v Kohoutovicích se z důvodu prvního svatého přijímání v Žebětíně nekoná.

Noc kostelů se koná 7. června v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích.

Požehnání Mladým hodům se koná v sobotu 8. června ve 13:30 v kapli Svaté rodiny, následuje krojovaný průvod Kohoutovicemi zakončený v 17:00 Moravskou besedou na prostranství před poliklinikou.

Na webových stránkách naší diecéze je ke shlédnutí nově zveřejněná série videoprezentací AŽ NAVĚKY.

V žebětínské části farnosti hledáme někoho, kdo by se chtěl připojil ke společenství akolytů – rozdávajících při nedělní Eucharistii svaté přijímání. Prosím zájemce, aby se hlásili otci Jiřímu.


19. května 2024                                                     slavnost Seslání Ducha Svatého

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
20.5.
památka Panny Marie, Matky církveŽ 18:00, za P. Ladislava Marka Pelouška, rodiče, sourozence a synovce Jana
úterý
21.5.
svátek výročí posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a PavlaK 17:30, za živou a zemřelou rodinu
středa
22.5.
středa 7. týdne v mezidobíŽ 18:00, za Josefa Lízala, manželku, dva syny a zetě; a za Jaroslava Pospíšila a manželku
čtvrtek
23.5.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího
a věčného kněze
Ž 18:00, na úmysl dárce
K 18:30 bohoslužba slova
pátek
24.5.
pátek 7. týdne v mezidobíŽ 18:00, za dar zdraví
sobota
25.5.
sobota 7. týdne v mezidobíŽ 8:00, za nalezení cest ke smíření v rozdělené občanské společnosti na Slovensku
neděle
26.5.
slavnost Nejsvětější TrojiceK 7:30, za Annu a Františka Brázdovy, rodiče, sourozence a syna
Ž 9:00, za rodiče Fröhlichovy, jejich dcery, zetě a duše v očistci
K 10:30, za farníky a za prvokomunikanty

Po obou mších sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Po mši sv. v Žebětíně v 9:00 jste zváni do farní kavárny.

První schůzka nové pastorační rady farnosti se koná v pondělí 20. května od 19:30 na faře.

V následujícím týdnu bude ve všech skupinách otce Jiřího poslední hodina náboženství v tomto školním roce.
Výuka ve skupinách Marie Jírů na ZŠ Pavlovská bude však pokračovat až do června.

K modlitbě Lectio divina jste zváni do kaple ve čtvrtek 16. května od 19:00 do 19:30.

V sobotu 25. května v Domku od 16:00 do 19:00 a v neděli 26. května od 8:30 zkouší Sbor mladých, zpívá pak při mši sv. v 10:30 v kapli u příležitosti prvního sv. přijímání dětí.

V neděli 26. května, se v kapli Svaté rodiny v 16:00 konají odpolední chvály. Jsou určeny zejména pro rodiny s malými dětmi, které by něco podobného v pozdnějších hodinách nezvládly. Srdečně zváni jsou však všichni! Plakát je na venkovní nástěnce.

Ve středu 29. 5. vykoná v naší farnosti pastorační návštěvu otec biskup Pavel. Bude slavit mši svatou v 18:00; po ní bude neformální setkání s farníky na faře v Žebětíně.

Noc kostelů se koná 7. června v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích

Letošní farní víkend se koná 14. a 15. září 2024.


12. května 2024                                                                       7. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
13.5.
památka Panny Marie FatimskéŽ 18:00, za zemřelou Marii Lucii Pospíšilovou, snachu Janu a živé rodiny
úterý
14.5.
svátek sv. Matěje, apoštolaK 17:30, za Františku Žůrkovou, Františka Klímu a na určitý úmysl
středa
15.5.
středa po 7. neděli velikonočníŽ 18:00, za zdařilou operaci očí
čtvrtek
16.5.
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona ČechŽ 18:00, za dobrou volbu nového rektora římského Nepomucena a za Boží požehnání pro jeho budoucí působení
K 18:30 bohoslužba slova
pátek
17.5.
pátek po 7. neděli velikonočníŽ 18:00, za Jana Zaplatila, manželku Františku, dceru Marii, syna Jana a zemřelou přízeň
sobota
18.5.
sobota po 7. neděli velikonočnípoutní mše svatá v Chlumku u Luže; votivní k Panně Marii, za všechny poutníky a jejich úmysly (mše svatá v naší farnosti není)
neděle
19.5.
slavnost Seslání Ducha SvatéhoK 7:30, na úmysl dárce
Ž 9:00, za farnost
K 10:30, za živou a zemřelou rodinu Mejzlíkovu, Münsterovu a Šuráňovu

Sbírka na pronásledované křesťany z minulé neděle vynesla v celé farnosti 16 145 Kč. Pán ať odplatí každý váš dar.

Po mši sv. v Žebětíně v 9:00 jste zváni do farní kavárny.

Májové pobožnosti se konají po celý květen:
- ve farním kostele vždy 40 minut před každou mší sv.
- v kapli Svaté rodiny denně v 19h kromě úterý a čtvrtka.

Svatodušní novénu se v kapli modlíme denně až do soboty 18. května denně od 20:30 do 21 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

V pondělí 13. května se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

Betálné klub s Radovanem Voříškem na téma Duch svatý se koná ve středu 15. května v 18:30 v Domku. Všichni jste srdečně zváni, není třeba se přihlašovat.

K modlitbě Lectio divina jste zváni do kaple ve čtvrtek 16. května od 19:00 do 19:30.

Farní pouť do Luže u Chrudimi a Rané se koná v sobotu 18. května. Odjezd autobusu v 6:20 od hájenky v Kohoutovicích, v 6:30 od kostela v Žebětíně. Mše svatá bude v Chlumku u Luže v dopoledních hodinách, podle toho, kdy dorazí pěší poutníci.


5. května 2024                                                                        6. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
6.5.
památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníkaŽ 18:00, za zemřelé Františka a Marii Valíkovy a živé rodiny
úterý
7.5.
úterý po 6. neděli velikonočníK 17:30, úmysl zatím volný
středa
8.5.
středa po 6. neděli velikonočníŽ 18:00, za Antonii Šedou a dva manžely
čtvrtek
9.5.
slavnost Nanebevstoupení Páně -doporučený svátekŽ 18:00, za Růženu Kozlovou, manžela a vnuka  
pátek
10.5.
pátek po 6. neděli velikonočníŽ 18:00, za všechny zemřelé přátele, známé a za duše v očistci
sobota
11.5.
sobota po 6. neděli velikonočníŽ 8:00, za všechny, kteří v naší farnosti zemřeli v měsíci dubnu, a za duše v očistci
neděle
12.5.
7. neděle velikonočníK 7:30, za Ludmilu Štipskou a za živé a zemřelé rodiny
Ž 9:00, za Marii a Břetislava Rösslerovy, rodinu Vitulovu, syna Jaroslava a za Kristýnu a Jindřicha
K 10:30, za farníky

Dnešní sbírka je určena na pronásledované křesťany. Pán ať odplatí každý váš dar.

Po mši sv. v Žebětíně v 9:00 jste zváni do farní kavárny.

Májové pobožnosti se konají po celý květen:
- ve farním kostele vždy 40 minut před každou mší sv.
- v kapli Svaté rodiny denně v 19h kromě úterý a čtvrtka.

F-klub se bude konat až příští pondělí 13. května.  

Ve středu 8. května jste srdečně zváni na tradiční pěší pouť do Křtin. Sraz je v 9:00 na konečné tramvaje číslo 4 v Obřanech. Ve Křtinách pouť vyvrcholí mší svatou v 16:00.

Ve čtvrtek 9. května se kvůli souběhu se slavností Nanebevstoupení Páně nekoná v Kohoutovicích bohoslužba slova. Od 19 do 20h jste však srdečně zváni do kaple na tichou adoraci.

V pátek 10.5. navštíví otec Jiří nemocné místo minulého pátku.

Svatodušní novénu se budeme v kapli modlit od pátku 10. do soboty 18. května denně od 20:30 do 21 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Oznámení křtu: ve farním kostele bude v sobotu 11. května pokřtěna Barbora Šuráňová; v neděli 12. května, rovněž ve farním kostele, bude pokřtěna Miriam Marie Podhrázská.

Sbor mladých zpívá až v neděli 26. května u příležitosti prvního sv. přijímání dětí.

Prosíme ty, kteří se přihlásili na farní pouť a dosud nezaplatili za dopravu, aby tak učinili nejlépe ještě dnes; nejpozději pak zítra (Žebětín) či pozítří (Kohoutovice).

Při příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů, byl po deseti letech jmenován nový vůdce 72. chlapeckého skautského oddílu. Jiřího "Čáru" Březinu v této funkci střídá Jonáš "Kent" Jírů. Byli jmenováni i další členové širšího vedení. Děkujeme Čárovi za skvělou péči o hochy z naší farnosti a pro členy nového vedení oddílu prosíme o Boží požehnání v nové službě.


28. dubna 2024                                                                   5. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
29.4.
svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, spolupatronky EvropyŽ 18:00, za zemřelou Ludmilu Marvanovou, živou a zemřelou rodinu, za zemřelého Ondřeje Komárka a za živou a zemřelou rodinu
úterý
30.4.
úterý po 5. neděli velikonočníK 17:30, za zemřelou Anetu Holubovou (zádušní mše sv.)
středa
1.5.
středa po 5. neděli velikonočníŽ 18:00, za zemřelé prarodiče Čtvrtníčkovy, jejich děti, vnuky a celou zemřelou přízeň
čtvrtek
2.5.
památka sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve
Ž 18:00, za zemřelého Květoslava Křivánka, manželku, syna a rodiče
K 18:30 bohoslužba slova
pátek
3.5.
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolůmše sv. v naší farnosti není
sobota
4.5.
sobota po 5. neděli velikonočnímše sv. v naší farnosti není
neděle
5.5.
6. neděle velikonočníK 7:30, za Emilii a Viléma Gabrielovy, rodiče a sourozence
Ž 9:00, za farnost
K 10:30, za rodiče, prarodiče a živou rodinu

Po obou mších sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Do farní kavárny v Žebětíně jste zváni každou neděli po mši sv. v 9:00.

Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Schůzka ekonomické rady farnosti se koná na faře v pondělí 29. dubna v 19:00.

K modlitbě Lectio divina jste zváni do kaple ve čtvrtek 20 dubna od 19:00 do 19:30.

Otec Jiří bude od pátku do neděle mimo farnost. Mše svaté se v pátek a sobotu nekonají, v neděli 5. 5. slouží mši svatou v 7:30 otec Tomáš Marada a v mše v 9:00 a v 10:30 otec Jindřich Kotvrda. Nemocné otec Jiří navštíví až 10. května.

Svatodušní novénu se budeme v kapli modlit od pátku 10. do soboty 18. května. Organizační schůzka se koná v úterý 30. dubna ihned po mši sv. v Domku. Všichni jste srdečně zváni. Kontakt Jiří Hrabovský (tel. 737 287 785).

Májové pobožnosti se konají po celý květen:
- ve farním kostele
vždy 40 minut před každou mší sv.
- v kapli Svaté rodiny
denně v 19h kromě úterý a čtvrtka.
První májová bude tedy již ve středu 1. května.

Příští neděli 5. května se koná sbírka na pronásledované křesťany. Pán ať odplatí každý váš dar.

Rovněž příští neděli od 8:00 zkouší na faře Sboreček a v 9:00 zpívá při mši sv. ve farním kostele. S dětmi jsou zváni i rodiče.


21. dubna 2024                                                                 4. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
22. 4.
pondělí po 4. neděli velikonočníŽ 18:00, za všechny nemocné z naší farnosti
úterý
23. 4.
svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníkaK 17:30, za zemřelého Josefa Hotka a rodinu
středa
24. 4.
středa po 4. neděli velikonočníŽ 18:00, úmysl zatím volný
čtvrtek
25. 4.
svátek sv. Marka, evangelistyŽ 18:00, za Františku Bartošovou, manžela Antonína, syna Jana, manželku Veroniku a živé rodiny
K 18:30 bohoslužba slova
pátek
26. 4.
pátek po 4. neděli velikonočníŽ 18:00, za zemřelé rodiče a živou rodinu
sobota
27. 4.
sobota po 4. neděli velikonočnímše sv. v naší farnosti není
neděle
28. 4.
5. neděle velikonočníK 7:30, za farnost
Ž 9:00, za zemřelého Jana Pospíšila a živou rodinu
K 10:30, na poděkování za 20 let manželství

Do farní kavárny v Žebětíně jste zváni každou neděli po mši sv. v 9:00.

Možnost přímluvné modlitby bude ve farním kostele ve středu 24. dubna ihned po mši sv. od cca 18:30 do 19:30.

Můžete se přihlašovat na jarní brigádu na Karolince, která proběhne od 1. do 5. května. Pán Bůh zaplať za Váš zájem o toto společné dílo. Prosíme o přihlášení nejpozději 24. dubna, abychom mohli vše dobře naplánovat.

K modlitbě Lectio divina jste zváni do kaple ve čtvrtek 25. dubna od 19:00 do 19:30.

V sobotu 27. 4. se v naší farnosti nekoná mše svatá - otec Jiří jde s našimi ministranty na pěší diecézní ministrantskou pouť do Rajhradu.

Přijměte osobní pozvání brněnského děkana P. Vladimíra Záleského na pěší pouť do Křtin, která se letos koná již po dvacáté deváté. Sraz je ve středu 8. května (státní svátek) v 9:00 na konečné tramvaje č. 4 v Obřanech. Pouť vyvrcholí mší svatou ve Křtinách v 16:00. Další informace na plakátu či na webu brněnského biskupství.

Další informace k farní pouti do Chlumku u Luže a do farnosti Raná (18. května):
- Do 5.5. prosíme o zaplacení 300 Kč na osobu za autobus. Moc prosíme, plaťte jen dopravu, nikoli jídlo, muzeum nebo sklárnu, neboť bychom poté obtížně identifikovali, co kdo zaplatil. Návštěvu muzea a sklárny si platí každý sám, za oběd vybereme na místě.
- Kapacita lidí pro návštěvu sklárny je již vyčerpána.
- Pokud na pouť nakonec nebudete moci jet, sežeňte si náhradníka.


14. dubna 2024 3. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
15.4.
pondělí po 3. neděli velikonočníŽ 18:00, za Jana a Růženu Linduškovy, zemřelou přízeň   a živou rodinu
úterý
16.4.
úterý po 3. neděli velikonočníK 17:30, na určitý úmysl
středa
17.4.
středa po 3. neděli velikonočníŽ 8:00, za Danielu, Jaroslava, jejich děti, duše v očistci, za zemřelé Redkovy, jejich živou rodinu a za pana Oldřicha
čtvrtek
18.4.
čtvrtek po 3. neděli velikonočníŽ 18:00, za zemřelého syna Karla, zemřelého manžela Karla a za zemřelé rodiče z obou stran
K 18:30 bohoslužba slova
pátek
19.4.
pátek po 3. neděli velikonočníŽ 18:00, za Karla Veselého, jeho rodiče a živé rodiny
sobota
20.4.
sobota po 3. neděli velikonočníŽ 8:00, za Karla Veselého, jeho rodiče a živé rodiny
neděle
21.4.
4. neděle velikonočníK 7:30, úmysl zatím volný
Ž 9:00, za farnost
K 10:30, za zemřelé rodiče a bratry

Minulou neděli se vybralo:
- při kostelní sbírce na charitativní účely
v celé farnosti 18 767 Kč.
- při farním dobročinném bazaru celkem k dnešnímu dni (v hotovosti i převodem) 18 846 Kč.
6.500 Kč zajistí vzdělání Louise z Haiti, 12 346 Kč pomůže dětskému hospici Dům pro Julii.
Pán ať odplatí všechny vaše dary a díky za veškerou pomoc!

Ve středu 17. dubna bude mimořádně mše svatá v Žebětíně již v 8:00 ráno. Otec Jiří má večer akci brněnské pobočky České křesťanské akademie.

Rovněž ve středu 17. 4.  se koná Betálné klub v 18:30 v Domku. Na téma „Jak na roztržitost při modlitbě“ promluví Michal Jírů. Všichni jste srdečně zváni!

Můžete se přihlašovat na jarní brigádu na Karolince, která proběhne od 1. do 5. května. Pán Bůh zaplať za Váš zájem o toto společné dílo. Prosíme o přihlášení nejpozději 24. dubna, abychom mohli vše dobře naplánovat.

Do farní kavárny jste zváni každou neděli po mši sv. v 9:00.

Po obou mších sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Arch k přihlašování na farní pouť do Luže u Chrudimi (18. května) je vzadu v kapli/kostele. Další Informace jsou na webu.

Na nástěnce vzadu v kostele/kapli je také arch s výsledky voleb do obou částí farní pastorační rady a rovněž seznam farníků, jmenovaných do farní pastorační rady farářem.

Oznámení křtu: v sobotu 20. 4. v 11:00 bude ve farním kostele pokřtěn Viktor Martin Tauš.


7. dubna 2024                                                                         2. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
8.4.
slavnost Zvěstování PáněŽ 18:00, za zemřelého Josefa Lízala a živou rodinu
úterý
9.4.
úterý po 2. neděli velikonočníK 17:30, za dary Ducha svatého a požehnání pro živou rodinu
středa
10.4.
středa po 2. neděli velikonočníŽ 18:00, na úmysl dárce
čtvrtek
11.4.
památka sv. Stanislava, biskupa
a mučedníka
Ž 18:00, na úmysl celebranta
K 18:30 bohoslužba slova, navazuje adorace do 20:00
pátek
12.4.
pátek po 2. neděli velikonočníŽ 18:00, úmysl zatím volný
sobota
13.4.
sobota po 2. neděli velikonočníŽ 8:00, úmysl zatím volný
neděle
14.4.
3. neděle velikonočníK 7:30, za farníky
Ž 9:00, za živé rodiny, na poděkování za všechna dobra s prosbou o Boží pomoc a požehnání
K 10:30, úmysl zatím volný

Velkopáteční sbírka ‚Boží hrob’ určená pro křesťany ve Svaté Zemi vynesla v celé farnosti 12 646 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

Do farní kavárny jste zváni každou neděli po mši sv. v 9:00.

Dnešní kostelní sbírka je určena na charitativní účely. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Přijďte po obou mších sv. do farního dobročinného bazaru a vyberte si z nabízených věcí. Dobrovolně přispět lze v hotovosti v Domku nebo online platbou QR kódem.

V pondělí 8. dubna se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 11. dubna od 19 do 20h.

Děkujeme všem, kteří se v postní době zapojili do Postní almužny Diecézní charity Brno. Postní pokladničky můžete odevzdávat v sakristii kostela/kaple nejpozději do příští neděle 14. dubna.

Sbor mladých zkouší příští neděli 14. dubna od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli. S dětmi jsou zváni i rodiče.

Arch k přihlašování na farní pouť do Luže (18. května) je vzadu v kapli/kostele. Další Informace jsou na webu.


31. března 2024                                                        Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
1.4.
pondělí velikonočního oktávuK 7:30, úmysl zatím volný
Ž 9:00, úmysl zatím volný
úterý
2.4.
úterý velikonočního oktávuK 17:30, úmysl zatím volný
středa
3.4..
středa velikonočního oktávuŽ 18:00, za všechny, kteří v naší farnosti v březnu zemřeli a za duše v očistci
čtvrtek
4.4.
čtvrtek velikonočního oktávuŽ 18:00, na úmysl celebranta
K 18:30 bohoslužba slova a Lectio divina
pátek
5.4.
pátek velikonočního oktávuŽ 18:00, za zemřelé rodiče a živou rodinu
sobota
6.4.
sobota velikonočního oktávuŽ 8:00, na úmysly Panny Marie
neděle
7.4.
2. neděle velikonoční  (Božího milosrdenství)K 7:30, za Jaroslava Plška a živou rodinu
Ž 9:00, za farnost
K 10:30, na poděkování za 50 let života

Betálné klub se koná ve středu 3. dubna v 18:30 v Domku. Otec Jiří promluví na téma Genetika člověka a její etické problémy. Všichni jste srdečně zváni!

Pátek 5. dubna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 7. dubna:
- V kostele/kapli se koná sbírka na charitativní účely.
Pán Bůh zaplať za každý dar.
- Od 8:00 zkouší Sboreček na faře a v 9:00 zpívá při mši sv. ve farním kostele.

- Po mši sv. jste zváni na faru do farní kavárny, od teď už každý týden.
-
Taktéž 7. dubna proběhnou při všech mších sv. ve farnosti volby do farní pastorační rady. Volit mohou všichni farníci 18+. Kandidáti visí 😊 na nástěnce v kostele. Kdo by chtěl volit, ale 7. dubna na mši sv. ve farnosti nebude, ať se do 5. dubna ozve Petře Doffkové.

- Farní dobročinný bazar je otevřen po celý víkend (5.-7. dubna). Na adoptovanou Louise můžete přispět hotově v Domku, nebo online platbou QR kódem (na plakátu, na webu). Výtěžek nad 6.500 Kč odešleme dětskému hospici Dům pro Julii. Kdo byste mohli při bazaru pomoci, prosíme přihlaste se Petře Doffkové.

Arch k přihlašování na farní pouť do Luže (18. května) je vzadu v kapli/kostele. Další Informace jsou ZDE na stránce níže.

U východu je připraveno nové číslo farního občasníku. Je také na farních webových stránkách.


24. března 2024                                                                                Květná neděle

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
25.3.
pondělí Svatého týdneŽ 18:00, za Vladimíra a Marii Kozlovy, rodiče, sourozence a živé rodiny
úterý
26.3.
úterý Svatého týdneK 17:30, za zemřelou Marii Henychovou
středa
27.3.
středa Svatého týdneŽ 18:00, za rodiče Ševčíkovy, děti a vnuka
čtvrtek
28.3.
Zelený čtvrtekŽ 18:00, mše sv. na památku Večeře Páně, za zemřelou Jarmilu Kozlovou, manžela Stanislava, dvoje rodiče a synovce Oldřicha a Stanislava
pátek
29.3.
Velký pátekŽ 18:00, velkopáteční bohoslužba s uctíváním kříže
sobota
30.3.
Bílá sobotaŽ 19:30, velikonoční vigilie se křtem našich katechumenů, za nově pokřtěné
neděle
31.3.
slavnost Zmrtvýchvstání PáněK 7:30, za farníky
Ž 9:00, za spolužáky otce Jiřího z přírodovědecké fakulty MU a za jejich rodiny
K 10:30, za zemřelého Stanislava Kyseláka

Na velikonoční pondělí budou slouženy mše sv. takto: 7:30 K, 9:00 Ž.

Po obou mších sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Ve středu 27. března v 16:00 prosíme o pomoc při velikonočním úklidu kaple.

Možnost přímluvné modlitby bude ve farním kostele ve středu 27. března ihned po mši sv. od cca 18:30 do 19:30.

Pořad velikonočních bohoslužeb a časy začátku klapání jsou na webu a venkovní vývěsce.

Kdo by chtěl během Velikonočního tridua číst během bohoslužeb čtení, přihlaste se po mši sv. v sakristii u o. Jiřího.

Na Velký pátek se ve farním kostele uskuteční dobrovolná sbírka Boží hrob – pro křesťany ve Svaté zemi.

Rovněž na Velký pátek – v průběhu celého dne, od rána do začátku velkopáteční bohoslužby – bude v areálu fary instalována křížová cesta pro rodiny s dětmi.  Všechny rodiny i jednotlivci jsou srdečně zváni!

Svíčky na úvodní část bohoslužby Bílé soboty budou k dispozici před kostelem; můžete si však samozřejmě vzít vlastní.

O neděli Zmrtvýchvstání Páně bude tradiční požehnání velikonočních pokrmů.

Klub křesťanských seniorů se v březnu nekoná, další setkání bude až poslední neděli v dubnu.

U východu z kostela/kaple si můžete rozebrat informace o farním bazaru.

Arch k přihlašování na farní pouť do Luže je vzadu v kapli/kostele. Informace ZDE na stránce níže.


17. března 2024                                                                             5. neděle postní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
18.3.
pondělí po 5. neděli postníŽ 18:00, za zemřelého Jana Audyho a duše v očistci
úterý
19.3.
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátekK 17:30, za rodinu Sobotkovu
středa
20.3.
středa po 5. neděli postníŽ 18:00, za dar uzdravení a za rodinu
čtvrtek
21.3.
čtvrtek po 5. neděli postníŽ 18:00, na úmysl celebranta
K 18:30 bohoslužba slova, navazuje Lectio divina
pátek
22.3.
pátek po 5. neděli postníŽ 18:00, za zemřelou Věru Jelínkovou, manžela a syna Vladimíra
sobota
23.3.
sobota po 5. neděli postníŽ 8:00, za Zuzku, Miroslava a jejich děti, duše v očistci, zemřelé členy rodiny Záviškovy, zemřelou Růženku, Toníka, Martina a Jana
neděle
24.3.
Květná neděleK 7:30, za Boženu a Františka Dalerovy a zesnulého manžela
Ž 9:00, za farnost
K 10:30, za zemřelou Magdalenu Jírů a celou rodinu

Skautské oddíly zvou na dnešní křížovou cestu. Sraz je ve 14:00 na zastávce Stará dálnice, ukončení cca v 16:00 v Kohoutovicích. Trasa cca 2 km je vhodná i pro kočárky.

Tématem Betálného klubu bude pastorace rozvedených s o. Petrem Šikulou. Těšíme se na vás ve středu 20. března v 18:30. Zahájíme společnou modlitbou v kapli a poté budeme pokračovat v Domku.

V pátek 22. března srdečně zveme zejména rodiny s dětmi na dětskou křížovou cestu. Začátek v 17:20 ve farním kostele.

Příští neděli 24. března bude po mši sv. v 9h požehnán restaurovaný boční oltář ve farním kostele.

Pořad velikonočních bohoslužeb a časy začátku klapání jsou na webu a venkovní vývěsce.

Klub křesťanských seniorů se v březnu nekoná, další setkání bude až poslední neděli v dubnu.

U východu z kostela/kaple si můžete rozebrat informace o farním bazaru.


10. března 2024                                           4. neděle postní (Radostná - Laetare)

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
11. 3.
pondělí po 4. neděli postníŽ 18:00, za Františka a Annu Beranovy, zemřelé z rodiny Beranových a Havlíčkovy a za živé rodiny
úterý
12. 3.
úterý po 4. neděli postníK 17:30, na určitý úmysl
středa
13. 3.
středa po 4. neděli postní – výroční den zvolení papeže FrantiškaŽ 18:00, za zemřelou Růženu Třískovou, manžela, syna, snachu, vnuka a živé rodiny
čtvrtek
14. 3.
čtvrtek po 4. neděli postníŽ 18:00, na jistý úmysl
K 18:30 bohoslužba slova, navazuje tichá adorace
pátek
15. 3.
pátek po 4. neděli postníŽ 18:00, za zemřelé Pavlínu a Josefa Andresičovy a živé rodiny
sobota
16. 3.
sobota po 4. neděli postníŽ 8:00, za Marii a Antonína Zaplatilovy, jejich rodiče, celou zemřelou přízeň a živé rodiny
neděle
17. 3.
5. neděle postníK 7:30, za rodiče Štipských a živou a zemřelou rodinu
Ž 9:00, za zemřelou Ludmilu Sýsovou, manžela Jaroslava, rodiče a sourozence
K 10:30, za farníky

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Spolčo mládeže zve na povídání a diskusi o euthanasii v úterý 12. března v 19:00 v Domku.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 14. března od 19 do 20h.

Zveme vás na Putování za chudčickými kříži v sobotu 16. března. Podrobné informace na farním webu a na nástěnce.

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi:
- Kohoutovice, sobota 16. března; v Domku zpovídá od 15 do 17h o. Jiří.
- Žebětín, neděle 17. března; v kostele zpovídá od 15 do 17h o. Jiří.
Můžete využít také stálou zpovědní službu u kapucínů ve všední dny 9:00 – 16:30.

Společná modlitba křížové cesty ve farnosti:
- ve farním kostele v pátek od 17:20 a v neděli od 8:20
- v kapli v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30

Hledáme pomocníky na farní bazar a Noc kostelů. Prosíme, přihlaste se Petře Doffkové.

Volby do farní pastorační rady proběhnou v neděli 7. dubna. V neděli 17. března plánujeme představit kandidáty do volené části nové FPR.

Oznámení křtu: v sobotu 16. března v 11:00 bude ve farním kostele pokřtěn Martin Petr Drábek.

Informace k synodě


3. března 2024                                                                           3. neděle postní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
4.3.
pondělí po 3. neděli postníŽ 18:00, za všechny zemřelé v naší farnosti v měsíci únoru a za duše v očistci
úterý 5.3.úterý po 3. neděli postníK 17:30, úmysl zatím volný
středa
6.3.
středa po 3. neděli postníŽ 18:00, na jistý úmysl
čtvrtek
7.3.
čtvrtek po 3. neděli postníŽ 18:00, na poděkování za 30 let existence Centra naděje a pomoci s prosbou o Boží požehnání do dalších let
K 18:30 bohoslužba slova, navazuje Lectio Divina
pátek
8.3.
pátek po 3. neděli postníŽ 18:00, za zemřelou Ludmilu Bartoňkovou, manžela, syna a živé rodiny
sobota
9.3.
sobota po 3. neděli postníŽ 8:00, na úmysly Panny Marie
neděle
10.3.
4. neděle postní, tzv. Radostná - LaetareK 7:30, za rodiče, prarodiče a živou rodinu
Ž 9:00, za farníky
K 10:30, za manžele Hanušovy

Sbírka z minulé neděle Haléř sv. Petra vynesla v celé farnosti 19 831,- Kč. Pán ať odplatí každý váš dar.

V pondělí 4. března má otec Jiří důležité setkání duchovních pro Charitu. Výuka náboženství v Žebětíně se nekoná ani na ZŠ Otevřená, ani na faře.

V pondělí se po mši svaté koná na faře F-klub, začátek již v 19:00.

Zveme všechny na Betálné klub na téma „Pomoc potřebným aneb Máme na to“. Přijďte ve středu 6. března v 18:30 do Domku.

Ve čtvrtek 7. března na bohoslužbu slova v 18:30 ihned navazuje Lectio divina. Předpokládaný konec v 19:30.

V pátek 8. března navštíví otec Jiří nemocné místo minulého pátku, kdy byl ještě nemocen.

Na Den otevřených dveří v revitalizované Knihovně Biskupství brněnského jste zváni ve čtvrtek 7. března od 10.00 do 17.00. V 15.30 požehná prostory knihovny biskup Pavel Konzbul. Přijďte si prohlédnout prostory revitalizované knihovny a seznamte se s její nabídkou, můžete si prohlédnout nově upravené prostory knihovny, navštívit výstavu Biblí a zúčastnit se zajímavého kvízu a knižní ceny. V souvislosti s tímto významným dnem bude udělována amnestie od poplatků za pozdně vrácené knihy. Pro nové čtenáře knihovna připravila výjimečnou možnost registrace na rok zdarma. Těšíme se na Vás!

Sbor mladých zkouší příští neděli 10. března od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli. Společně s dětmi zveme i rodiče.

Zveme vás na Putování za chudčickými kříži v sobotu 16. března. Podrobné informace na farním webu a na nástěnce.

Hledáme pomocníky na farní bazar a Noc kostelů. Prosíme, přihlaste se Petře Doffkové.

V pátek 1. března zemřela paní Marie Henychová, původní majitelka chalupy v Karolince. Pohřební mše sv. se koná v sobotu 9. března v 11:00 v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově.


25. února 2024                                                                              2. neděle postní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
26.2.
pondělí po 2. neděli postníŽ 18:00, na jistý úmysl
úterý
27.2.
úterý po 2. neděli postníK 17:30, na určitý úmysl
středa
28.2.
středa po 2. neděli postníŽ 18:00, za těžce nemocnou osobu
čtvrtek
29.2.
čtvrtek po 2. neděli postníŽ 18:00, na poděkování za 30 let existence Centra naděje a pomoci s prosbou o Boží požehnání do dalších let
K 18:30 bohoslužba slova
pátek
1.3.
pátek po 2. neděli postníŽ 18:00, za zemřelou Bohumilu Bartoňkovou, manžela, syna a živé rodiny
sobota
2.3.
sobota po 2. neděli postníŽ 8:00, na úmysly Panny Marie
neděle
3.3.
3. neděle postníK 7:30, za farníky
Ž 9:00, za zemřelého Jana Audyho a duše v očistci
K 10:30, za rodiče Chovancovy, děti s rodinami a zemřelého zetě

Prostředky získanými v rámci dnešní sbírky Haléř sv. Petra Svatý otec jménem celé církve přispěje ke zmírnění následků neštěstí obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dnes se koná od 16h/17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Možnost přímluvné modlitby bude ve farním kostele ve středu 28. února ihned po mši sv. od cca 18:30 do 19:30.

Ve čtvrtek 29. února na bohoslužbu slova v 18:30 ihned navazuje Lectio divina. Předpokládaný konec v 19:30. Všichni jste srdečně zváni.

Pátek 1. března je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 3. března:
-
od 8:00 zkouší Sboreček na faře a v 9:00 zpívá při mši sv. ve farním kostele. S dětmi jsou zváni i rodiče.
- po mši sv. jste zváni na faru do farní kavárny.
- ve 14:00 jste srdečně zváni do Katolického domu na skautskou besídku

Na Den otevřených dveří v revitalizované Knihovně Biskupství brněnského jste zváni ve čtvrtek 7. března od 10.00 do 17.00. V 15.30 požehná prostory knihovny biskup Pavel Konzbul. Přijďte si prohlédnout prostory revitalizované knihovny a seznamte se s její nabídkou, můžete si prohlédnout nově upravené prostory knihovny, navštívit výstavu Biblí a zúčastnit se zajímavého kvízu a knižní ceny. V souvislosti s tímto významným dnem bude udělována amnestie od poplatků za pozdně vrácené knihy. Pro nové čtenáře knihovna připravila výjimečnou možnost registrace na rok zdarma. Těšíme se na Vás!

Farní dobročinný bazar se koná 5.- 7. dubna. Výtěžek nad 6.500 Kč odešleme taktéž dětskému hospici Dům pro Julii. Jako každý rok prosíme o pomoc při chystání a úklidu, už teď se můžete přihlásit Petře Doffkové.

16. ročník mezinárodního projektu Noc kostelů se koná v pátek 7. června. Letos naše farnost pozve návštěvníky do kohoutovické kaple. Zveme farníky do pořadatelské skupiny, abychom společně vytvořili zajímavý program! Plánovací schůzka se uskuteční v březnu, datum dohodneme s přihlášenými. Zájemce eviduje a vaše otázky ráda zodpoví Petra Doffková.

Po obou mších sv. je v Domku otevřená farní knihovna.


18. února 2024                                    1. neděle postní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
19.2.
pondělí po 1. neděli postníŽ 18:00, za syna Luboše Dýčku a rodinu Dýčkovu
úterý
20.2.
úterý po 1. neděli postníK 17:30, na určitý úmysl
středa
21.2.
středa po 1. neděli postníŽ 18:00, za zemřelou rodinu Vítámvásovu
čtvrtek
22.2.
Svátek Stolce sv. apoštola PetraŽ 18:00, za zemřelého Josefa Berana, manželku, dceru, zetě a celou přízeň
K 18:30 bohoslužba slova, následuje Lectio divina
pátek
23.2.
pátek po 1. neděli postníŽ 18:00, za zemřelou Jaroslavu Vališovou a manžela
sobota
24.2.
sobota po 1. neděli postníK 10:00 mše sv. s udělením křtu (David Brázda)
neděle
25.2.
2. neděle postníK 7:30, za + otce Radomila Kalába
Ž 9:00, za farnost
K 10:30, za Boží ochranu pro rodinu Hýžovu a Červinkovu

Společná modlitba křížové cesty ve farnosti:
- ve farním kostele v pátek od 17:20 a v neděli od 8:20
- v kapli v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30

Na Betálné klub na téma „Jak si užít čtení Bible“ jste všichni srdečně zváni ve středu 21. února. Začínáme v 18:30 v Domku přednáškou a praktickou ukázkou, modlitba bude až nakonec. Ve čtvrtek jste poté zváni na první z pravidelných setkání Lectio divina. Sejdeme se v 19:00 bezprostředně po bohoslužbě slova. Setkání se budou konat pravidelně, vyjma druhého čtvrtku v měsíci, kdy bude v kapli výstav Eucharistie. Setkání na sebe tematicky nenavazují, můžete se zúčastnit podle vašich možností zcela libovolně.

Pátek 23. února bude mimořádným postním dnem naší farnosti na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků. Můžete se k němu připojit jakýmkoli způsobem.

V sobotu 24. bude v 10:00 v kapli mše svatá s udělením křtu Davidovi Brázdovi, sobotní mše sv. v Žebětíně nebude.

Všichni, kdo v naší farnosti čtou při liturgii Boží slovo, jsou srdečně zváni na děkanátní kurz lektorů, který se uskuteční v sále u Milosrdných bratří v sobotu 24. 2. mezi 14:00 a 18:00 (zakončení mší svatou v kostele sv. Leopolda). Pokud by měl někdo zájem, dejte prosím vědět otci Jiřímu nejpozději do středy.

Příští neděli 25. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získanými v rámci sbírky Svatý otec jménem celé církve přispěje ke zmírnění následků neštěstí obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Pán Bůh zaplať za každý dar.

4000,- Kč z tomboly farního plesu byly odeslány na podporu dětského hospice Dům pro Julii. Děkujeme za vaše dary.

Farní dobročinný bazar se koná 5.- 7. dubna. Výtěžek nad 6.500 Kč odešleme taktéž dětskému hospici Dům pro Julii. Jako každý rok prosíme o pomoc při chystání a úklidu, už teď se můžete přihlásit Petře Doffkové.

Volby do farní pastorační rady proběhnou v neděli 7. dubna. V neděli 17. března plánujeme představit kandidáty do volené části nové FPR.

Jarní pouť do Luže u Chrudimi se koná 18. května. Cestou se stavíme ve farnosti Raná u rodáka P. Ondřeje Matuly.

16. ročník mezinárodního projektu Noc kostelů se koná v pátek 7. června. Letos naše farnost pozve návštěvníky do kohoutovické kaple. Zveme farníky do pořadatelské skupiny, abychom společně vytvořili zajímavý program! Plánovací schůzka se uskuteční začátkem března, datum dohodneme s přihlášenými. Zájemce eviduje a vaše otázky ráda zodpoví Petra Doffková.

U východu je ještě pár exemplářů brožury Malý průvodce postní dobou s krátkými zamyšleními pro každý den postní doby. K dispozici též jako mobilní aplikace.

Po druhé mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.


11. února 2024                              6. neděle v mezidobí. Světový den nemocných.

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
12.2.
pondělí 6. týdne v mezidobíŽ 18:30, za zemřelého Jana Komendu, manželku Marii a dvoje rodiče
úterý
13.2.
úterý 6. týdne v mezidobíK 17:30, za všechny zemřelé členy Klubu křesťanských seniorů
středa
14.2.
Popeleční středa – den přísného postu, začátek postní dobyK 17:00, úmysl zatím volný Ž 18:30, za zemřelého Jana Kozla, bratra a rodiče
čtvrtek
15.2.
čtvrtek po Popeleční středěŽ 18:00, za zesnulou rodinu Prudilovu
K 18:30 bohoslužba slova
pátek
16.2.
pátek po Popeleční středěŽ 18:00, úmysl zatím volný
sobota
17.2.
sobota po Popeleční středěŽ 8:00, za rodinu Palečkovu
neděle
18.2.
1. neděle postníK 7:30, za farníky
Ž 9:00, za zemřelou maminku a celou rodinu Jouklovu
K 10:30, za zemřelého manžela Bořivoje Plška a dvoje rodiče

V pondělí 12. února v 17:00 se otec Jiří účastní ustavujícího zasedání brněnské pobočky České křesťanské akademie. Náboženství pro starší děti na faře se nekoná, výuka na ZŠ Otevřená bude jako obvykle. Začátek pondělní mše svaté se přesouvá na 18:30.

V pondělí 12. února se po mši svaté, tj. asi v 19:45, koná na faře F-klub.

Středa 14. února je Popeleční, začíná letošní postní doba. Mše sv. s udělováním popelce začíná v kapli v 17:00, ve farním kostele v 18:30.

Společná modlitba křížové cesty ve farnosti se bude konat:
- ve farním kostele v pátek od 17:20 a v neděli od 8:20
- v kapli v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30

Společenství u rektorátního kostela sv. Michala v Brně vás zve na Valentinskou pouť, která se bude konat v úterý 13. 2. od 17:00 v kostele sv. Michala. Součástí bude mše svatá s modlitbami snoubenců, přednáška jáhna Jana Špilara Rosteme společně a večer chval se skupinou Brno Worship.

Sbor mladých zkouší příští neděli 18. února od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli. S dětmi jsou zváni i rodiče.

Postní duchovní obnovou na téma Postní očista podle Ježíšova vzoru nás provedou Marie Klašková a o. Petr Chalupa z Českého katolického biblického díla. Koná sev sobotu 2. března od 16h do cca 19h v Domku. Lze se přihlašovat ještě do Popeleční středy.

Po minulém Betálném klubu s tématem duchovního doprovázení projevilo několik z vás zájem o kontakt s potenciálním duchovním průvodcem. Proto bychom vám rádi oznámili, že jsme pro vás sehnali kontakty na několik osob, které mají volné kapacity a byly by ochotné se vám věnovat. V případě zájmu se obraťte na Michala Jírů, případně na otce Jiřího.

Volby do farní pastorační rady proběhnou v neděli 7. dubna. Na 17. března plánujeme představit kandidáty do volené části nové FPR.

Diecézní katechetické centrum Brno připravilo brožuru Malý průvodce postní dobou s krátkými zamyšleními pro každý den postní doby. K dispozici též jako mobilní aplikace.

U východu je ještě pár exemplářů nového čísla farního občasníku. Je také na farních webových stránkách.


4. února 2024                                                                          5. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
5.2.
památka sv. Agáty, panny
a mučednice
Ž 18:00, za zemřelého bratra Pavla a zemřelé rodiče
úterý
6.2.
památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníkůK 17:30, úmysl zatím volný
středa
7.2.
středa 5. týdne v mezidobíŽ 18:00, za zemřelou rodinu Valovu
čtvrtek
8.2.
čtvrtek 5. týdne v mezidobíK 18:30 bohoslužba slova
Ž 18:00, za všechny, kteří v naší farnosti v lednu zemřeli, a za duše v očistci
pátek
9.2.
pátek 5. týdne v mezidobíŽ 18:00, za zemřelou Alenu Linduškovou, rodiče a živou přízeň
sobota
10.2.
památka sv. Scholastiky, pannyŽ 8:00, za rodinu Linduškovu a smutných a živou rodinu
neděle
11.2.
6. neděle v mezidobíK 7:30, za rodiče Ječmínkovy, sourozence a celou rodinu
Ž 9:00, za farnost
K 10:30, za Růženu a Jiřího Pávkovy, prarodiče Pávkovy a celou živou rodinu

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 8. února od 19 do 20 h (bezprostředně navazuje na bohoslužbu slova).

Postní duchovní obnova se koná v sobotu 2. března. Tématem Postní očista podle Ježíšova vzoru nás provedou Marie Klašková a o. Petr Chalupa z Českého katolického biblického díla. Přihlašujte se do 10. února na webu, nebo na archu vzadu v kostele/kapli. Zde také hlasujte o formě obnovy - zda máte zájem při ní využít biblické postavičky.

Změny termínů z důvodu jarních prázdnin:
- nekoná se sboreček ani farní kavárna
- nekoná se výuka náboženství;
- F-klub se přesouvá na pondělí 12. února;
- Sbor mladých se přesouvá na neděli 18. února;
- Betálné klub rovněž není, koná se až 21.2.

Volby do FPR proběhnou v neděli 7. dubna. Na 17. března plánujeme představit kandidáty do volené části nové FPR.  

Prosíme o pomoc při brigádě v sobotu 10. 2. ve farním kostele, při níž uklidíme betlém a vánoční výzdobu.

Po minulém Betálném klubu s tématem duchovního doprovázení projevilo několik z vás zájem o kontakt s potenciálním duchovním průvodcem. Proto bychom vám rádi oznámili, že jsme pro vás sehnali kontakty na několik osob, které mají volné kapacity a byly by ochotné se vám věnovat. V případě zájmu se obraťte na Michala Jírů, případně na otce Jiřího.

U východu je připraveno nové číslo farního občasníku. Je také na farních webových stránkách.


28. ledna 2024                                                                         4. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
29.1.
pondělí 4. týdne v mezidobíŽ 18:00, za Ludmilu Skalníkovou, manžela Vojtěcha a vnuka Karla
úterý
30.1.
úterý 4. týdne v mezidobíK 17:30, na určitý úmysl
středa
31.1.
památka sv. Jana Boska, knězeŽ 18:00, za zemřelého Jaroslava Lorence, bratra Josefa, rodiče a živou rodinu
čtvrtek
1.2.
čtvrtek 4. týdne v mezidobíK 18:30 bohoslužba slova
Ž 18:00, za zemřelého tatínka, za pokoj a mír ve světě a na jisté úmysly
pátek
2.2.
svátek Uvedení Páně do chrámuŽ 18:00, za zemřelého syna Jaroslava Brázdu
sobota
3.2.
sobotní památka Panny MarieŽ 8:00, na úmysly Panny Marie
neděle
4.2.
5. neděle v mezidobíK 7:30, za Jaroslava Plška a rodiče
Ž 9:00, za Jana Kříže, zetě Michala a živé rodiny
K 10:30, za farníky

Sbírka z minulé neděle na podporu biblického apoštolátu vynesla v celé farnosti 18 102,- Kč. Pán ať odplatí každý váš dar.

Dnes se koná od 16h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů. O zážitky a fotky z Norska se s námi podělí pan Ondřej Letocha. Všichni - i nečlenové klubu - jste srdečně zváni.

Možnost přímluvné modlitby bude ve farním kostele ve středu 31. ledna ihned po mši sv. od cca 18:30 do 19:30.

Pátek 2. února je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Postní duchovní obnova na téma Postní očista podle Ježíšova vzoru, kterou vede Marie Klašková a o. Petr Chalupa z Českého katolického biblického díla se konáv sobotu 2. března. Přihlašujte se do 10. února na webu, nebo na archu vzadu v kostele/kapli. Zde také hlasujte o formě obnovy - zda máte zájem při ní využít biblické postavičky.

Změny termínů kvůli jarním prázdninám:
- 4. února se Sboreček ani farní kavárna nekoná,
datum Sborečku bude oznámeno později;
- F-klub
se přesouvá na pondělí 12. února;
- Sbor mladých
se přesouvá na neděli 18. února.

Výsledky Tříkrálové sbírky v naší farnosti: v Žebětíně se vybralo 105 634 Kč, v Kohoutovicích 67 231 Kč.

Volby do nové farní pastorační rady proběhnou v neděli 7. dubna.


21. ledna 2024                                                             3. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
22.1.
pondělí 3. týdne v mezidobíŽ 18:00, za živou a zemřelou rodinu Filgasovu, Hošťákovu, Žerničkovu, Pavlů a Krotilů
úterý
23.1.
úterý 3. týdne v mezidobíK 17:30, za Jaroslava Hudlíka, jeho rodiče a babičku Roušovou
středa
24.1.
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církveŽ 18:00, za Marii Drgovou, manžela, zetě a dvoje rodiče
čtvrtek
25.1.
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštolaK 17:30 bohoslužba slova
Ž 18:00, za zemřelou rodinu Hrdličkovu
pátek
26.1.
památka sv. Timoteje a Tita, biskupůŽ 18:00, za zemřelého ing. arch. Františka Kabelku (zádušní mše sv.)
sobota
27.1.
sobota 3. týdne v mezidobíŽ 8:00, za mír ve světě
neděle
28.1.
4. neděle v mezidobíK 7:30, za rodiče Bílých, dceru a vnuka
Ž 9:00, za farnost
K 10:30, za rodinu Hudečkovu a Veselých a za uzdravení těžce nemocné Kristýny

Dnes (o neděli Božího slova) se koná:
- sbírka na biblický apoštolát;
- v 17:30 přijďte do Domku na přednášku Jiřího Hrabovského s následnou diskusí na téma Ježíšova blahoslavenství.
-
po obou mších sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Betálné klub s P. Jindřichem Kotvrdou na téma Duchovní doprovázení se koná ve středu 24. ledna v 18:30 v Domku. Všichni jste srdečně zváni.

Farní ples se koná 27. ledna.
- Vstupenky
si můžete koupit dnes po všech mších sv.: v Žebětíně v sakristii u Pavla Šalomona, v Kohoutovicích v Domku.
- máte-li zájem o odvoz z plesu, můžete vyplnit tento formulář, který slouží zároveň jako rezervace: https://forms.gle/U1tCu78hMWXRet2y9
- Děkujeme za případné sponzorské a věcné dary do tomboly; můžete je nezabalené donést do Domku nebo na faru nejpozději v úterý 23. ledna. Přivítáme také dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod. Vítány jsou rovněž dary určené k snědku a vypití.
Naléhavě hledáme pomocníky
na chystání a úklid sálu a další pomoc. Prosíme, přihlaste se u Martina Lindušky nebo Petry Doffkové osobně, nebo mailem (martinovaposta@centrum.cz; petra@doffek.cz).

Na postní duchovní obnovu s Marií Klaškovou a o. Petrem Chalupou z Českého katolického biblického díla – na téma Postní očista podle Ježíšova vzoru - se přihlašujte do 10. února na webu, nebo na archu vzadu v kostele/kapli. Zde také hlasujte o formě obnovy - zda máte zájem při ní využít biblické postavičky.

Zápis z jednání FPR je na vnitřní nástěnce.


14. ledna 2024                                                                2. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
Ž (farní kostel Žebětín), K (kaple Kohoutovice)
pondělí
15.1.
pondělí 2. týdne v mezidobíŽ 18:00, za rodiče Zieglerovy, Danielu, Michaelu a duše v očistci
úterý
16.1.
úterý 2. týdne v mezidobíK 17:30, na určitý úmysl a duše v očistci
středa
17.1.
památka sv. Antonína, opataŽ 18:00, za uzdravení
čtvrtek
18.1.
památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanůŽ 18:00, ekumenická bohoslužba slova
pátek
19.1.
pátek 2. týdne v mezidobíŽ 18:00, za zemřelou a živou rodinu Trávníčkovu, Holoubkovu a Húževkovu
sobota
20.1.
sobota 2. týdne v mezidobíŽ 8:00, za zemřelou rodinu Lazarovu
neděle
21.1.
3. neděle v mezidobí (neděle Božího Slova)K 7:30, za farníky
Ž 9:00, za Tobiáše, rodiče a celou rodinu
K 10:30, za rodinu Hrabovskou

Do Tříkrálové sbírky můžete přispět po mši sv. pře kaplí, nebo do stacionární pokladničky u kropenky. Záměry sbírky můžete rovněž podpořit online https://www.trikralovasbirka.cz/  Zde najdete také přehled využití darovaných finančních prostředků.
Sbírka v kapli je pro potřeby farnosti.  

V příštím týdnu (v pondělí 15.1. a v úterý 16.1.) znovu začne výuka náboženství ve skupinách otce Jiřího.

V pondělí 15. ledna se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

Od úterý 16. ledna se budou po mši sv. každých 14 dní konat schůzky kohoutovických ministrantů.

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude ve čtvrtek 18. ledna sloužena ve farním kostele v 18:00 ekumenická bohoslužba slova. Kázat bude farář Martin Horák z Českobratrské církve evangelické.

V pátek 19. ledna v 16:00 jste zváni do farního kostela na Tříkrálové klanění - vánoční hru dětí královopolské farnosti s hudebním doprovodem farní rodinné scholy.

O neděli Božího slova 21. ledna se koná:
- sbírka na biblický apoštolát;
-při mši svaté v 10:30 v Kohoutovicích se uskuteční obřad přijetí do katechumenátu pro naše čtyři kandidáty křtu dospělých;
- v 17:30 jste srdečně zváni do Domku na přednášku Jiřího Hrabovského s následnou diskusí na téma Ježíšova blahoslavenství.

Farní ples se koná 27. ledna.
- Vstupenky
si můžete koupit po všech mších sv. dnes a 21. ledna: v Žebětíně v sakristii u Pavla Šalomona, v Kohoutovicích v Domku.
- máte-li zájem o odvoz z plesu, můžete vyplnit tento formulář, který slouží zároveň jako rezervace: https://forms.gle/U1tCu78hMWXRet2y9
- Děkujeme za případné sponzorské a věcné dary do tomboly; můžete je nezabalené donést do Domku nebo na faru nejpozději v úterý 23. ledna.
Přivítáme také dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod. Vítány jsou rovněž dary určené k snědku a vypití.
Naléhavě také hledáme pomocníky na chystání a úklid sálu a další pomoc. Prosíme, přihlaste se u Martina Lindušky nebo Petry Doffkové osobně, nebo mailem (martinovaposta@centrum.cz; petra@doffek.cz).   


7. ledna 2024                                                                                Svátek Křtu Páně

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby: (Ž - farní kostel Žebětín, K - kaple Kohoutovice)
pondělí 8. 1.pondělí 1. týdne v mezidobíŽ 18:00, za všechny oběti prosincového útoku na Filozofické fakultě UK s modlitbou za pozůstalé, příbuzné a přátele obětí
úterý
9. 1.
úterý 1. týdne v mezidobíK 17:30, za manžele Ingrovy
středa
10. 1.
středa 1. týdne v mezidobíŽ 18:00, za zemřelého tatínka
čtvrtek 11. 1.čtvrtek 1. týdne v mezidobíK 17:30 bohoslužba slova
Ž 18:00, za zemřelé manžele Trčkovy, jejich rodiče
a sourozence
pátek
12. 1.
pátek 1. týdne v mezidobíŽ 18:00, úmysl zatím volný
sobota 13. 1.sobota 1. týdne v mezidobíŽ 8:00, za Růženu Linduškovou, manžela, rodiče a živou rodinu
neděle 14. 1.2. neděle v mezidobíK 7:30, za rodiče Ječmínkovy, sourozence a celou rodinu
Ž 9:00, za farnost
K 10:30, za rodinu Matyáškovu

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Tříkrálová sbírka
- v Žebětíně
lze přispět ještě dnes po mši sv. do kasičky před kostelem.
- v Kohoutovicích ve všední dny od 8. ledna budou chodit skupinky koledníků po domech; v neděli 14. ledna bude možnost přispět do kasičky před kaplí po obou mších svatých. Sbírka v kapli je pro potřeby farnosti.  V kapli je stacionární pokladnička, do níž bude možné do Tříkrálové sbírky přispět do 14. ledna. Záměry sbírky můžete rovněž podpořit online https://www.trikralovasbirka.cz/  Zde najdete také přehled využití darovaných finančních prostředků.

Návštěva nemocných, přesunutá z prvního pátku v měsíci, se bude konat tento pátek 12. ledna.

V tomto týdnu začne příprava letošních prvokomunikantů. S žebětínskými dětmi se potkáme v úterý 9. ledna ve 13:25 na faře, s kohoutovickými ve čtvrtek 11. ledna v 15:00 v Domku. Časy příprav se mohou po dohodě ještě upravit. Výuka náboženství ve skupinách otce Jiřího začne v týdnu od 15. ledna.

F-klub se koná až v pondělí 15. ledna.

Svatoušci - klub dětí s rodiči - setkávání pokračuje od 9. ledna 1x za 14 dní v 9:30 v Domku. Více na FB skupině „Svatoušci kaple Kohoutovice".

Ve středu 10. ledna jste srdečně zváni na Betálné klub, kde představíme farní aktivity otevřené pro veřejnost. Začátek v 18.30 v Domku.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 11. ledna od 18:00 (po skončení bohoslužby slova)

Setkání obou částí farní pastorační rady se koná v pátek 12. ledna od 19:00 na faře. Hosté z řad farníků jsou velmi vítáni.

Sbor mladých zkouší příští neděli 14. ledna od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli. S dětmi jsou zváni i rodiče.

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude ve čtvrtek 18. ledna sloužena ve farním kostele v 18:00 ekumenická bohoslužba slova. Kázat bude farář Martin Horák z Českobratrské církve evangelické.

V pátek 19. ledna v 16:00 jste zváni do farního kostela na Tříkrálové klanění - vánoční hru dětí královopolské farnosti s hudebním doprovodem farní rodinné scholy.

O neděli Božího slova 21. ledna jste srdečně zváni na přednášku Jiřího Hrabovského s následnou diskusí na téma Ježíšova blahoslavenství. Koná se v Domku v Kohoutovicích od 17:30.

Farní ples se koná 27. ledna.
- Vstupenky
si můžete koupit po všech mších sv. 14. a 21. ledna: v Žebětíně v sakristii u Pavla Šalomona, v Kohoutovicích v Domku.
- máte-li zájem o odvoz z plesu,
můžete vyplnit tento formulář, který slouží zároveň jako rezervace: https://forms.gle/U1tCu78hMWXRet2y9
- Děkujeme za případné sponzorské a věcné dary do tomboly;
můžete je nezabalené donést do Domku nebo na faru nejpozději v úterý 23. ledna. Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod.
- hledáme pomocníky
především na úklid sálu. Prosíme, přihlaste se u Martina Lindušky nebo Petry Doffkové osobně, nebo mailem (martinovaposta@centrum.cz ; petra@doffek.cz).


Výroční zpráva o farnosti 2024

V loňském roce se v naší farnosti uskutečnilo celkem 33 křtů dětí a křest jedné dospělé osoby mimo velikonoční vigilii: 22 ve farním kostele a 12 v kapli v Kohoutovicích. 23 z nich bylo uděleno dětem ve věku do jednoho roku a 10 starším dětem, nejstaršímu dítěti bylo 8 let.

Ke křtu dospělých o Velikonoční vigilii 2024 se v naší farnosti připravují 4 osoby.

První svaté přijímání přijalo loni v naší farnosti 17 dětí, 9 z Kohoutovic a 8 ze Žebětína. 

Svátost biřmování loni v naší farnosti přijalo 11 mladých lidí; 2 biřmovanci z naší farnosti přijali svátost jinde.

V loňském roce se uskutečnily v naší farnosti 3 sňatky.

Uskutečnilo se celkem 20 pohřebních obřadů, z toho 14 pohřbů do země a 6 rozloučení ke kremaci. 3 zemřelí byli z Kohoutovic, 11 ze Žebětína a 6 z jiných brněnských městských částí.

Výuku náboženství navštěvovalo ve školním roce 2022/2023 celkem 86 dětí od první do deváté třídy. Výuka probíhala v sedmi skupinách na třech školách (ZŠ Pavlovská a Chalabalova v Kohoutovicích a ZŠ Otevřená v Žebětíně) a jedna skupina se scházela na faře, vyučoval farář a dvě katechetky.

V seznamu nemocných, které pravidelně navštěvuji na první pátky v měsíci, je nyní celkem 16 osob, 11 v Žebětíně a 5 v Kohoutovicích.

V celé farnosti funguje celkem asi 20 společenství. Celkový počet osob, které jsou zapojeny v nějakém společenství, je cca. 80 - je to jen přibližný odhad, protože mnoho farníků patří do více společenství.

Poděkování 2024:

Na prvním místě díky dobrému Bohu.

Díky všem, kteří zajišťují provoz kostela sv. Bartoloměje, kaple sv. Rodiny a ostatních objektů, zejména kostelníkům; dále pak všem, kteří se starají o květinovou výzdobu a úklid. Díky všem, kteří se starají o údržbu, provoz a úklid Domku, a těm, kteří zajišťují bohaté aktivity v něm.

Letos patří zvláštní poděkování všem, kteří se zasloužili o důstojnou oslavu stého výročí posvěcení nové části našeho kostela svatého Bartoloměje.

 Díky všem, kteří mají na starosti hudbu a zpěv, především všem varhaníkům a vedoucím sborů. Děkuji všem akolytům i všem ministrantům a ministrantským vedoucím. Díky všem, kteří při bohoslužbách čtou Boží slovo. Díky též vám, kteří stavíte scénky z biblických postaviček; je to velká pomoc pro chápání a přijímání Božího slova při liturgii, nejen pro děti.

Zvláštní dík Společenství křesťanské mládeže za to, že Karolinka je nadále nedílnou součástí života farnosti, i vám všem, kteří se podílíte na její postupné rekonstrukci finančně či formou brigád.

Děkuji členům farní pastorační rady, členům ekonomické rady a všem ostatním, kteří se starají o fungování a hospodaření farnosti a o vize do budoucna.

Děkuji správcům webových stránek farnosti, a děkuji také farním knihovnicím.

Velmi děkuji pastorační asistentce a katechetkám za jejich obětavou práci a za všechny úspěšně zorganizované farní akce v letošním roce. Také děkuji všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh loňské Noci kostelů v Žebětíně.

Zvláštní poděkování všem členům týmu kurzu Alfa a Betálného klubu, který přinesl velké požehnání. Díky Vám můžeme skutečně prožívat misijní a evangelizační aspekt života farnosti. I díky těmto farním aktivitám máme letos 4 dospělé katechumeny.

Děkuji všem, kteří vedou společenství v naší farnosti a všem, kteří se jich účastní.

Děkuji všem skautům a skautkám, zejména vedoucím, za jejich spolupráci s farností.

Děkuji vedení městské části Brno-Žebětín, Brno-Kohoutovice a lidem na všech základních školách ve farnosti za přijetí, vstřícnost a pomoc.

Děkuji ze srdce všem, kteří velkoryse přispěli finančním darem farnosti. Dík všem, kteří jste donátory velké rodiny malých dárců ve fondu Puls.

Díky Vám všem za podporu, důvěru, vlídné slovo a povzbuzení; za neformální setkávání a za přátelství. Zvláštní dík za Vaši podporu, modlitby a nabídky pomoci během mé rekonvalescence po úrazu kotníku.

Chtěl bych zvlášť a velmi poděkovat všem, kteří pamatují na naši farnost ve svých modlitbách, zvlášť všem, kteří na tento úmysl obětují své nemoci a jiné kříže života. Je to možná nejvíc, co je pro farnost možné udělat. Jsou to nejskrytější a nejméně nápadné skutečnosti, ale právě proto mají v Božích očích největší cenu. Zvlášť chci poděkovat společenství živého růžence, společenství Mariánského večeřadla a vám všem ostatním, kteří se modlíte pravidelně a věrně, za každých okolností.

Nakonec děkuji vám všem ostatním - všichni jste důležití, tvoříme jedno farní společenství, kde každý má své místo. Pán vám všem odplať!


31. prosince 2023           svátek Svaté rodiny, titulární slavnost kohoutovické kaple

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
1.1. 2024
slavnost Matky Boží, Panny Marie -zasvěcený svátekve farním kostele v 9:00, za ženy a dívky z naší farnosti
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodinu Sedláčkovu a Gutovu
úterý
2.1.
památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církvev kapli v Kohoutovicích v 17:30, bohoslužba slova
středa
3.1.
středa po oktávu Narození Páně18:00, za zemřelého Ivana Hlobila (zádušní mše sv.)
čtvrtek
4.1.
čtvrtek po oktávu Narození Páněv kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
ve farním kostele v 18:00, za živou rodinu
pátek
5.1.
pátek po oktávu Narození Páně18:00, za zemřelého Jana Audyho, duše v očistci a živé rodiny
sobota
6.1.
slavnost Zjevení Páně - doporučený svátekv kapli v Kohoutovicích v 7:30, úmysl zatím volný
ve farním kostele v 9:00, na úmysly Panny Marie
neděle
7.1.
svátek Křtu Páně  v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Josefa Adolfa, Jana Pavelku a duše v očistci
ve farním kostele v 9:00, na jistý úmysl
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

V pátek 5.1. v 16:00 jste zváni do farního kostela na Tříkrálové klanění - vánoční hru dětí královopolské farnosti s hudebním doprovodem farní rodinné scholy.
PRO NEMOC ZMĚNA TERMÍNU NA 19.1. V 16:00

Návštěva nemocných se z prvního lednového pátku posouvá na jiný termín, oznámen bude v ohláškách příští neděle.

Tříkrálová sbírka v Žebětíně:
v sobotu 6. ledna otec Jiří požehná přede mší svatou v 9:00 skupinám koledníků, které pak budou chodit po domech. Sraz koledníků v 8:30 u klubovny na farním dvoře.
Tříkrálová sbírka v Kohoutovicích:

ve všední dny od 8. ledna budou chodit skupinky koledníků po domech;
v neděli 14. ledna bude možnost přispět do kasičky před kaplí po obou mších svatých. Sbírka v kapli je pro potřeby farnosti.  V Kohoutovicích bude navíc k dispozici stacionární pokladnička, do níž bude možné do Tříkrálové sbírky přispět 7. a 14. 1. Záměry sbírky můžete rovněž podpořit online https://www.trikralovasbirka.cz/  Zde najdete také přehled využití darovaných finančních prostředků.

Příští neděli 7. ledna:
-
od 8:00 zkouší Sboreček na faře a v 9:00 zpívá při mši sv. ve farním kostele. S dětmi jsou zváni i rodiče.
- po mši sv. jste zváni na faru do farní kavárny.

V pondělí 8.ledna bude ve farním kostele v Žebětíně v 18:00 slavena zádušní mše svatá za všechny oběti prosincového útoku na Filozofické fakultě UK s modlitbou za pozůstalé, příbuzné a přátele obětí.

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude ve čtvrtek 18. ledna sloužena ve farním kostele v 18:00 ekumenická bohoslužba slova. Kázat bude farář Martin Horák z Českobratrské církve evangelické.

O neděli Božího slova 21. ledna jste srdečně zváni na přednášku Jiřího Hrabovského s následnou diskusí na téma Ježíšova blahoslavenství. Koná se v Domku v Kohoutovicích od 17:30.

Farní ples se koná v sobotu 27. ledna. Prodej vstupenek 14. a 21. ledna po všech mších sv. Děkujeme za případné sponzorské a věcné dary do tomboly; můžete je nezabalené donést do Domku nebo na faru nejpozději v úterý 23. ledna. Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod.

Zpráva o životě naší farnosti v roce 2023 bude přečtena až v neděli 7.1.

U východu z kostela/kaple si můžete vzít Slovo na rok.


24. prosince 2023                                  4. neděle adventní/ vigilie Narození Páně

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
25.12.
slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční)
-zasvěcený svátek
ve farním kostele v 9:00, za Marii Kočí, manžela, Marii Beranovou, manžela a živé rodiny
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Václava Jansu a živou a zemřelou rodinu
úterý
26.12.
svátek sv. Štěpána, prvomučedníkave farním kostele v 9:00, za muže a mladé muže z naší farnosti
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodiče Vondráškovy a Kyselákovy
středa
27.12.
svátek sv. Jana, apoštola
a evangelisty
ve farním kostele 18:00, za nemocnou sestru, rodiče a celou rodinu
čtvrtek
28.12.
svátek sv. dětí betlémských, mučedníkůve farním kostele v 11:00, za zemřelého Františka Náhlika (pohřební mše sv. a rozloučení ke kremaci)  
v kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
pátek
29.12.
pátý den v oktávu narození Páněveřejná mše sv. v naší farnosti není, o. Jiří odslouží soukromě na faře
sobota
30.12.
šestý den v oktávu Narození Páněve farním kostele v 9:00, na poděkování za rok 2023 s prosbou o požehnání pro naši zemi
neděle
31.12.
Svátek Svaté rodiny titulární slavnost kapleve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodiče a přátele

Aktuální pořad vánočních mší sv. v naší farnosti je na webu a nástěnce

Betlémské světlo bude k dispozici:
- v Žebětíně
v neděli 24.12. po vigilii Narození Páně v 15:00
- v Kohoutovicích v neděli 24. 12. od 12:00 do 12:30 a také po vigilii Narození Páně v 16:00.

25. 12. v 11:55h vysílá ČT 2 požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky.

Ke společnému zpěvu koled u betléma z biblických postaviček jste zváni do kohoutovického Domku 25. 12. po mši sv. Scénu pak můžete navštívit ještě v další dny: 26. 12. po mši sv. do 12:00, 28. 12. od 17:00  do 18:30, 30.12. od 15:00 do 17:00 a 31. 12. po mši sv. do 12:00. Plakát je na nástěnkách a v okně Domku.

Ve středu 27. 12. bude ve farním kostele ihned po mši svaté požehnání vína, následuje večer přímluvné modlitby do 19:30.

Ve čtvrtek 28. 12. pořádá klub křesťanských seniorů vánoční posezení s pohoštěním. Začátek v 15h v Domku Svaté rodiny.

V sobotu 30. 12. pořádáme pouť "Od betléma k betlému". Zahájíme u betléma ve farním kostele, kde si společně zazpíváme koledy, dále půjdeme přes rozhlednu Holedná do kaple a zakončíme v Domku malým občerstvením. Vezměte své blízké a přijďte, všichni jsou srdečně zváni! Sraz je 30. 12. ve 13 hod. u kostela v Žebětíně.

V pátek 5.1. v 16:00 jste zváni do farního kostela na Tříkrálové klanění - vánoční hru dětí královopolské farnosti s hudebním doprovodem farní rodinné scholy.

Připomínáme možnost nechávat si posílat ohlášky elektronickou poštou – stačí napsat Petře Doffkové. Ohlášky jsou také pravidelně publikovány na farním webu.
Na facebookovém profilu „Farnost Brno-Žebětín a Kohoutovice“ zveřejňujeme farní pozvánky a mimořádné události. Pokud si jej označíte jako oblíbený, informace se vám na něm zobrazí ihned po vložení.


17. prosince 2023                                    3. neděle adventní – Radostná (Gaudete)

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
18.12.
 předvánoční týden - 18. prosinceveřejná mše sv. v naší farnosti není
úterý
19.12.
předvánoční týden - 19. prosincev kapli v Kohoutovicích v 17:30, bohoslužba slova
středa
20.12.
předvánoční týden - 20. prosinceveřejná mše sv. v naší farnosti není
čtvrtek
21.12.
předvánoční týden - 21. prosincev kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova  
pátek
22.12.
předvánoční týden - 22. prosinceveřejná mše sv. v naší farnosti není
sobota
23.12.
předvánoční týden - 23. prosinceveřejná mše sv. v naší farnosti není
neděle
24.12.
4. neděle adventní   odpoledne a večer: vigilie Narození Páněv kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za zemřelou Marii Willmanovou a za dar víry pro všechny její děti, vnuky
a pravnuky
ve farním kostele v 15:00, za všechny, kdo budou
na Štědrý večer sami, a za pokoj v rodinách
v kapli v Kohoutovicích v 16:00, za rodiče Stuchlíkovy
a syna

Bohoslužby na zadané úmysly ve všední dny odslouží o. Jiří na faře, telefonicky osloví ty jednotlivce nebo rodiny, kteří mají daný den úmysl mše svaté a nabídne jim účast. 

Prosíme o pomoc s předvánočním úklidem:
farní kostel:
středa 20. prosince v 17:30, hlaste se p. Ludmile Vošmerové. Součástí přípravy farního kostela na Vánoce bude i zdobení stromků a postavení betléma.
kohoutovická kaple: v pátek 22. prosince 14:30.

Zkouška Sborečku na faře bude v neděli 17. prosince v 8:00, zpívá 24. prosince při štědrovečerní mši sv. 
Další setkání
7. ledna v 8:00 na faře a zpívání při mši sv. v 9:00.

Zkouška Sboru mladých v Domku bude v pátek 22. prosince 17:00 – 19:00, a v sobotu 23. prosince 10:00 – 12:00.

Aktuální pořad vánočních mší sv. v naší farnosti je na webu a nástěnce.

Betlémské světlo v Žebětíně bude k dispozici v neděli 24.12. po vigilii Narození Páně v 15:00.

Betlémské světlo v Kohoutovicích bude k dispozici v neděli 24. prosince od 12:00 do 12:30 a po vigilii Narození Páně v 16:00.

25. 12. po mši sv. vás srdečně zveme do Domku ke společnému zpěvu koled u betléma z biblických postaviček.
Scéna bude k vidění 26. a 31. 12. po mších sv. do 12:00 a také ve čtvrtek před a po bohoslužbě slova 28. 12. od 17:00 do 18:30.

Přípravu prvokomunikantů doladíme do neděle 7. 1. (svátek Křtu Páně). Rodiče, přihlaste své děti o. Jiřímu.

Vánoční mše sv. 2023/24 v naší farnosti – aktuální pořad

Milí farníci, některé mše svaté, včetně tradiční půlnoční, jsem byl nucen za daných okolností zrušit. Ve valné většině se to týká ranní mše svaté v 7:30 v Kohoutovicích. Děkuji za pochopení; těším se, dá-li dobrý Pán, na to, že příští rok v naší farnosti opět půlnoční bude.

Prosím, pročtěte si pečlivě následující seznam, abyste případně nevážili cestu do farního kostela/kaple marně…

NE 24. 12. 4. neděle adventní
K 7:30, P. Petr Košák SDB
Ž 9:00, P. Jiří

NE 24. 12. vigilie Narození Páně
Ž 15:00, P. Jiří
K 16:00, P. Jan Pacner

PO 25. 12. slavnost Narození Páně
Ž 9:00, P. Jiří
K 10:30, P. Antonín Brychta

ÚT 26. 12. svátek sv. Štěpána
Ž 9:00, P. Jiří
K 10:30, P. Antonín Brychta

ST 27. 12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Ž 18:00, P. Jaroslav Filka
po mši svaté požehnání vína, následuje večer přímluvné modlitby

SO 30. 12. děkovná mše sv. za uplynulý rok
Ž 9:00, P. Jiří

NE 31. 12. svátek Sv. rodiny
titulární slavnost kohoutovické kaple
mše sv. s obnovou manželských slibů
Ž 9:00, P. Jiří
K 10:30, P. Antonín Brychta

PO 1. 1. 2024 slavnost Matky Boží Panny Marie
Ž 9:00, P. Jiří Janalík
K 10:30, P. Jiří Janalík

SO 6. 1. slavnost Zjevení Páně
K 7:30, P. Jiří
Ž 9:00, P. Jiří

NE 7. 1.  svátek Křtu Páně
K 7:30, P. Jiří
Ž 9:00, P. Jiří
K 10:30, P. Jiří

Ostatní pravidelné mše svaté - do úterý 2. 1. 2024, kdy by P. Jiří měl být zbaven sádry - budou slaveny soukromě na faře.


10. prosince 2023                                                                       2. neděle adventní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
11.12.
pondělí po 2. neděli adventníveřejná mše sv. v naší farnosti není
úterý
12.12.
úterý po 2. neděli adventnív kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova  
středa
13.12.
památka sv. Lucie, panny
a mučednice
veřejná mše sv. v naší farnosti není
čtvrtek
14.12.
památka sv. Jana od Kříže, kněze
 a učitele církve
v kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova  
pátek
15.12.
pátek po 2. neděli adventníveřejná mše sv. v naší farnosti není
sobota
16.12.
sobota po 2. neděli adventníveřejná mše sv. v naší farnosti není
neděle
17.12.
3. neděle adventnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče Valešovy dva syny
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, na úmysl celebranta

Bohoslužby na zadané úmysly ve všední dny odslouží o. Jiří na faře, telefonicky osloví ty jednotlivce nebo rodiny, kteří mají daný den úmysl mše svaté a nabídne jim účast. Ostatním farníkům se omlouvá, protože větší počet lidí na bohoslužbě na faře by s sebou nesl příliš velké komplikace. Prosím, navštěvujte okolní bohoslužby v Bystrci, v Lískovci, ve farnosti Troubsko či v centru Brna.

V Kohoutovicích bude vždy v úterý a ve čtvrtek v 17:30 sloužena bohoslužba slova se sv. přijímáním.
Ve čtvrtek bude na bohoslužbu slova bezprostředně navazovat tichá adorace (od 18:00 do 19:00).

Ve středu 13. 12. od 18:30 jste srdečně zváni do Betálného klubu. Téma je Zpráva o Ježíšově narození podle Matoušova a Lukášova evangelia.

K předvánoční svátosti smíření přednostně využijte stálou zpovědní službu u kapucínů ve všední dny 9:00 - 16:30. Otec Jiří bude k dispozici ke svátosti smíření na faře v sobotu 16. 12. od 14:00 do 16:00.

Všechny nedělní mše svaté v naší farnosti o třetí neděli adventní 17. 12. odslouží P. Jiří Janalík, spirituál Biskupského gymnázia.

Adventní roráty ani mimořádná prohlídka betléma 26. 12. se ve farnosti nekonají.

Výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího ve školách i na faře se minimálně do poloviny ledna nekoná.

Přípravu prvokomunikantů doladíme do konce kalendářního roku. Rodiče, přihlaste své děti o. Jiřímu.

Pořad vánočních bohoslužeb v naší farnosti bude zveřejněn po 15. prosinci.

Betlémské světlo v Žebětíně by se mělo uskutečnit 24.12. po ‚dětské‘ vigilii Narození Páně v 15:00. Pokud by se tato mše svatá neslavila, včas oznámíme náhradní termín/termíny.

 Betlémské světlo v Kohoutovicích bude k dispozici v neděli 24. prosince od 12:00 do 12:30 a bude-li štědrovečerní mše sv., též po ní.

Zkouška Sborečku na faře v neděli 17. prosince v 8:00, zpívá 24. prosince při štědrovečerní mši sv. 
Další setkání 7. ledna v 8:00 na faře a zpívání při mši sv. v 9:00.

Zkouška Sboru mladých v Domku bude v pátek 22. prosince 17:00 – 19:00, v případě potřeby ještě v sobotu 23. prosince 10:00 – 12:00.

Prosíme o pomoc s předvánočním úklidem:
farní kostel středa 20. prosince v 17:30, hlaste se p. Ludmile Vošmerové.
kohoutovická kaple
v pátek 22. prosince 14:30.

Nyní po obou mších sv. je v Domku otevřená farní knihovna.  


Zástupy na nadcházející neděle jsou zajištěny takto:

2. neděle adventní 10. prosince
7:30 Kohoutovice a 9:00 Žebětín, o. Petr Matula SDB
10:30 Kohoutovice o. Pavel Hověz

3. neděle adventní 17. prosince
všechny tři pravidelné nedělní mše ve farnosti slouží o. Jiří Janalík.

Všem jmenovaným spolubratřím velký dík!


Farní oznámení 1. 12. 2023

Milí farníci,
Jak jistě mnozí z vás víte, na prahu Adventu jsem si nešťastným došlápnutím na zledovatělém chodníku zlomil na levé noze lýtkovou kost v místě, kde doléhá ke kotníku. Budu mít tedy nohu cca 5 týdnů v sádře a o berlích se budu pohybovat zřejmě ještě nějaký čas poté.

Mrzí mne, že kvůli tomu budou muset být plánované aktivity naší farnosti právě v době Adventu a Vánoc výrazně zredukovány. Věřím ale, že mi to pomůže prožít tuto dobu ve větším zklidnění a v atmosféře modlitby – a že to tedy nakonec bude mít pozitivní dopad i na život celé naší farnosti.

Přeji Vám tedy požehnaný vstup do doby očekávání Boží spásy pro náš v mnohém nemocný svět. A přikládám praktické informace.

Protože je jistě budeme stále aktualizovat, sledujte průběžně farní web. Nemáte-li přístup k Internetu, můžete volat otci Jiřímu (734 271 856) nebo Petře Doffkové (604 240 107).

Advent:
- bohoslužby v neděli 3.12. budou jako obvykle, slouží P. Jiří Janalík, spirituál BiGy
Sboreček i farní kavárna se konají. Svatý Mikuláš také určitě přijde :-)

- zástup na ostatní neděle budeme zveřejňovat postupně, děkujeme za pochopení

- bohoslužby na zadané úmysly ve všední dny odslouží o. Jiří na faře, telefonicky osloví ty jednotlivce nebo rodiny, kteří mají daný den úmysl mše svaté a nabídne jim účast.  Ostatním farníkům se omlouvám, protože větší počet lidí na bohoslužbě na faře by s sebou nesl příliš velké komplikace.
Prosím, navštěvujte okolní bohoslužby v Bystrci, v Lískovci, ve farnosti Troubsko či v centru Brna.

- v Kohoutovicích bude vždy v úterý a ve čtvrtek v 17:30 sloužena bohoslužba slova se sv. přijímáním

- roráty se letos nekonají
- svátost smíření se nekoná ani v běžném čase, ani mimořádně 16. a 17.12. Využijte stálou zpovědní službu u kapucínů ve všední dny 9:00 - 16:30.

Vánoce:
- oproti původnímu plánu bohoslužeb budou pravděpodobně větší změny
- mimořádná prohlídka betléma ve farním kostele 26.12. se nekoná

Výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího ve školách i na faře se minimálně do konce ledna nekoná.

Přípravu prvokomunikantů doladíme do konce kalendářního roku. Rodiče, přihlaste své děti o. Jiřímu.

Pokud byste byli ochotni o. Jiřímu na faru něco přinést (jídlo, nákup...) nebo nabídnout pomoc v domácnosti, bude moc rád. Jen prosí o domluvu předem, aby nebyl případně zavalen potravinami :-)


26. listopadu 2023                                        Ježíše Krista Krále

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí 27. 11.pondělí 24. týdne v mezidobí18:00, a zemřelého manžela a syna, dvoje zemřelé rodiče a zemřelé sestry
úterý
28.11.
úterý 34. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
středa
29.11.
středa 34. týdne v mezidobí18:00, formulář za pronásledované křesťany, na určitý úmysl
čtvrtek
30.11.
svátek sv. Ondřeje, apoštolav kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
ve farním kostele 18:00, za Zdeňka Mičánka, zemřelého syna Zdeňka, rodiče a zemřelou přízeň
pátek
1.12.
pátek 34. týdne v mezidobí18:00, za Petra Grice, rodiče a živé rodiny
sobota
2.12.
sobota 34. týdne v mezidobí8:00, na úmysly Panny Marie
neděle
3.12.
1. neděle adventnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče, prarodiče a živou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za nemocnou sestru a její rodinu

Sbírka z minulé neděle na podporu katolických médií vynesla v celé farnosti 16 150,- Kč. Pán ať odplatí každý váš dar.

Dnes se koná od 16h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

V pondělí 27. listopadu se kvůli stávce na ZŠ Otevřená nekoná výuka náboženství v Žebětíně.

Ve středu 29. listopadu:
-  
se naše farnost připojí k veřejné připomínce lidí pronásledovaných pro svou víru prostřednictvím iniciativy Red Wednesday - Červená středa. Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících. V Žebětíně bude tuto středu sloužena mše svatá z formuláře ‚Za pronásledované křesťany‘. Budeme samozřejmě myslet i na pronásledované příslušníky jiných náboženství.
- ve farním kostele ihned po mši sv. od cca 18:30 do 19:30 se koná přímluvná modlitba.
- v 18:30 bude v Domku Betálné klub na téma „Modlitba tancem“.

Pátek 1. prosince je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu 2. prosince vyrábíme adventní věnce:
- 9 – 12h
v Žebětíně v klubovně za farou
- 14 – 17h v Kohoutovicích v Domku
Více na nástěnce a farním webu. Prosíme, dejte do 30. listopadu na uvedené kontakty vědět, že s vámi máme počítat.

Příští neděli 3. prosince:
-
od 8:00 zkouší Sboreček na faře a v 9:00 zpívá při mši sv. ve farním kostele. S dětmi jsou zváni i rodiče.
- po mši sv. jste zváni na faru do farní kavárny.
- v 16:30 se ve farním kostele těší na všechny děti sv. Mikuláš. 

Adventní duchovní obnova se koná se 9. prosince od 16:00 v Domku. Prosíme o přihlášení předem na webu.

Tradiční Průvodce adventem je v tištěné podobě k dispozici u východu z kostela. Cena jednoho kusu je 10 Kč, prosíme o příspěvek do kasičky. Aplikace Průvodce adventem je zdarma ke stažení na Google Play nebo App Store.

29. číslo farního občasníku je k rozebrání u východu z kostela.

Dneškem končí Týden modliteb za mládež.


19. listopadu 2023                                                               33. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
20.11.
pondělí 33. týdne v mezidobí18:00, za zemřelé Annu a Aloise Matějkovy, dvoje rodiče a živé rodiny
úterý
21.11.
památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzaléměve farním kostele ve 13:00, za zemřelou Jiřinu Jelínkovou(pohřební mše sv. a uložení do hrobu)
a v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za zemřelé oboje rodiče a duše v očistci
středa
22.11.
památka sv. Cecílie, panny a mučednice18:00, za zemřelé Petra a Emilii Pospíšilovy
čtvrtek
23.11.
čtvrtek 33. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
ve farním kostele 18:00, za zemřelého Zdeňka Böhma, dvoje rodiče a duše v očistci
pátek
24.11.
památka sv. Ondřeje Dúng Laca, kněze, a druhů, mučedníků18:00, za Františka Jelínka, manželku Marii a sestru Františku
sobota
25.11.
sobota 33. týdne v mezidobí8:00, za Boženu Musilovou, manžela, syna a rodinu
neděle
26.11.
slavnost Ježíše Krista Králev kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za rodinu Březinovu a Švédovu
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za zemřelou babičku Margitu a rodinu Lubrichovu

Dnešní sbírka je určena na podporu katolických médií. Pán ať odplatí každý váš dar.

Dneškem začíná Týden modliteb za mládež.

První nácvik žebětínského chrámového sboru na pěvecký doprovod vánočních bohoslužeb se bude konat v pátek 24.11.; další setkání budou každý další pátek, vždy po mši svaté. Přijďte si s námi zazpívat, absolutní ani jiný nadprůměrný hudební sluch rozhodně není podmínkou.

Čeští a moravští biskupové zvou všechny farnosti a společenství, aby se opět zapojily k veřejné připomínce lidí pronásledovaných pro svou víru dne 29. 11. 2023 prostřednictvím iniciativy Red Wednesday - Červená středa. Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících.  V Žebětíně si Červenou středu připomeneme ve středu 29. 11. mší svatou z formuláře ‚Za pronásledované křesťany‘.  Budeme samozřejmě myslet i na pronásledované příslušníky jiných náboženství.

V sobotu 2. prosince si můžete vyrobit adventní věnec, a to v Žebětíně mezi 9 – 12h v klubovně za farou a v Kohoutovicích mezi 14 – 17h v Domku. Podrobnější informace najdete na farním webu. Prosíme, abyste do 30. listopadu dali na uvedené kontakty vědět, že s vámi máme počítat.

V neděli 3. prosince v 16:30 se ve farním kostele těší na všechny děti sv. Mikuláš.

Děkujeme za včasné přihlášení na adventní duchovní obnovu. Koná se 9. prosince od 16:00 v Domku. Dále se lze přihlašovat na webu.

Manželské ohlášky: dne 2. prosince hodlají v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha v Praze uzavřít manželství pan Karel Abraham a slečna Hana Vágnerová, oba z naší farnosti.


12. listopadu 2023                                           32. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
13.11.
památka sv. Anežky České, panny18:00, za Marii Černou a manžela
úterý
14.11.
úterý 32. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za živé a zemřelé rodiny Chmelíkovu, von Jagwitz a Sedlaříkovu
středa
15.11.
středa 32. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého Pavla Myšku a celou žijící rodinu
čtvrtek
16.11.
čtvrtek 32. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
ve farním kostele v 18:00, na poděkování za dar života, za zemřelou kamarádku Romanu a za všechny živé a zemřelé v obou rodinách
pátek
17.11.
památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice18:00, za rodinu Chytilovu a Odendaalovu a za všechny živé a zesnulé z rodiny
sobota
18.11.
sobota 32. týdne v mezidobí8:00, za rodiče Černých, Danielu Štefkovou a duše v očistci
neděle
19.11.
33. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za určitý úmysl
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Sbírka Misijní koláč z minulé neděle vynesla v celé farnosti 29 354 Kč. Pán ať odplatí každý váš dar. Sbírka příští neděle 19.11. bude na podporu katolických médií.

 V sakristii ve farním kostele v Žebětíně je již připraven intenční kalendář na rok 2024.

Betálné klub ve středu 15. listopadu se koná mimořádně v Žebětíně. Po mši sv. cca v 18:35 zahájíme společnou modlitbou v kostele. Na faře pak budeme pokračovat v představování farních aktivit. Všichni jste srdečně zváni.

Oznámení křtů: v pátek 17.11. v 11:00 bude ve farním kostele pokřtěn Tobiáš Kirchner; v sobotu 18.11. pak ve stejný čas a na stejném místě Pavel Nechvátal.

Průzkum zájmu o adventní duchovní obnovu 9. prosince: do pátku 17. listopadu prosíme o přihlášení na webu nebo v poličce pod kůrem, slouží i jako přihláška na obnovu. Obnova se uskuteční pro minimálně 20 osob.  

Zveme všechny farnosti a společenství, aby se opět zapojily k veřejné připomínce lidí pronásledovaných pro svou víru dne 29. 11. 2023 prostřednictvím iniciativy Red Wednesday - Červená středa. Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících.  V Žebětíně si Červenou středu připomeneme ve středu 29. 11. mší svatou z formuláře ‚Za pronásledované křesťany‘.

První nácvik žebětínského chrámového sboru na pěvecký doprovod vánočních bohoslužeb se bude konat v pátek 24.11.; další setkání budou každý další pátek, vždy po mši svaté. Přijďte si s námi zazpívat, absolutní ani jiný nadprůměrný hudební sluch rozhodně není podmínkou😊

Vyřizuji přání paní Jitky Korčekové, dcery naší již zesnulé farnice Ludmily Jirsenské: Dne 9.11.2023 by se dožila významného jubilea 100 let naše drahá a milovaná maminka paní Ludmila Jirsenská ze Žebětína. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou syn František a dcera Jitka s rodinami. Věnujme jí krátkou vzpomínku.


5. listopadu 2023                                                                  31. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
6.11.
pondělí 31. týdne v mezidobí18:00, za Marii Beranovou, rodiče a celou zemřelou přízeň
úterý
7.11.
úterý 31. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
8.11.
středa 31. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého Jana Audyho, duše v očistci a živé rodiny
čtvrtek
9.11.
svátek Posvěcení Lateránské bazilikyv kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
ve farním kostele v 18:00, za všechny těžce nemocné a jejich rodiny
pátek
10.11.
památka sv. Lva Velikého, papeže
 a učitele církve
18:00, za Julii Rozbořilovou, dva manžely, syna a rodiče
sobota
11.11.
památka sv. Martina, biskupa8:00, za mír v Izraeli, v Palestině a na Ukrajině
neděle
12.11.
32. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Jana Komárka a celou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za Jitku Skopalovou a živé rodiny
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Žebětín:  Po mši sv. jste zváni na farní dvůr, zde se koná sbírka misijní koláč spojená s farní kavárnou.
Žebětín: V sakristii je již připraven intenční kalendář na rok 2024.

Kohoutovice:  Nyní po obou mších sv. je v Domku otevřená farní knihovna.
Kohoutovice: Po mši sv. se před kaplí koná sbírka Misijní koláč.

Dušičková pobožnost na hřbitově v Žebětíně se koná dnes v 15:30. Poté (cca v 16:30) bude na faře v Žebětíně ‚dušičkové‘ setkání pro děti.

V pondělí 6. listopadu se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 9. listopadu od 18 do 19h.

Klub maminek Krteček srdečně zve na svatomartinský lampionový průvod. Sraz v pátek 10 listopadu v 17 hodin před Katolickým domem. S sebou lampion, cena 30 Kč/dítě. Více na plakátku v kapli.

Oznámení křtu: v sobotu 11. listopadu bude ve farním kostele pokřtěna Klára Žváčková.

Příští neděli 12. listopadu
- zkouší sbor mladých 
od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli. S dětmi jsou zváni i rodiče.
- po obou mších sv. v kapli žehnání svatomartinského vína s ochutnávkou.

V sobotu 2. prosince si můžete vyrobit adventní věnec, a to v Žebětíně mezi  9 – 12h v klubovně za farou a v Kohoutovicích mezi 14 – 17h v Domku. Podrobnější informace najdete na farním webu.

Průzkum zájmu o adventní duchovní obnovu 9. prosince: do pátku 17. listopadu prosíme o přihlášení na webu nebo v poličce pod kůrem, slouží i jako přihláška na obnovu. Obnova se uskuteční pro minimálně 20 osob.  


29. října 2023                                                               30. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
30.10.
pondělí 30. týdne v mezidobí18:00, za zemřelou rodinu Helánovu, Kubovu a zemřelou přízeň
úterý
31.10.
úterý 30. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Miluši Kremplovou a živou a zemřelou rodinu
středa
1.11.
slavnost Všech svatých – doporučený svátekv kapli v Kohoutovicích v 17:00, za tři zemřelé osoby
ve farním kostele v 18:30, za zemřelého Ladislava Slámu a duše v očistci
čtvrtek
2.11.
vzpomínka na všechny věrné zemřeléve farním kostele v 8:00 na úmysl Sv. otce
v kapli v Kohoutovicích v 17:00 za Olgu a Ria Preisnerovy
ve farním kostele v 18:30 za všechny věrné zemřelé
pátek
3.11.
pátek 30. týdne v mezidobí18:00, za zemřelou Františku Kozlovou, manžela, děti, vnuky a snachu Ludmilu
sobota
4.11.
památka sv. Karla Boromejského, biskupa8:00, za zesnulé kněze a biskupy brněnské diecéze
neděle
5.11.
31. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za nemocného bratra a na úmysl dárce
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodinu Brázdovu a Gabrielovu

Sbírka na misie z minulé neděle vynesla ve celé farnosti 23 979 Kč.  Pán ať odplatí každý váš dar.

Dnes se koná od 16h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů. Jsou zváni všichni (nejen senioři), aby se prostřednictvím účastníků nadechli atmosféry letošního Světového setkání mládeže s papežem Františkem v Lisabonu.

Připomínáme, že podle dekretu Apoštolské penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 bylo prodlouženo dovolení z 8. 8. 2012, na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.
Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení je uděleno do roku 2026. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé a (3) pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

Betálné klub na téma „Úcta ke svatým“ se koná ve středu 1 listopadu v 18.30 v Domku. Všichni jste srdečně zváni.

Pátek 3. listopadu je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 5. listopadu:
-
od 8:00 zkouší Sboreček na faře a v 9:00 zpívá při mši sv. ve farním kostele. S dětmi jsou zváni i rodiče.
- po mši sv. jste zváni na faru do farní kavárny.
- na hřbitově v Žebětíně bude v 15:30 dušičková pobožnost. Po dušičkové pobožnosti (cca v 16:30) bude na faře v Žebětíně ‚dušičkové‘ setkání pro děti.
- koná se sbírka Misijní koláč, výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Děkujeme, že přispějete penězi nebo přinesením něčeho dobrého 10 minut před každou mší sv. do Domku – v Žebětíně do sakristie. V případě nepříznivého počasí se akce koná v Domku/ ve vnitřních prostorách fary.

Oznámení křtu: v neděli 5. listopadu bude po druhé mši sv. v kapli pokřtěn Bartoloměj Palát.

Průzkum zájmu o adventní duchovní obnovu 9. prosince: do pátku 17. listopadu prosíme o přihlášení na webu nebo v poličce pod kůrem, slouží i jako přihláška na obnovu. Obnova se uskuteční pro minimálně 20 osob.  


22. října 2023                                                                29. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
23.10.
pondělí 29. týdne v mezidobí18:00, za všechny zemřelé přátele a známé
úterý
24.10.
úterý 29. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za určitý úmysl
středa
25.10.
středa 29. týdne v mezidobí18:00, za zemřelou maminku, žijícího tatínka, děti a vnuky
čtvrtek
26.10.
čtvrtek 29. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
ve farním kostele 18:00, za zemřelého Bohumila Hudečka, manželku Anežku, syna Jaromíra a živé rodiny
pátek
27.10.
pátek 29. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého Bořivoje Krychtálka a za živé rodiny
sobota
28.10.
svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů8:00, za zemřelého pana děkana Huberta Fojtíka, rodiče
a všechny kněze působící v naší farnosti
neděle
29.10.
30. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za zemřelé Miroslavu
a Květoslavu Linduškovy, dvoje rodiče a živé rodiny
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodinu Pernicovu

Dnešní sbírka je určena na misie. Pán ať odplatí každý váš dar.

Po obou mších sv. je v Domku otevřená farní knihovna.  

Zápis z jednání farní pastorační rady je na vnitřní nástěnce.

Ve středu 25. října ihned po mši svaté jste zváni k přímluvné modlitbě do 19:30.

Ve čtvrtek 26. října je adorační den žebětínské části farnosti a Den společných modliteb s Arcibiskupským kněžským seminářem Olomouc. Kostel bude otevřen od 9:00, požehnání Nejsvětější svátostí přede mší svatou v 17:20, pak následuje modlitba růžence a mše svatá. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce pod kůrem, aby v kostele po celý tento čas někdo byl.

Papež František vyzval, aby se v pátek 27. 10. křesťané spojili v modlitbě a postu za mír ve světě a zvláště v Izraeli a Palestině. ‚Válka neřeší žádný problém, zasévá jen smrt a destrukci, posiluje nenávist, násobí touhu po pomstě. Válka ničí budoucnost,‘  řekl papež František při generální audienci 18. října. Prosím, připojme se každý podle svých možností…

V neděli 29. října se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Prosíme zájemce, aby se přihlásili p. Křížové na tel. 721 675 230 - nejpozději ve středu 26. října.

Připomínáme, že podle dekretu Apoštolské penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 bylo prodlouženo dovolení z 8. 8. 2012, na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.
Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení je uděleno do roku 2026. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé a (3) pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

Oznámení křtu: v sobotu 28. října v 11:00 bude ve farním kostele pokřtěn Matěj Lorenc.


15. října 2023                                          28. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
16.10.
pondělí 28. týdne v mezidobímše sv. ve farnosti není
úterý
17.10.
památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníkamše sv. ve farnosti není
středa
18.10.
svátek sv. Lukáše, evangelistymše sv. ve farnosti není
čtvrtek
19.10.
čtvrtek 28. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
mše sv. ve farnosti není
pátek
20.10.
pátek 28. týdne v mezidobí18:00, za mír ve světě
sobota
21.10.
sobota 28. týdne v mezidobí8:00, za Miroslava Svobodu, jeho rodiče a živé rodiny
neděle
22.10.
29. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Boženu a Rudolfa Dalerovy
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodinu Matyáškovu

Sbírka z minulé neděle spolu s farním bazarem vynesla v celé farnosti 38.829 Kč. Pán ať odplatí každý váš dar.
6.500 Kč zajistí na další rok vzdělání naší Louise z Haiti (Adopce na dálku); 32.329 pomůže prostřednictvím účtu Diecézní charity Brno obětem nedávného zemětřesení v Maroku. Všem, kdo jakkoli pomohli, velmi děkujeme!

Otec Jiří je od dnešního večera na exerciciích, nekonají se mše sv. se od pondělka do čtvrtka, výuka náboženství v Žebětíně ani na ZŠ Pavlovská pro 4.-6. třídu. Budete-li něco akutně potřebovat, pište SMS, o. Jiří vám pak zavolá zpět.

Betálné klub na téma služby pro farnost se koná ve středu 18. října v 18.30 v Domku. Všichni jste srdečně zváni.

Příští neděli 22. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti sbírka na misie.

Akce Misijní koláč se uskuteční až v neděli 5. listopadu.

V neděli 29. října se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Prosíme zájemce, aby se přihlásili se p. Křížové na tel. 721 675 230 nejpozději ve středu 26. října.

V měsíci říjnu pamatujme na modlitbu růžence; společná modlitba se koná ve farním kostele i v kapli cca 40 minut před každou mší svatou; v kapli navíc i ve čtvrtek před bohoslužbou slova se svatým přijímáním.

Oznámení křtu: v sobotu 21. 10. v 11:00  ve farním kostele pokřtěna Veronika Anna Černá.


8. října 2023                                                                       27. neděle v mezidobí    

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
9.10.
pondělí 27. týdne v mezidobí18:00, za Marii Audyovou, rodiče, sourozence, syna a vnuka
úterý
10.10.
úterý 27. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za požehnání pro syny
středa
11.10.
nezávazná památka sv. Jana XXIII, papeže18:00, za živé rodiny, zemřelé manžely, sestru Marii a rodiče
čtvrtek
12.10.
čtvrtek 27. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
18:00, na úmysl dárce
pátek
13.10.
pátek 27. týdne v mezidobí18:00, za rodinu Jedličkovu a celou zemřelou přízeň
sobota
14.10.
sobota 27. týdne v mezidobí8:00, za Vladimíra Drdlíka, rodiče a zemřelou přízeň
neděle
15.10.
28. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Františku a Jaroslava Zedníčkovy a dceru
ve farním kostele v 9:00, za žijící a zemřelé členy Katolického spolku
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Dnešní sbírka je na adoptivní dceru Louise a na pomoc obětem nedávného zemětřesení v Maroku. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

Do 12:30 je v Domku otevřen farní dobročinný bazar.
Farní knihovna
se kvůli souběhu s farním bazarem nekoná

V měsíci říjnu pamatujme na modlitbu růžence; společná modlitba se koná ve farním kostele i v kapli cca 40 minut před každou mší svatou; v kapli navíc i ve čtvrtek před bohoslužbou slova se svatým přijímáním.

Schůze obou částí farní pastorační rady se koná na faře v Žebětíně ve čtvrtek 12. října od 19:30. Hosté z řad farníků jsou srdečně vítáni.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 12. října od 19 do 20h.


1. října 2023                                                      26. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
2.10.
památka sv. andělů strážných18:00, za zemřelého syna, manžela a zemřelé rodiče z obou stran
úterý
3.10.
úterý 26. týdne v mezidobíve farním kostele v 10:00, za zemřelého Radka Šauera (pohřební mše sv. a uložení do hrobu
v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
4.10.
památka sv. Františka z Assisi18:00, za zemřelého Bohumíra Ulrycha, žijící manželku   a živé rodiny
čtvrtek
5.10.
čtvrtek 26. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
18:00, úmysl zatím volný
pátek
6.10.
pátek 26. týdne v mezidobí18:00, za zemřelé rodiče Pavlínu a Josefa Andresičovy a živé rodiny
sobota
7.10.
památka Panny Marie Růžencové8:00, na úmysly Panny Marie
neděle
8.10.
27. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Jana a Marii Adolfovy a živou a zesnulou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za těžce nemocnou osobu

V měsíci říjnu pamatujme na modlitbu růžence; společná modlitba se koná ve farním kostele i v kapli cca 40 minut před každou mší svatou; v kapli navíc i ve čtvrtek před bohoslužbou slova se svatým přijímáním.

V pondělí 2. října se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

Betálné klub na téma společenství ve farnosti se koná ve středu 4. října v 18.30 v Domku. Všichni jste srdečně zváni.

Pátek 6. října je první v měsíci: uskuteční se návštěva nemocných, od 17:00 do 17:20 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace, 17:20 až 17:55 modlitba růžence, od 18:00 litanie k Božskému Srdci Páně a následně mše svatá. Mezi 17:10 a 17:55 příležitost ke svátosti smíření.

Farní dobročinný bazar se koná 6.-8. října. Více na webu a na venkovní nástěnce. Výtěžek bazaru a nedělní sbírky bude rozdělen takto: částku 6.500 Kč odešleme na pomoc naší adoptivní dceři Louise Gerline Devilus z Haiti (v rámci projektu Adopce na dálku); zbytek výtěžku bazaru a sbírky pošleme prostřednictvím účtu Charity ČR na pomoc obětem nedávného zemětřesení v Maroku. Na tyto účely můžete přispět i z Vašeho mobilního zařízení naskenováním QR kódu na plakátu na nástěnce a na farním webu. Prosíme také o pomoc při chystání a úklidu; ozvěte se prosím Petře Doffkové (petra@doffek.cz, tel. 604 240 107).

Sbor mladých zkouší příští neděli 8. října od 8:30 v kapli, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli. S dětmi jsou zváni i rodiče.

Oznámení křtů: o následujícím víkendu budou v naší farnosti pokřtěny tyto děti: v sobotu 7. 10. v 11:00 v kapli Svaté rodiny Martin Pelikán, téhož dne v 15:30 ve farním kostele Lilian Eva Odendaal; v neděli 8. 10. v 11:30 v kapli Svaté rodiny Iva Prášková.

Vzadu na poličce/stolku s tiskem je k dispozici nové číslo farního občasníku.


24. září 2023                                                                       25. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
25.9.
pondělí 25. týdne v mezidobí18:00, za zemřelou Jarmilu Kozlovou, manžela Stanislava a duše v očistci
úterý
26.9.
úterý 25. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za zesnulého Václava Gabriela, sourozence a jejich rodiče
středa
27.9.
památka sv. Vincence z Paula, kněze18:00, na poděkování za společný život; s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších let a za živé rodiny
čtvrtek
28.9.
slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa - doporučený svátek9:00, za naši vlast, politiky a státníky
bohoslužba slova se nekoná
pátek
29.9.
svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů
mše sv. v naší farnosti není
sobota
30.9.
památka sv. Jeronýma, kněze
a učitele církve
mše sv. v naší farnosti není
neděle
1.10.
26. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Jaroslava Plška a rodiče
ve farním kostele v 9:00, za Ludmilu a Jindřicha Křížovy, sourozence, syna a živé rodiny
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Výuka náboženství na ZŠ Otevřená a Pavlovská začíná v týdnu od 25. září. Náboženství na ZŠ Pavlovská je pro všechny kohoutovické děti.

Možnost přímluvné modlitby bude ve farním kostele ve středu 27. září ihned po mši sv. od cca 18:30 do 19:30.

Oznámení křtu: v sobotu 30. září bude ve farním kostele pokřtěn Matěj Bareš. Křtí jáhen Ivan Synek.

Příští neděli 1. října
-
zkouší Sboreček od 8:00 na faře a v 9:00 zpívá při mši sv. ve farním kostele. S dětmi jsou zváni i rodiče.
- po mši sv. jste zváni na faru do farní kavárny.

V naší farnosti plánujeme start aktivity Exodus 90 pro ženy. Dne 25. září se koná první schůzka pro všechny zájemce o toto 90-ti denní společenství, které bude trvat až do konce doby adventní. Přihlásit se můžete mailem nebo telefonem, kontakty budou uvedeny na farním webu či na plakátku vzadu v kostele/kapli.

Společenství křesťanské mládeže zve na tradiční podzimní brigádu na Karolince o víkendu od 28. září do 1. října. Přihlásit se můžete ještě dnes. Více informací u Adama Vošmery, Martina Valeše nebo na www.karolinka.kaplekohoutovice.cz  

Farní dobročinný bazar se koná 6.-8. října. Více na webu a na venkovní nástěnce. Výtěžek bazaru a nedělní sbírky bude rozdělen takto: částku 6.500 Kč odešleme na pomoc naší adoptivní dceři Louise Gerline Devilus z Haiti (v rámci projektu Adopce na dálku); zbytek výtěžku bazaru a sbírky pošleme prostřednictvím účtu Charity ČR na pomoc obětem nedávného zemětřesení v Maroku. Prosíme o pomoc při chystání a úklidu; ozvěte se prosím Petře Doffkové (petra@doffek.cz, tel. 604 240 107).


17. září 2023                                                  24. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
18.9.
pondělí 24. týdne v mezidobí18:00, na úmysl celebranta
úterý
19.9.
úterý 24. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za rodinu Sedláčkovu
středa
20.9.
památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků18:00, za naše děti, jejich rodiny a maminku
čtvrtek
21.9.
svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty
v kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
18:00, na úmysl dárce
pátek
22.9.
pátek 24. týdne v mezidobí18:00, úmysl zatím volný
sobota
23.9.
památka sv. Pia z Pietrelciny8:00, úmysl zatím volný
neděle
24.9.
25. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Jiřího Doležala a duše v očistci
ve farním kostele v 9:00, za farníky
MŠE SV. V 10:30 SE NEKONÁ!

72. oddíl skautů shání materiál pro potahy na nové táborové matrace. Poptávají plátna v metráži nebo klasická prostěradla v dobrém stavu. Kdybyste měli něco k dispozici, kontaktujte prosím Jirku Březinu nebo Martinu Kyselákovou. Moc děkujeme.

Svatoušci – setkání klubu dětí s rodiči se konají 1x za 14 dní v úterý, zahajovací schůzka 19. září v 9:30 v Domku. Bližší informace najdete na nástěnce, farním webu a na FB skupině "Svatoušci kaple Kohoutovice".

Betálné klub na téma modlitební aktivity ve farnosti se koná ve středu 20. září v 18.30 v Domku. Jste srdečně zváni.

24. září při mši svaté v 9:00ve farním kostele udělí biskup Pavel svátost biřmování mladým z naší farnosti. Prosíme o modlitbu.
V kapli bude pouze jedna mše sv. v 7.30.

Společenství křesťanské mládeže zve na tradiční podzimní brigádu na Karolince o víkendu od 28. září do 1. října. Přihlašovat se můžete do 24. září. Více informací u Adama Vošmery, Martina Valeše nebo na www.karolinka.kaplekohoutovice.cz

Výuka náboženství na ZŠ Otevřená a Pavlovská začíná v týdnu od 25. září. Náboženství na ZŠ Pavlovská je určeno všem kohoutovickým dětem, na ZŠ Chalabalova se v novém školním roce výuka již konat nebude.

Farní dobročinný bazar se koná 6.-8. října. Více na webu a na venkovní nástěnce. Výtěžek bazaru a nedělní sbírky bude rozdělen takto: částku 6.500 Kč odešleme na pomoc naší adoptivní dceři Louise Gerline Devilus z Haiti (v rámci projektu Adopce na dálku); zbytek výtěžku bazaru a sbírky pošleme prostřednictvím účtu Charity ČR na pomoc obětem nedávného zemětřesení v Maroku. Prosíme o pomoc při chystání a úklidu; ozvěte se prosím Petře Doffkové (petra@doffek.cz, tel. 604 240 107).

V naší farnosti plánujeme start aktivity Exodus 90 pro ženy. Dne 25. 9. se koná první schůzka pro všechny zájemce o toto 90-ti denní společenství, které bude trvat až do konce doby adventní. Přihlásit se můžete mailem nebo telefonem, kontakty budou uvedeny na farním webu či na plakátku vzadu v kostele/kapli.

Oznámení křtu: Dne 23. září v 11:00 bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Anna Ryzá.


10. září 2023                                                                       23. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
11.9.
pondělí 23. týdne v mezidobí18:00, ke cti Nejsvětější Trojice, za ukončení války na Ukrajině a za pokoj a mír na celém světě
úterý
12.9.
úterý 23. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
13.9.
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve18:00, za Žanetu, Lea a Anais a za dar křtu
čtvrtek
14.9.
svátek Povýšení sv. Křížev kapli v Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
18:00, za ochranu stvoření
pátek
15.9.
památka Panny Marie Bolestné18:00, za všechny živé a zemřelé Ludmily z naší farnosti
sobota
16.9.
památka sv. Ludmily, mučednice8:00, úmysl zatím volný
neděle
17.9.
24. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za zemřelého manžela, bratra a syna
ve farním kostele v 9:00, za děti, které začnou chodit do náboženství, a za katechety
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Období od 2. září do 4. října (památka sv. Františka z Assisi) je tzv. Čas stvoření, tedy doba modliteb za stvoření a jeho ochranu.

72. oddíl skautů shání materiál pro potahy na nové táborové matrace. Poptávají plátna v metráži nebo klasická prostěradla v dobrém stavu. Kdybyste měli něco k dispozici, kontaktujte prosím Jirku Březinu nebo Martinu Kyselákovou. Moc děkujeme.

Dnes po obou mších sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

V úterý 12. září se koná v 18:15 v Domku schůzka ministrantů a v 19:00 společenství mládeže.

Ve čtvrtek 14. září začíná v 17:30 v Domku zahajovací společný scuk holek a od 19 do 20h bude v kapli tichá adorace.

24. září ve farním kostele udělí biskup Pavel svátost biřmování mladým z naší farnosti. Prosíme o modlitbu.

Výuka náboženství na ZŠ Otevřená a Pavlovská začíná v týdnu od 25. září. Náboženství na ZŠ Pavlovská je určeno všem kohoutovickým dětem, na ZŠ Chalabalova se v novém školním roce výuka již konat nebude.

Společenství křesťanské mládeže zve na tradiční podzimní brigádu na Karolince o víkendu od 28. září do 1. října. Více informací u Adama Vošmery, Martina Valeše nebo na www.karolinka.kaplekohoutovice.cz 

Farní dobročinný bazar se koná 6.-8. října. Více na webu a na venkovní nástěnce.


3. září 2023                                                                            22. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
4.9.
pondělí 22. týdne v mezidobí18:00, za Žanetu, zdraví a Boží požehnání
úterý
5.9.
úterý 22. týdne v mezidobív Kohoutovicích v 17:30, za nemocnou osobu
středa
6.9.
středa 22. týdne v mezidobí18:00, za dar víry pro Anais
čtvrtek
7.9.
čtvrtek 22. týdne v mezidobív Kohoutovicích v 17:30 bohoslužba slova
18:00, za Bohumila Štelcla, manželku Marii, Františku Mandelíkovou a živé rodiny
pátek
8.9.
svátek Narození Panny Marie18:00, za Vojtěcha Skalníka, manželku Ludmilu, dvoje rodiče a vnuka Karla
sobota
9.9.
sobotní památka Panny Marie - poutní mše sv. na Vranově16:00, za naši farnost a za všechny poutníky
neděle
10.9.
23. neděle v mezidobív Kohoutovicích v 7:30, za Eduarda Valeše a celou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v Kohoutovicích v 10:30, úmysl zatím volný

Období od 2. září do 4. října (památka sv. Františka z Assisi) je tzv. Čas stvoření, tedy doba modliteb za stvoření a jeho ochranu.

24. září ve farním kostele udělí biskup Pavel svátost biřmování mladým z naší farnosti. Prosíme o modlitbu.

Zkoušky písní k biřmování se konají dnes, 10. a 17. září od 19h v Domku. Srdečně zveme k účasti všechny zájemce.

Ve čtvrtek 7. září bude v kapli Svaté rodiny první bohoslužba slova se sv. přijímáním.

Pouť na Vranov vykonáme v sobotu 9. září, mše sv. v 16:00. Mikrobus odjíždí ve 14:30 ze Žebětína od kostela a v 14:45 z Kohoutovic od hájenky.

Sbor mladých (děti od 1. třídy a starší) zkouší příští neděli 10. září od 8:30 v Domku, v 10:30 pak zpívá při mši sv. v kapli. Ke zpěvu srdečně zveme i rodiče.

Zahájení schůzek kohoutovických ministrantů je v úterý 12. září po mši sv.
Žebětínští ministranti se scházejí 15 minut před každou mší sv.
Zahájení spolča mládeže je v úterý 12. září v 19h v Domku.
Zahájení scuků holek je ve čtvrtek 14. září v 17:30h v Domku.
Zahájení Svatoušků - klubu rodičů s dětmi - je v úterý 19. září v 9:30 v Domku.
Zahájení Betálného klubu je ve středu 20. září v 18:30h v kapli.
Farní knihovna v Žebětíně je k dispozici vždy po mši sv.
Farní knihovna v Kohoutovicích je k dispozici v neděli 1x za 14 dní, nejbližší datum je 10. září.
Přímluvná modlitba se koná každou poslední středu v měsíci ihned po večerní mši sv. ve farním kostele.
Ostatní aktivity probíhají tak, jako v minulém školním roce.

Z organizačních důvodů pokračuje Lectio divina až po Velikonocích 2024.

Výuka náboženství začíná ve skupinách Marie Jírů v týdnu od 19. září, ve skupinách otce Jiřího až od 25.9.

Kdo se chcete připojit k úklidu ve farním kostele, obraťte se na paní kostelnici Trčkovou. V kapli na paní Žůrkovou.

Společenství křesťanské mládeže zve na tradiční podzimní brigádu na Karolince o víkendu od 28. září do 1. října. Více informací u Adama Vošmery, Martina Valeše nebo na www.karolinka.kaplekohoutovice.cz  

Farní dobročinný bazar se koná 6.-8. října. Více na webu.


27. srpna 2023 21. neděle v mezidobí
/slavnost posvěcení farního kostela sv. Bartoloměje

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
28.8.
památka sv. Augustina, biskupa
a učitele církve
18:00, na poděkování za 60 let života s prosbou o ochranu Panny Marie
úterý
29.8.
památka Umučení sv. Jana Křtitelemše sv. v naší farnosti není
středa
30.8.
středa 21. týdne v mezidobí18:00, za Františku Zaplatilovou, manžela Jana, dceru Marii, syna Jana a živé rodiny
čtvrtek
31.8.
čtvrtek 21. týdne v mezidobí18:00, za Zdenku Karkošovou, manžela Svatopluka
a za duše v očistci
pátek
1.9.
pátek 21. týdne v mezidobí18:00, za Františka a Terezii Beranovy, rodiče a děti
sobota
2.9.
sobotní památka Panny Marie8:00, na úmysly Panny Marie
neděle
3.9.
22. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče, prarodiče a živou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za děti, které jdou do školy, zvláště za prvňáčky
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Setkání Klubu křesťanských seniorů se koná dnes na koncertě v kostele v Žebětíně v 18:00.

Pouť na Vranov vykonáme v sobotu 9. září, mše sv. v 16:00. Mikrobus 160Kč/os, zapište se na arch pod kůrem, platbu prosíme nejpozději dnes v sakristii.

Pátek 1. září je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 3. září se koná žehnání školních aktovek a pomůcek při všech mších sv. ve farnosti.

Sbor mladých (děti od 1. třídy a starší) zkouší příští neděli 10. září od 8:30 v Domku, v 10:30 pak zpívá při mši sv. v kapli. Zazpívat si mohou přijít i rodiče

Výuka náboženství začíná na všech školách ve farnosti v týdnu od 19. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte.

Z organizačních důvodů pokračuje Lectio divina až po Velikonocích 2024.

Ve čtvrtek 7. 9. bude v kapli Svaté rodiny první bohoslužba slova se sv. přijímáním. Více v příštích ohláškách.

 Oznámení křtu: v neděli 3. září bude v kapli Svaté rodiny pokřtěn Šimon Švéda.


20. srpna 2023                                                                     20. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
21.8.
památka sv. Pia X., papeže8:00, za Josefa Struhaře a zemřelou přízeň
úterý
22.8.
památka Panny Marie Královnymše sv. v naší farnosti není
středa
23.8.
středa 20. týdne v mezidobí18:00, za zesnulou Máriu a duše v očistci
čtvrtek
24.8.
slavnost sv. Bartoloměje, apoštola, patrona našeho farního kostela18:00, za zemřelého Jaroslava Bartoňka a duše v očistci
pátek
25.8.
pátek 20. týdne v mezidobí18:00, za Josefa Kozla, rodiče Kozlovy, rodiče Kozlovy
a Sýsovy a živé rodiny
sobota
26.8.
sobota 20. týdne v mezidobí8:00, za zemřelou Ludmilu Bláhovou, duše v očistci
a živé rodiny
neděle
27.8.
kaple: 21. neděle v mezidobí
farní kostel: slavnost posvěcení kostela
v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Evu a Josefa Krejčovy a rodiče
ve farním kostele v 10:00, za farnost a za všechny budovatele a dobrodince našeho farního kostela

Velké díky Vám všem, kteří jste se zúčastnili víkendové úklidové brigády, a skautům za postavení stanu.

Otec Jiří je od pondělka odpoledne do středy poledne se společenstvím mládeže na Karolince, pondělní mše svatá je mimořádně v 8:00 ráno.

Ve čtvrtek je titulární slavnost našeho kostela, mše sv. ze slavnosti začíná v obvyklý čas 18:00.

Požehnání Bartolomějským hodům v Žebětíně se koná v sobotu 26. srpna v 15:30 ve farním kostele.

V neděli 27. srpna oslavíme slavnostní bohoslužbou sté výročí posvěcení nové části farního kostela v Žebětíně. Mše svatá začíná mimořádně v 10:00, hlavním celebrantem bude emeritní biskup brněnský Vojtěch Cikrle. Další program oslav najdete na plakátku na venkovní nástěnce a na webu.
Děkujeme všem, kteří pomohou s občerstvením. Přineste je prosím příští sobotu do sakristie paní Haně Trčkové (kolem 8:45, nebo kolem požehnání hodům). Prosíme také bezlepkové občerstvení viditelně označit.  

Pouť na Vranov vykonáme v sobotu 9. září, mše sv. v 16:00. Mikrobus 160Kč/os, zapište se na arch pod kůrem, platbu prosíme nejpozději dnes v sakristii.  


13. srpna 2023                                                                      19. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
14.8.
památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka18:00, za Radku Crhovou, zemřelého Stanislava a za živou rodinu
úterý
15.8.
slavnost Nanebevzetí Panny Marie -doporučený svátekve farním kostele v 18:00, za zemřelou Vincencii Beranovou, Karla Vošmeru, rodiče a sourozence
středa
16.8.
středa 19. týdne v mezidobí18:00, za Ludmilu Jirsenskou a manžela
čtvrtek
17.8.
čtvrtek 19. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého Josefa Broma a rodinu
pátek
18.8.
pátek 19. týdne v mezidobí18:00, za rodinu Kyšperskou
Sobota
19.8.
sobota 19. týdne v mezidobí8:00, za dar víry pro Ronyho
neděle
20.8.
20. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za naši farnost
ve farním kostele v 9:00, za mládež z naší farnosti

V úterý 15. srpna, o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, bude poutní bohoslužbu v bazilice na Starém Brně sloužit otec biskup Pavel Konzbul, od soboty 12. srpna do pondělí 14. srpna probíhá při večerní mši svaté tradiční příprava na tuto slavnost – triduum.

V neděli 27. srpna oslavíme slavnostní bohoslužbou sté výročí posvěcení nové části farního kostela v Žebětíně. Mše svatá začíná mimořádně v 10:00, hlavním celebrantem bude emeritní biskup brněnský Vojtěch Cikrle. Další program oslav najdete na plakátku na venkovní nástěnce a na webu.

Prosíme o pomoc s občerstvením, přihlašujte se přes webový formulář, nebo na archu v poličce/vzadu na stolku.

Prosíme také o pomoc s úklidem kostela formou brigády v pátek 18. a v sobotu 19. srpna. Je třeba vyčistit klenby kostela od prachu a pavučin a umýt okna v sakristii a ve staré části kostela. Prosím, hlaste se paní kostelnici Haně Trčkové.

Každoroční pouť naší farnosti na Vranov bude v sobotu 9. září, mše sv. v 16:00. Mikrobus 160Kč/os, zapište se na arch pod kůrem, platbu prosíme nejpozději 27. srpna v sakristii.

Oznámení křtu: v sobotu 19. srpna bude v kapli Svaté rodiny pokřtěn Filip Ostrovský.


6. srpna 2023                                                                      svátek Proměnění Páně

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
7.8.
pondělí 18. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
úterý
8.8.
památka sv. Dominika, knězemše sv. v naší farnosti není
středa
9.8.
svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edith Stein), panny
a mučednice, patronky Evropy
mše sv. v naší farnosti není
čtvrtek
10.8.
svátek sv. Vavřince, jáhna
a mučedníka
mše sv. v naší farnosti není
pátek
11.8.
památka sv. Kláry, panny18:00, za Stanislava Kozla, manželku a vnuka
sobota
12.8.
sobota 18. týdne v mezidobí8:00, za zesnulého Pavla Myšku a celou zesnulou rodinu Myškovu
neděle
13.8.
19. neděle v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče Valešovy a dva syny
ve farním kostele v 9:00, za farnost

Otec Jiří čerpá od pondělí do pátku odpoledne poslední část letní dovolené.  Mše svaté v těchto dnech v naší farnosti nejsou. V případě potřeby můžete volat nebo psát SMS či maily.

V neděli 27. srpna oslavíme slavnostní bohoslužbou sté výročí posvěcení nové části farního kostela v Žebětíně. Mše svatá začíná mimořádně v 10:00, hlavním celebrantem bude emeritní biskup brněnský Vojtěch Cikrle. Další program oslav najdete na plakátku na venkovní nástěnce a na webu.

Prosíme o pomoc s občerstvením, přihlašujte se přes webový formulář, nebo na archu v poličce/vzadu na stolku.

Prosíme také o pomoc s úklidem kostela formou brigády v pátek 18. a v sobotu 19. srpna. Je třeba vyčistit klenby kostela od prachu a pavučin a umýt okna v sakristii a ve staré části kostela. Prosím, hlaste se paní kostelnici Haně Trčkové.

V neděli 13. srpna v rámci oslav Dne Brna bude sloužena 10:30 na Petrově pontifikální bohoslužba.

V úterý 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v bazilice na Starém Brně sloužit otec biskup Pavel Konzbul poutní mši sv. v 18:00.

Oznámení křtu: v sobotu 12. srpna budou ve farním kostele pokřtěni sourozenci Marie a Pavel Bělíkovi.


30. července 2023                                                                  17. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
31.7.
památka sv. Ignáce z Loyoly, knězemše sv. v naší farnosti není
úterý
1.8.
památka sv. Alfonse Maria z Liguori, biskupa a učitele církvemše sv. v naší farnosti není
středa
2.8.
středa 17. týdne v mezidobí18:00, za dar živé víry pro Lea
čtvrtek
3.8.
čtvrtek 17. týdne v mezidobí18:00, za zemřelou a živou rodinu
pátek
4.8.
památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze18:00, za Františka Brázdu, manželku a zemřelé příbuzné
sobota
5.8.
sobota 17. týdne v mezidobí8:00, na úmysly Panny Marie
a v 15:00, za zemřelou Janu Pšenčíkovou (zádušní mše sv.)
neděle
6.8.
svátek Proměnění Páněv kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za mír nejen na Ukrajině

Pátek 4. srpna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 27. srpna oslavíme slavnostní bohoslužbou sté výročí posvěcení nové části farního kostela v Žebětíně. Mše svatá začíná mimořádně v 10:00, hlavním celebrantem bude emeritní biskup brněnský Vojtěch Cikrle. Další program oslav najdete na plakátku na venkovní nástěnce a na webu.

Moc prosíme o pomoc s občerstvením. Přihlásit se můžete přes webový formulář, nebo na archu v poličce/vzadu na stolku.

Prosíme také o pomoc s úklidem kostela formou brigády, která by se uskutečnila v pátek a sobotu týden před slavností posvěcení kostela, tj. v pátek 18.8. a v sobotu 19.8. Je třeba vyčistit klenby kostela od prachu a pavučin a umýt okna v sakristii a ve staré části kostela. Prosím, hlaste se paní kostelnici Haně Trčkové.


23. července 2023                                                          16. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
24.7.
pondělí 16. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
úterý
25.7.
svátek sv. Jakuba, apoštolamše svatá v naší farnosti není
středa
26.7.
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie18:00, za zemřelou Josefu Pospíšilovou, manžela, čtyři syny, dvě dcery, čtyři snachy, zetě, vnuka a živé rodiny
čtvrtek
27.7.
památka sv. Gorazda a druhůve 13:00, za zemřelého Jiřího Čtvrtníčka (pohřební mše sv. a rozloučení ke kremaci)
a v 18:00, na jistý úmysl
pátek
28.7.
pátek 16. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého Miroslava Jandíka (zádušní mše sv.)
sobota
29.7.
památka sv. Marty, Marie a Lazara8:00, za zemřelou rodinu Hrabovskou a Trojanovu
neděle
30.7.
17. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Jiřího a Růženu Pávkovy, prarodiče Lahodovy a celou živou a zemřelou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost

Ve středu 26. července v 17h se koná každoroční mše sv. u Helenčiny studánky, kterou pořádá ostrovačická farnost. Kvůli případným změnám sledujte tyto webové stránky: http://orik.cz/node/3146

V neděli 27. srpna oslavíme slavnostní bohoslužbou sté výročí posvěcení nové části farního kostela v Žebětíně. Mše svatá začíná mimořádně v 10:00, hlavním celebrantem bude emeritní biskup brněnský Vojtěch Cikrle. Další program slavnosti bude upřesněn.

Moc prosíme o pomoc s občerstvením. Přihlásit se můžete přes webový formulář, nebo na archu v poličce/vzadu na stolku.

Manželské ohlášky: v pátek 4. srpna hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Julie Floriánová a pan Jakub Solnička, oba s kanonickým bydlištěm v naší farnosti.


16. července 2023                                                                 15. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
17.7.
pondělí 15. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého manžela a syna
úterý
18.7.
úterý 15. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
středa
19.7.
středa 15. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého Karla Zieglera staršího, za všechny zemřelé a živé členy rodiny a za Růženu Havlíčkovou
čtvrtek
20.7.
čtvrtek 15. týdne v mezidobí18:00, za zdravotníky, nemocné a umírající; za duše v očistci a na jistý úmysl
pátek
21.7.
pátek 15. týdne v mezidobí18:00, za zemřelé rodiče a živou rodinu
sobota
22.7.
svátek sv. Marie Magdalény8:00, na úmysl celebranta
neděle
23.7.
16. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za Marii Drdlíkovou, rodiče a zemřelou přízeň

Ve středu 26. července v 17h se koná každoroční mše sv. u Helenčiny studánky, kterou pořádá ostrovačická farnost. Kvůli případným změnám sledujte tyto webové stránky: http://orik.cz/node/3146

Mysleme prosím v modlitbě na děti a vedoucí na probíhajících skautských táborech.


9. července 2023                                                                   14. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
10.7.
pondělí 14. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
úterý
11.7.
svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropymše svatá v naší farnosti není
středa
12.7.
středa 14. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
čtvrtek
13.7.
čtvrtek 14. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého Miroslava Audyho, manželku, dceru, rodiče a sourozence
pátek
14.7.
pátek 14. týdne v mezidobí18:00, za Františka Lindušku, rodiče Kosovy, dceru a vnučku
sobota
15.7.
památka sv. Bonaventury, biskupa    a učitele církve8:00, za dar křtu pro Adama
neděle
16.7.
15. neděle v mezidobí                                                                                                    v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za zemřelého Bořivoje Plška
ve farním kostele v 9:00, za farnost

Otec Jiří je do této středy na celosvětovém setkání hnutí Víra a Světlo ve Štrasburku. Mše svaté v naší farnosti jsou tento týden až od čtvrtka. V případě potřebypište SMS zprávy či maily, v urgentní záležitosti můžete zavolat.

Čtvrtek 13. července je pro kohoutovickou část farnosti adoračním dnem farnosti a Dnem společných modliteb s arcibiskupským seminářem Olomouc. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

Mysleme prosím v modlitbě na děti a vedoucí na probíhající chaloupce děvčat.


2. července 2023                                             13. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
3.7.
svátek sv. Tomáše, apoštola8:00, na úmysl celebranta
úterý
4.7.
úterý 13. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
středa
5.7.
slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - doporučený svátekve farním kostele v 9:00, za Pavla Kozla, rodiče, sourozence a celou zemřelou přízeň
čtvrtek
6.7.
čtvrtek 13. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
pátek
7.7.
pátek 13. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
sobota
8.7.
sobota 13. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
neděle
9.7.
14. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, úmysl zatím volný

Sbírka na bohoslovce a na církevní školství z minulé neděle vynesla v celé farnosti celkem 19 542 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Otec Jiří je od pondělí do příští středy na celosvětovém setkání hnutí Víra a Světlo ve Štrasburku. Mše svaté v naší farnosti jsou tento týden pouze ve středu 5. 7. (slavnost svatých Cyrila a Metoděje) a v neděli 9.7. V případě potřeby pište SMS zprávy či maily, v urgentní záležitosti můžete zavolat.

Od 5. do 9. července se koná Katolická charismatická konference. Je možné se účastnit i jen na jeden den; vše potřebné vyřídíte přímo na registraci u vstupu G2 na výstavišti (zastávka tramvaje Výstaviště-vstup G2). http://www.konference.cho.cz/

Vzadu na nástěnce je zápis z jednání farní pastorační rady z 21. 6.

Mysleme prosím v modlitbě na děti a vedoucí na probíhající chaloupce ministrantů.


25. června 2023                                                                 12. neděle v mezidobí  

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
26.6.
pondělí 12. týdne v mezidobí18:00, za Stanislava Jelínka, manželku Ludmilu a živé rodiny
úterý
27.6.
úterý 12. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný
středa
28.6.
památka sv. Ireneje z Lyonu, biskupa a mučedníkav 11:00, za zesnulého Josefa Fuise (pohřební mše svatá a uložení do hrobu)
v 18:00, na poděkování za dvacet let manželství s obnovou manželských slibů
čtvrtek
29.6.
slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze - doporučený svátekv 11:00, za zesnulého Evžena Lundu (pohřební mše svatá a rozloučení ke kremaci)
v 18:00, za Josefa a Marii Audyovy, syna Pavla a tetu Růženu
pátek
30.6.
pátek 12. týdne v mezidobí18:00, na poděkování za všechna dobrodiní a na úmysl dárce
sobota
1.7.
sobota 12. týdne v mezidobí8:00, za Marii Hrdou, rodiče a zemřelou přízeň
neděle
2.7.
13. neděle v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za zemřelého manžela, bratra, syna a živou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a na církevní školství.

Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Prázdninové změny bohoslužeb:
od 2. července bude v Kohoutovicích mše sv. pouze v neděli v 7:30.

Ve středu 28. června bude:
- možnost přímluvné modlitby ve farním kostele ihned po mši sv. od cca 18:30 do 19:30.
- Betálné klub
na téma biřmování v 18.30 v Domku.

Betálné klub se ve farnosti setkal s velmi kladným přijetím, na každém setkání jsme měli bohatou účast a všem se tento formát společenství moc líbil. Betálné klub také přinesl bohaté plody, co se týče nových katechumenů v naší farnosti. S radostí Vám tedy můžeme oznámit, že se Betálné klub znova otevře v září a bude se konat minimálně po celý příští školní rok.

V neděli 27. oslavíme slavnostní bohoslužbou sté výročí posvěcení nové části farního kostela v Žebětíně. Mše svatá začíná mimořádně v 10:00, hlavním celebrantem bude emeritní biskup brněnský Vojtěch Cikrle. Další program slavnosti bude upřesněn. Moc prosíme o pomoc s občerstvením. Přihlásit se můžete už nyní přes webový formulář, nebo na archu v poličce/vzadu na stolku.

Farní pouť na Vranov se koná v sobotu 9. září. Farní den se letos nekoná.

Biřmování se v naší farnosti uskuteční v neděli 24. září při mši svaté v 9:00h ve farním kostele. Svátost bude udělovat diecézní biskup Pavel Konzbul.

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2023/2024 a informace pro prvokomunikanty je na vnitřní nástěnce a na webových stránkách.

Společenství živého růžence svaté Filomeny při farnosti svatého Jakuba zve na pouť do Koclířova u Svitav v sobotu 12. srpna. Další informace a přihlašování na archu na archu v poličce/vzadu na stolku.


18. června 2023                                                                    11. neděle v mezidobí 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
19.6.
pondělí 11. týdne v mezidobí18:00, za mé studentky, jejich rodiny a za mír
na Ukrajině
úterý
20.6.
úterý 11. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný
středa
21.6.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka18:00, za Václava a Amálii Beranovy, jejich děti a zemřelou přízeň
čtvrtek
22.6.
čtvrtek 11. týdne v mezidobí18:00, za Marii Kozlovou, manžela, rodiče a celou zemřelou přízeň
pátek
23.6.
pátek 11. týdne v mezidobí18:00, na úmysl celebranta
sobota
24.6.
slavnost Narození sv. Jana Křtitele8:00, na poděkování za dar života s prosbou o další pomoc a požehnání
neděle
25.6.
12. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za Pavla Zrnečka a za živou a zemřelou rodinu Zrnečkovu a Neveselou
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za živou a zemřelou rodinu Širůčkovu a na určitý úmysl

Schůze obou částí farní pastorační rady se koná ve středu 21. června v 19:30 na faře. Budeme řešit zejména oslavy stého výročí posvěcení nové části farního kostela 27. srpna. Hosté z řad farníků jsou srdečně vítáni.

Srdečně zveme na primici novokněze naší diecéze Tomáše Zámečníka ze sousední farnosti Brno-Bystrc. Uskuteční se v sobotu 24.6. v 15:00 v areálu brněnského výstaviště, vstup hlavním vchodem. Více informací na primice.cz/index-php/tomas-zamecnik

Sbírka příští neděle je určena na bohoslovce a na církevní školství.

Na nástěnce uvnitř kaple/kostela a na webových stránkách najdete rozvrh výuky náboženství na školní rok 2023/2024.

V neděli 27. 8. oslavíme slavnostní bohoslužbou sté výročí posvěcení nové části farního kostela v Žebětíně. Mše svatá začíná mimořádně v 10:00, hlavním celebrantem bude emeritní biskup brněnský Vojtěch Cikrle. Další program slavnosti bude upřesněn. Večer se pak můžete těšit na koncert Harmonium tour aneb vzkříšení zapomenutého nástroje manželů Ondřeje a Anny Muchových, který se uskuteční ve farním kostele.

Farní pouť na Vranov se koná v sobotu 9. září. Farní den se letos nekoná.

Biřmování se v naší farnosti uskuteční v neděli 24. září při mši svaté v 9:00h ve farním kostele. Svátost bude udělovat diecézní biskup Pavel Konzbul.


11. června 2023                                                                      10. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
12.6.
pondělí 10. týdne v mezidobí18:00, za Jana Zaplatila, rodiče z obou stran
a sourozence
úterý
13.6.
památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církvev kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný
středa
14.6.
středa 10. týdne v mezidobí18:00, za Marii Audyovou a rodiče
čtvrtek
15.6.
čtvrtek 10. týdne v mezidobí18:00, za Jana Bartoše, manželku Veroniku a živé rodiny
pátek
16.6.
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova18:00, za Františku Beranovou, rodiče, sourozence
a duše v očistci
sobota
17.6.
památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie8:00, za zemřelého Patrika a duše v očistci
neděle
18.6.
11. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, na určitý úmysl
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Betálné klub na téma kněžství se koná ve středu 14. června v 18.30 v Domku. Všichni jste srdečně zváni, není třeba se přihlašovat.

Naposledy v tomto školním roce jste zváni k modlitbě Lectio divina do kaple ve čtvrtek 15. června od 19:00 do 19:30.

Oznámení křtu: v sobotu 17. června bude ve farním kostele pokřtěn Albert Váňa.

Příští neděli bude při všech mších svatých ve farnosti zakončena celoroční aktivita pro děti Rytíři Pána Ježíše/Dvorní dámy Panny Marie.

Modleme se za našeho letošního novokněze Tomáše Zámečníka ze sousední farnosti Brno - Bystrc a za tři nové jáhny - kandidáty kněžství Lukáše Janouška, Milana Pazderu a Daniela Martinka (kněžské a jáhenské svěcení bude příští sobotu 17. června).


4. června 2023                                                               Slavnost Nejsvětější Trojice

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
5.6.
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka18:00, za zemřelého manžela a syna a za zemřelé rodiče z obou stran
úterý
6.6.
úterý 9. týdne v mezidobíve farním kostele v 11:00, za zemřelou Jarmilu Křivánkovou (pohřební mše sv. a uložení do hrobu)
v kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný
středa
7.6.
středa 9. týdne v mezidobí18:00, za šťastný porod a za zdraví maminky i miminka
čtvrtek
8.6.
slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) - doporučený svátek18:00, za Anni Huserovou
pátek
9.6.
pátek 9. týdne v mezidobí18:00, za Williho Husera
sobota
10.6.
sobota 9. týdne v mezidobí8:00, za Grete Schuhovou
neděle
11.6.
10. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče, prarodiče a živou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za Giuseppa a Rinu Faggiana
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Sbírka na charitativní účely z minulé neděle vynesla v naší farnosti celkem 19 530,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Biblická hodina se koná ve středu 7. června v 19:00 na faře.

Ve čtvrtek 8. června je slavnost Těla a Krve Páně, je to doporučený svátek. Po mši sv. v 18:00 ve farním kostele bude následovat průvod s Eucharistií po kostele a požehnání před kostelem. Pokud můžete věnovat květiny k výzdobě oltářů, učiňte tak nejpozději do čtvrtečních 14:00 hodin.
Tichá adorace v kapli Svaté rodiny se nekoná.

Mladé hody začnou v sobotu 10. června ve 13:30 požehnáním v kapli Svaté rodiny, následuje krojovaný průvod Kohoutovicemi zakončený v 17:00 Moravskou besedou na prostranství před poliklinikou.

Sbor mladých zkouší příští neděli 11. června od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli. S dětmi jsou zváni i rodiče.

5. - 9. července se na brněnském Výstavišti opět koná Katolická charismatická konference. Přihlašování, program atd. najdete na webu http://konference.cho.cz/

Oznámení křtu: v sobotu 10. června bude ve farním kostele pokřtěna Kristýna Houdková.


28. května 2023                                                    Slavnost Seslání Ducha Svatého

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
29.5.
památka Panny Marie, Matky církve18:00, za Marii Chylíkovou, manžela Josefa, dva syny, dceru a dvoje rodiče
úterý
30.5.
památka sv. Zdislavyv kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
31.5.
svátek Navštívení Panny Marie18:00, za těžce nemocnou Zdislavu a za všechny živé a zemřelé
čtvrtek
1.6.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze18:00, za mé kmotřence a jejich rodiny
pátek
2.6.
pátek 8. týdne v mezidobí17:15, za dar křtu pro Marka
sobota
3.6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníkůmše svatá v naší farnosti není
neděle
4.6.
slavnost Nejsvětější Trojicev kapli v Kohoutovicích v 7:30, úmysl zatím volný
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, na úmysl celebranta

Dnešní setkání Klubu křesťanských seniorů začíná až v 19hodin v kapli sv. Rodiny na májové pobožnosti.

V pondělí 29. května odpadá výuka náboženství na ZŠ Chalabalova pro 1., 2. a 3. třídy. Hodina náboženství na ZŠ Otevřená tentýž den je poslední v tomto školním roce.

V úterý po mši svaté v kapli požehnáme přesunutý kříž na ulici Vaňhalova (v úterý 16.5. se žehnání nekonalo z důvodu nepříznivého počasí).

Ve středu 31. května jste zváni na:
- Betálné klub
na téma manželství v 18:30 v Domku.
- přímluvnou modlitbu ve farním kostele ihned po mši sv. od cca 18:30 do 19:30.

Modlitba Lectio divina se koná v kapli ve čtvrtek 1. června od 19:00 do 19:30.

Pátek 2. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných.
Večer se koná v Žebětíně Noc kostelů. Začátek páteční mše sv. se přesouvá na 17:15, výstav Nejsvětější svátosti nebude.

V sobotu 3. června mše svatá v naší farnosti není, otec Jiří se účastní pouti Diecézní charity Brno v Hlubokých Mašůvkách.

Příští neděli 4. června:
-
zkouší Sboreček od 8:00 na faře a v 9:00 zpívá při mši sv. ve farním kostele. S dětmi jsou zváni i rodiče.
- po mši sv. jste zváni na faru do farní kavárny.

Mladé hody začnou v sobotu 10. června ve 13:30 požehnáním v kapli Svaté rodiny, následuje krojovaný průvod Kohoutovicemi zakončený v 17h Moravskou besedou na prostranství před poliklinikou.


21. května 2023                                                   7. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
22.5.
pondělí po 7. neděli velikonoční18:00, za P. Ladislava Pelouška, rodiče, sourozence a synovce Jana
úterý
23.5.
úterý po 7. neděli velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
24.5.
středa po 7. neděli velikonoční18:00, na poděkování za velké milosrdenství a lásku
čtvrtek
25.5.
čtvrtek po 7. neděli velikonoční18:00, za zemřelou Věru Beranovou (zádušní mše sv.)
pátek
26.5.
památka sv. Filipa Neriho, kněze18:00, za Josefa Lízala, dva syny, živou rodinu a za Jaroslava Pospíšila a manželku
sobota
27.5.
sobota  po 7. neděli velikonoční8:00, na úmysl celebranta
neděle
28.5.
Slavnost Seslání Ducha Svatéhov kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Annu a Františka  Brázdovy, sourozence a rodiče
ve farním kostele v 9:00, za Pavla Pilného a živou rodinu
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Sbírka z minulé neděle na pronásledované křesťany vynesla v celé farnosti celkem 16 823 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Po druhé mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Všichni donátoři fondu PULS, ale nejen oni, jsou na pouť donátorů do benediktinského opatství v Rajhradě u Brna, která se koná v sobotu 27. května 2023 od 14 hodin.

Svatodušní novéna se koná v kapli Svaté rodiny až do soboty před svatodušní nedělí, tj. do 27.5. Jednotlivé večery začínají ve 20.30.

V úterý 23. května 2023 uplyne 140 let od narození žebětínského rodáka, P. Jana Prokeše, který se narodil v Žebětíně roku 1883. Následný den, 24.5. 1883 byl pokřtěn v kostele sv. Bartoloměje.   V září roku 1939 byl ustanoven do duchovní správy v Dušejově na Pelhřimovsku kde také 26.1. 1957 zemřel a je zde i pohřben.
O Slavnosti Nejsvětější Trojice (4.6.) v 9.30 v Dušejově budeme na otce Prokeše vzpomínat a připomínat si jeho život. Srdečně zveme všechny žebětínské farníky, zvláště pak, jsou-li ještě mezi vámi i příbuzní otce Prokeše. Mši svatou bude celebrovat generální vikář Mons. Jan Paseka z Hradce Králové, kam Dušejov v době působení otce Jana patřil. Putování za otcem Janem Prokešem můžete spojit s návštěvou poutního místa Křemešník, kde je právě tuto neděli poutní slavnost.

K modlitbě Lectio divina jste zváni do kaple ve čtvrtek 25. května od 19:00 do 19:30.

Noc kostelů se koná v pátek 2. června v Žebětíně. Začátek páteční mše sv. se přesouvá na 17:15, výstav Nejsvětější svátosti nebude.


14. května 2023                                                                       6. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
15.5.
pondělí po 6. neděli velikonoční18:00, za dar víry pro Adama
úterý
16.5.
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čechve farním kostele ve 13:30, za zemřelou Zdenku Obrovskou (pohřební mše sv. a uložení do hrobu)
v kapli v Kohoutovicích v 18:00, za požehnání a dary Ducha svatého pro živou rodinu
středa
17.5.
středa po 6. neděli velikonoční14:00, za zemřelého Jaroslava Audyho (pohřební mše sv. a rozloučení ke kremaci)
a v 18:00, za Jana Zaplatila, manželku Františku, rodiče z obou stran a rodiče Kozlovy
čtvrtek
18.5.
slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek18:00, za Marii Lucii Pospíšilovou, snachu Janu a živé rodiny
pátek
19.5.
pátek po 6. neděli velikonoční18:00, za Andělu a Jana Kozlovy, dceru a syna, zemřelé z obou stran a za dar života s prosbou o pomoc a požehnání
sobota
20.5.
památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze8:00, za Františka Brázdu, manželku, syna a rodiče
neděle
21.5.
7. neděle velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za zemřelého Aleše Procházku
ve farním kostele v 9:00, za farnost a za prvokomunikanty
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodinu Mejzlíkovu, Šuráňovu a Ladislava Mejzlíka

V pondělí 15. května se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

Úterní mše svatá v kapli je posunutá na 18:00. Po mši svaté jste srdečně zváni na požehnání přesunutého kříže na ulici Vaňhalova.

Betálné klub - pokračování tématu o Eucharistii - se koná ve středu 17. května v 18.30 v Domku. Všichni jste srdečně zváni.

Schůze žebětínské části farní pastorační rady se koná ve středu 17. května v 19:30 na faře.

K modlitbě Lectio divina jste zváni do kaple ve čtvrtek 18. května od 19:00 do 19:30.

V neděli 21. května zkouší od 8:00 na faře Sboreček a zpívá pak při mši sv. v 9:00 ve farním kostele u příležitosti prvního sv. přijímání dětí.

V úterý 23. května 2023 uplyne 140 let od narození žebětínského rodáka, P. Jana Prokeše, který se narodil v Žebětíně roku 1883. Následný den, 24.5. 1883 byl pokřtěn v kostele sv. Bartoloměje. V září roku 1939 byl ustanoven do duchovní správy v Dušejově na Pelhřimovsku kde také 26.1. 1957 zemřel a je zde i pohřben.
O Slavnosti Nejsvětější Trojice v 9.30 v Dušejově budeme na něj vzpomínat a připomínat si jeho život. Srdečně zveme všechny žebětínské farníky, zvláště pak, jsou-li ještě mezi vámi i příbuzní otce Prokeše. Mši svatou bude celebrovat generální vikář Mons. Jan Paseka z Hradce Králové, kam Dušejov v době působení otce Jana patřil. Putování za otcem Janem Prokešem můžete spojit s návštěvou poutního místa Křemešník, kde je právě tuto neděli poutní slavnost.

Oznámení křtu: v sobotu 20. a v neděli 21. května budou v naší farnosti pokřteny tyto děti: Matyáš Hruška, Mikuláš Kouba a Lucie Terezie Beranová.

Manželské ohlášky: v sobotu 27. května hodlají uzavřít ve farním kostele sňatek pan Václav Štrajt a slečna Veronika Mlýnková, oba z farnosti Adamov.


7. května 2023                                                                       5. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
8.5.
památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí18:00, za Růženu Kozlovou, manžela a vnuka
úterý
9.5.
úterý po 5. neděli velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Františku Žůrkovou, Františka Klímu a na určitý úmysl
středa
10.5.
středa po 5. neděli velikonočnímše sv. v naší farnosti není
čtvrtek
11.5.
čtvrtek po 5. neděli velikonočnímše sv. v naší farnosti není
pátek
12.5.
pátek po 5. neděli velikonočnímše sv. v naší farnosti není
sobota
13.5.
sobota po 5. neděli velikonoční8:00, za Antonii Šedou a dva manžele
neděle
14.5.
6. neděle velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiny Jašovu a Hrdličkovu
ve farním kostele v 9:00, za rodiče Frolichovy, jejich dcery, zetě a duše v očistci
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky a za prvokomunikanty

Dnes jste zváni po mši sv. v Žebětíně do farní kavárny.

Otec Jiří je od středy do pátku v jižních Čechách. Mše svaté se v naší farnosti nekonají, nebudou ani úřední hodiny. Poslední čtvrteční příprava kohoutovických dětí k prvnímu svatému přijímání se však konat bude.

Májové pobožnosti se konají:
- ve farním kostele vždy 40 minut před každou mší sv.
- v kapli Svaté rodiny denně v 19h kromě úterý a čtvrtka.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 11. května od 19 do 20h.

V pátek 12. května v Domku od 18:30 a v neděli 14. května od 8:30 zkouší Sbor mladých a zpívá pak při mši sv. v 10:30 v kapli u příležitosti prvního sv. přijímání dětí.

V neděli 14. května jste srdečně zváni k návštěvě augustiniánského opatství na Starém Brně. Prohlídka bude zahrnovat i známou historickou knihovnu opatství, můžete navštívit také stálou expozici Poklady kláštera. Začátek ve 14:30 odpoledne. Zájemci se prosím zapište do archu vzadu na stolku/poličce pod kůrem nejpozději do úterý 16. 5.

Svatodušní novénu se budeme modlit od pátku 19. května do soboty 27. května vždy ve 20:30 v kapli. Kdo byste chtěli moderovat některý večer, prosíme, zapište se co nejdříve do tabulky.

V neděli 21. května zkouší od 8:00 na faře Sboreček a zpívá pak při mši sv. v 9:00 ve farním kostele u příležitosti prvního sv. přijímání dětí.


30. dubna 2023                                                                     4. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
1. 5.
památka sv. Josefa, dělníka18:00, za Květoslava Prokeše a zemřelou rodinu
úterý
2.5.
památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církveve farním kostele ve 12:30, za zemřelého Oldřicha Rückera (mše svatá a rozloučení ke kremaci) a v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Vítězslava Chlupa, dvoje rodiče a celou rodinu Chlupovu a Ševelovu
středa
3.5.
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů18:00, za zesnulého manžela a syna a za dvoje zesnulé rodiče
čtvrtek
4.5.
čtvrtek po 4. neděli velikonoční18:00, za Květoslava Křivánka, rodiče
a sourozence
pátek
5.5.
pátek po 4. neděli velikonoční18:00, za zesnulé manžele Valíkovy a živé rodiny
sobota
6.5.
památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka8:00, na úmysly Panny Marie
neděle
7.5.
5. neděle velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Ludmilu Štipskou a živou a zesnulou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Jaroslavu Jansovou a živou a zesnulou rodinu

Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Májové pobožnosti se budou konat:
- ve farním kostele vždy 40 minut před každou mší sv.
- v kapli Svaté rodiny denně v 19h kromě úterý a čtvrtka.

Ve středu 3. května jste zváni:
- na faru v 19:00 na biblickou hodinu
- do Domku v 18:30 na Betálné klub na téma Svátost oltářní.

Rozjímavá modlitba nad Písmem - Lectio divina bude opět ve čtvrtek 4. května od 19:00 do 19:30 v kapli Svaté rodiny.

Pátek 5. května je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Oznámení křtu: v sobotu 6. května bude ve farním kostele pokřtěna Karolína Kateřina Šimberová.

Příští neděli 7. května po mši sv. jste zváni na faru do farní kavárny.

V neděli 14. května jste srdečně zváni k návštěvě augustiniánského opatství na Starém Brně. Prohlídka bude zahrnovat i známou historickou knihovnu opatství, můžete navštívit také stálou expozici Poklady kláštera. Začátek ve 14:30 odpoledne. Zájemci se prosím zapište do archu vzadu na stolku/poličce pod kůrem.


23. dubna 2023                                                                      3. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
24.4.
pondělí po 3. neděli velikonoční18:00, za dar obrácení a obměkčení srdce pro Marka
úterý
25.4.
svátek sv. Marka, evangelistyv kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný
středa
26.4.
středa po 3. neděli velikonoční18:00, za nemocnou osobu
čtvrtek
27.4.
čtvrtek po 3. neděli velikonoční18:00, za Jaroslava Křivánka, rodiče, sestru a zemřelou přízeň
pátek
28.4.
pátek po 3. neděli velikonoční18:00, za syna
sobota
29.4.
svátek sv. Kateřiny Sienské, panny
a učitelky církve, patronky Evropy
8:00, za Karla Zieglera a živou a zemřelou rodinu
neděle
30.4.
4. neděle velikonoční - neděle Dobrého Pastýře, den modliteb
za duchovní povolání
v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Emílii a Viléma Gabrielovy, rodiče a sourozence
ve farním kostele v 9:00, za zemřelé Marii a Břetislava Rösslerovy, rodinu Vitulovu, Brázdovu, syna Jaroslava a za Kristýnu a Jindřicha Závodských
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Po druhé mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Možnost přímluvné modlitby bude ve farním kostele ve středu 26. dubna ihned po mši sv. od cca 18:30 do 19:30.

Rovněž ve středu 26. dubna vás srdečně zveme na výjimečnou akci na výjimečném místě nazvanou "Architekt Kohoutovic vypravuje". Od 18 h se na Grand Prix (Voříškova 2) uskuteční beseda s panem architektem Jaroslavem Černým. Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o potvrzení Vaší účasti na mail sychrova.eva@gmail.com. Za organizátory se těší Jakub Hruška a Martin Kyselák.

K modlitbě Lectio divina jste zváni do kaple ve čtvrtek 27. dubna od 19:00 do 19:30.

Příští neděle je tzv. neděle Dobrého Pastýře, dneškem začíná Týden modliteb za duchovní povolání. V pátek 28. dubna v 17:00 hod bude ve farním kostele adorace za povolání. Prosím, mysleme i v soukromých modlitbách.

Oznámení křtu: v sobotu 29. dubna budou ve farním kostele pokřtěni sourozenci Oliver, Klaudia a Klára Fraguela.

V neděli 30. dubna se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Prosíme, přihlaste se p. Křížové na tel. 721 675 230 nejpozději ve středu 26. dubna.

V neděli 14. května jste srdečně zváni k návštěvě augustiniánského opatství na Starém Brně. Prohlídka bude zahrnovat i známou historickou knihovnu opatství, začátek ve 14:30 odpoledne. Zájemci se prosím zapište do archu vzadu na stolku/poličce pod kůrem.


16. dubna 2023                        2. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
17.4.
pondělí po 2. neděli velikonoční18:00, za Anežku Otoupalíkovou, manžela a rodiče
úterý
18.4.
úterý po 2. neděli velikonočníve farním kostele v 11:00, za + Miroslavu Martincovou (pohřební mše svatá)
v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
19.4.
středa po 2. neděli velikonoční18:00, za Vladimíra a Marii Kozlovy, rodiče, sourozence a živé rodiny
čtvrtek
20.4.
čtvrtek po 2. neděli velikonoční18:00, za Františku Bartošovou, manžela Antonína, jejich syna Jana, manželku Veroniku a živé rodiny
pátek
21.4.
pátek po 2. neděli velikonoční18:00, za ty, kdo skládají maturitní zkoušky
a odevzdávají bakalářské práce
sobota
22.4.
sobota po 2. neděli velikonoční8:00, za Karla Veselého, jeho rodiče a živé rodiny
neděle
23.4.
3. neděle velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, úmysl zatím volný
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodinu Gabrielovu a Brázdovu

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla na brigádách na chalupě v Karolince. Přihlašování dnes končí (upřednostňujeme první termín, bude se opravovat přístupová cesta, máme objednaný bagr). Kontakt a informace na webu: https://karolinka.kaplekohoutovice.cz/

Betálné klub na téma svátost smíření a pomazání nemocných se koná ve středu 19. dubna v 18.30 v Domku. Všichni jste srdečně zváni, není třeba se přihlašovat.

K modlitbě Lectio divina jste zváni do kaple ve čtvrtek 20. dubna od 19:00 do 19:30.

V neděli 30. dubna se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Prosíme, přihlaste se p. Křížové na tel. 721 675 230 nejpozději ve středu 26. dubna.

Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže. Letos proběhne v Žarošicích v sobotu 13. května 2023. Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Zájemci se přihlašujte do 24. dubna 2023 přes online formulář uvedený na webových stránkách Diecézního centra mládeže: mladez.biskupstvi.cz/dsm. Zde také naleznete další informace.
Pro účastníky z brněnského děkanátu nabízíme možnost společného odjezdu vlakem z Brna. V takovém případě uveďte v přihlašovacím formuláři možnost „doprava zajištěná knězem“. Více informací potom dostanou přihlášení emailem. V případě dotazů se obraťte na P. Josefa Janouška: jos.janousek@email.cz

Zápisy z jednání obou FPR jsou na vnitřní vývěsce.

Oznámení křtu: v sobotu 22. května bude ve farním kostele pokřtěna Veronika Gyönyör.


9. dubna 2023                                                         Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
10.4.
pondělí v oktávu velikonočnímv kapli v Kohoutovicích v 7:30, za zemřelou Marii Krásovou
ve farním kostele v 9:00, na poděkování za 35 let manželství a za všechny naše děti
úterý
11.4.
úterý v oktávu velikonočnímv kapli v Kohoutovicích v 17:30, za bratra, sestru a jejich rodiče
středa
12.4.
středa v oktávu velikonočním18:00, na určitý úmysl
čtvrtek
13.4.
čtvrtek v oktávu velikonočním18:00, za Jana a Andělu Kozlovy, dceru, syna a živé rodiny
pátek
14.4.
pátek v oktávu velikonočním18:00, za dar víry pro Adriana
Sobota
15.4.
sobota v oktávu velikonočním8:00, za duše v očistci
neděle
16.4.
2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství  v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za živé rodiny a na poděkování za všechna dobra s prosbou o pomoc a Boží požehnání
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodiče, dceru Šárku a manžela

Schůze žebětínské části farní pastorační rady se koná ve středu 12. dubna v 19:30 na faře.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 13. dubna od 19 do 20h.

Sbor mladých zkouší příští neděli 16. dubna od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli. S dětmi jsou zváni i rodiče.

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla na dubnové brigádě na chalupě v Karolince (upřednostňujeme první termín, bude se opravovat přístupová cesta, máme objednaný bagr). Přihlašování do 16. dubna, kontakt a informace na webu: https://karolinka.kaplekohoutovice.cz/  

Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili Postní almužny.  Své postní pokladničky můžete odevzdávat nejpozději do příští neděle 16. dubna do sakristie farního kostela či kaple Svaté rodiny. O výsledku a využití pro oba záměry budete informováni.

Oznámení křtů:
v sobotu 15. dubna budou ve farním kostele pokřtěni Vojtěch Antonín Kazda a Anna Julie Lipoldová;
v neděli 16. dubna bude při druhé mši svaté v kapli Svaté rodiny pokřtěn Václav Valeš.


2. dubna 2023                                                                                  Květná neděle

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
3.4.
pondělí Svatého týdne18:00, za dar víry pro Marka
úterý
4.4.
úterý Svatého týdnev kapli v Kohoutovicích v 17:30, za manžele Hanušovy
středa
5.4.
středa Svatého týdne18:00, za dar křtu
čtvrtek
6.4.
Zelený čtvrtek18:00 (památka Večeře Páně), za rodinu Levíčkovu, navazuje adorace v Getsemanské zahradě
pátek
7.4.
Velký pátek18:00, velkopáteční bohoslužba s uctíváním kříže
sobota
8.4.
Bílá sobota20:00 (velikonoční vigilie), za Josefa Lízala mladšího
a živé rodiny
neděle
9.4.
slavnost Zmrtvýchvstání Páně -  Boží hod Velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Jaroslava Plška a rodiče Mokrých
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Libuši a Jana Adolfovy

V pondělí 3. dubna se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

Biblická hodina se tento týden nekoná.

Ve středu 5. dubna v 16:00 prosíme o pomoc při úklidu kaple.

Betálné klub na téma křest se koná ve středu 5. dubna v 18.30 v Domku. Všichni jste srdečně zváni, není třeba se přihlašovat.

Kdo by chtěl během Velikonočního tridua číst během bohoslužeb čtení, přihlaste se po mši sv. v sakristii u o. Jiřího.

Klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po mši sv. ve 20:00; v pátek v 7:00, ve 12:00, v 15:00 a večer po obřadech asi v 19:30; v sobotu v 7:00 a ve 12:00. Sraz je vždy u kaple 5 minut před začátkem.

Na Velký pátek se ve farním kostele uskuteční dobrovolná sbírka Boží hrob – pro křesťany ve Svaté zemi

Sbor mladých bude v kapli zpívat až 16. dubna.

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla na dubnové brigádě na chalupě v Karolince (upřednostňujeme první termín, bude se opravovat přístupová cesta, máme objednaný bagr). Přihlašování do 16. dubna, kontakt a informace na webu: https://karolinka.kaplekohoutovice.cz/


26. března 2023                                                                             5. neděle postní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
27.3.
pondělí po 5. neděli postní18:00, za Anežku Ševčíkovou, rodiče, sourozence a celou zemřelou přízeň
úterý
28.3.
úterý po 5. neděli postnív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za oboje zemřelé rodiče
středa
29.3.
středa po 5. neděli postní18:00, za zemřelou Jarmilu Kozlovou, manžela Stanislava, dvoje rodiče a synovce Oldřicha a Stanislava
čtvrtek
30.3.
čtvrtek po 5. neděli postní18:00, za Jaroslavu Vališovou a manžela
pátek
31.3.
pátek po 5. neděli postní18:00, za Jana Slavíka, Zdenu Švecovou a jejich rodiny
sobota
1.4.
sobota po 5. neděli postní8:00, za Jana Hrdého, rodiče a zemřelou přízeň
neděle
2.4.
Květná nedělev kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za Jana a Růženu Linduškovy, zemřelou přízeň a živou rodinu
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Stanislava Kyseláka

Po obou mších sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Dnes jste srdečně zváni na tradiční skautskou křížovou cestu. Sraz je ve 14:30 v Kohoutovicích u hájenky, konec v 17:00 u zastávky Stará dálnice; trasa cca 3,7 km.

Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů. Letošní pouť klubu křesťanských seniorů bude 10. května na svatý Hostýn. Přihlašujte se paní Vlastě Valešové. Pouť je přizpůsobena i pro poutníky, kteří mají problémy s chůzí - autobus je doveze až k hostýnské bazilice.

Možnost přímluvné modlitby bude ve farním kostele ve středu 29. března ihned po mši sv. od cca 18:30 do 19:30.

Pátek 31. března bude mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

Přijměte také pozvání na putování za chudčickými kříži v sobotu 1. dubna. Sraz ve 12:00 na začátku křížové cesty v Chudčicích u č.p. 231. Varianty cesty tam i zpět najdete na webu a venkovní nástěnce.

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi:
Kohoutovice, Domek: sobota 1.4. 14:00 – 17:00h.
Žebětín, farní kostel: neděle 2. 4. 15:00 – 18:00h.
Zpovídá otec Jiří.
Můžete využít i stálou zpovědní službu u kapucínů, rozpis zpovědníků zde: http://www.biskupstvi.cz/zs/

Příští neděli 2. dubna:
-zkouší od 8:00 na faře Sboreček, v 9:00 zpívá při mši sv. ve farním kostele. S dětmi jsou zváni i rodiče.
- po mši sv. jste zváni po mši sv. v Žebětíně do farní kavárny.

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla na dubnové brigádě na chalupě v Karolince. Přihlašování do 16. dubna, kontakt a informace na webu: https://karolinka.kaplekohoutovice.cz/


19. března 2023                                        4. neděle postní, tzv. Radostná (Laetare)

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
20.3.
slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek18:00, za Věru Jelínkovou, manžela, syna Vladimíra a rodinu Ambrožovu
úterý
21.3.
úterý po 4. neděli postnív kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
22.3.
středa po 4. neděli postní18:00, za Marii a Ladislava Slámovy, dceru Věrku a syna Ladislava
čtvrtek
23.3.
čtvrtek po 4. neděli postní18:00, za Kristýnu Šmehlíkovou, její maminku a celou živou a zemřelou rodinu
pátek
24.3.
pátek po 4. neděli postní18:00, za Josefu a Oldřicha Trčkovy, dvoje rodiče a sourozence
sobota
25.3.
slavnost Zvěstování Páně8:00, za nenarozené Ester a Edit Vahalovy
neděle
26.3.
5. neděle postnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, úmysl zatím volný
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za zemřelou Magdalenu Jírů a celou rodinu

Letošní slavnost sv. Josefa se přesouvá na pondělí 20. března.

Betálné klub na téma Liturgický rok se koná ve středu 22. března v 18.30 do cca 20.30 v Domku. Všichni jste srdečně zváni, není třeba se přihlašovat.

Ve čtvrtek 23. března se od 19:00 uskuteční v Domku zasedání kohoutovické části farní pastorační rady. Hosté z řad farníků jsou srdečně vítáni.

V pátek 24. března ihned po mši svaté (cca 18:40) se ve farním kostele koná další zkouška sborového zpěvu k velikonočním bohoslužbám.

Sbor mladých zkouší příští neděli 26. března od 8:30 v Domku v Kohoutovicích, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli. S dětmi jsou zváni i rodiče.

Rovněž v neděli 26. března jste srdečně zváni na tradiční skautskou křížovou cestu. Sraz je ve 14:30 v Kohoutovicích u hájenky, konec v 17:00 u zastávky Stará dálnice; trasa cca 3,7 km.

Přijměte také pozvání na putování za chudčickými kříži v sobotu 1. dubna. Sraz ve 12:00 na začátku křížové cesty v Chudčicích u č.p. 231. Varianty cesty tam i zpět najdete na webu a venkovní nástěnce.


12. března 2023                                                                               3. neděle postní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
13.3.
pondělí po 3. neděli postní; výroční den zvolení papeže Františka18:00, na úmysl dárce
úterý
14.3.
úterý po 3. neděli postnív kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
15.3.
středa po 3. neděli postní18:00, za dar života a za živé rodiny
čtvrtek
16.3.
čtvrtek po 3. neděli postní18:00, za zesnulého Josefa Lorence a živou rodinu
pátek
17.3.
pátek po 3. neděli postní18:00, za zemřelého Jana Audyho, Boženku Holubovou, jejich živé rodiny a všechny duše v očistci
sobota
18.3.
sobota po 3. neděli postní8:00, za Marii a Antonína Zaplatilovy, jejich rodiče a živé rodiny
neděle
19.3.
4. neděle postnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodinu Štipských a živou a zemřelou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za Pavlínu a Josefa Andresičovy a živé rodiny
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

 V následujícím týdnu jsou jarní prázdniny, nekoná se výuka náboženství a příprava k prvnímu svatému přijímání; nebude ani úterní společenství biřmovanců.

V pátek 17.3. ihned po mši svaté (tedy cca. v 18:40) začne ve farním kostele první zkouška sborového zpěvu k velikonočním bohoslužbám. Všichni jsou více než vítáni!


5. března 2023                                                                                2. neděle postní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
6.3.
pondělí po 2. neděli postnímše svatá v naší farnosti není
úterý
7.3.
úterý po 2. neděli postnív kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
8.3.
středa po 2. neděli postní18:00, za Martu Šulekovou, manžela a živou rodinu
čtvrtek
9.3.
čtvrtek po 2. neděli postní18:00, za prarodiče Čtvrtníčkovy a celou zemřelou rodinu
pátek
10.3.
pátek po 2. neděli postní18:00, za Františka a Annu Beranovy, živé a zemřelé rodiny a za rodinu Beranovu a Havlíčkovu
sobota
11.3.
sobota po 2. neděli postní8:00, za zemřelé prarodiče Eduarda a Marii Krásovy
neděle
12.3.
3. neděle postnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Boženu a Františka Dalerovy
ve farním kostele v 9:00, za naši farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodinu Sobotkovu

Dnes jste po mši svaté v 9:00 – tedy asi na 10:00 – zváni na faru v Žebětíně do farní kavárny.

V pondělí 6. března je otec Jiří celý den na setkání kněží a jáhnů moravské církevní provincie na Velehradě. Mše svatá v naší farnosti v pondělí není, nekoná se výuka náboženství na ZŠ Otevřená ani večerní F-klub.

Ve středu 8. března se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova je v 17:05.

Betálné klub na téma „Modlitba – nuda, povinnost, nebo dobrodružství?“ se koná ve středu 8. března v 18:30 v Domku. K otevřeným čtrnáctidenním setkáváním není třeba se přihlašovat, jste zváni všichni.

Tichá adorace bude v kapli ve čtvrtek 9. března od 19 do 20 h.

Sbor mladých bude v kapli zpívat až 26. března.

Modlitba křížové cesty se koná:
- ve farním kostele v pátek od 17:20 a v neděli od 8:20
- v kapli v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30

Oznámení křtu: v sobotu 11. března budou v kapli v Kohoutovicích pokřtěny Elis Popová a Rozálie Alexandra Kubáňová.


26. února 2023                                                                          1. neděle postní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
27.2.
pondělí po 1. neděli postní18:00, na poděkování za dar křtu
úterý
28.2.
úterý po 1. neděli postnív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za rodiče Žůrkovy a syna
středa
1.3.
středa po 1. neděli postní18:00, za zemřelou Zuzanu Lavrovičovou
(zádušní mše sv.)
čtvrtek
2.3.
čtvrtek po 1. neděli postní18:00, za zemřelou Evu Jouklovou a celou rodinu
pátek
3.3.
pátek po 1. neděli postní18:00, za manžele Vošmerovy, syny, snachu
a rodiče
sobota
4.3.
sobota po 1. neděli postní8:00, na úmysly Panny Marie
neděle
5.3.
2. neděle postnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče, prarodiče a živou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za Václava Pařila a živou rodinu
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Dnes se koná od 16h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Modlitba křížové cesty se koná:
- ve farním kostele v pátek od 17:20 a v neděli od 8:20
- v kapli v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30

Na biblickou hodinu jste zváni ve středu 1. března v 19:00 na faře.

Pátek 3. března je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu 4. března od 16h jste zváni do Domku na postní duchovní obnovu na téma „Jak zvládat obtíže v duchovním růstu“. Přihlašování na farním webu nebo archu v poličce pod kůrem.
V 18:30 se pak koná v kapli bohoslužba slova se sv. přijímáním.

Příští neděli 5. března
- zkouší na faře od 8:00 Sboreček, v 9:00 zpívá při mši sv. ve farním kostele. S dětmi jsou zváni i rodiče.
- po mši sv. zveme na faru do farní kavárny.

Sbor mladých bude zpívat až 26. března.

Nyní po druhé mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.


19. února 2023                                                                        7. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
20.2
pondělí 7. týdne v mezidobí18:00, na poděkování za dar života s prosbou o další pomoc a Boží požehnání
úterý
21.2.
úterý 7. týdne v mezidobíve farním kostele v 10:00, za zemřeléhoRudolfa Veselého (pohřební mše svatá a rozloučení ke kremaci)
v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za zemřelého Františka Voldána
středa
22.2.
Popeleční středa – začátek doby postní, den přísného postuve farním kostele v 13:00, za zemřelou Miroslavu Plškovou (pohřební mše svatá a uložení do hrobu)
v kapli v Kohoutovicích v 17:00, úmysl zatím volný               
ve farním kostele v 18:30, za Františka Fouska
čtvrtek
23.2.
čtvrtek po Popeleční středě18:00, za Josefa Berana, manželku, dceru a celou zemřelou přízeň
pátek
24.2.
pátek po Popeleční středě18:00, za ing. Milana Obrovského, jeho otce, za všechny zemřelé z rodiny Obrovských a Křivánkovy a za živé rodiny
sobota
25.2.
sobota po Popeleční středě8:00, za dar života s prosbou o další pomoc a Boží požehnání
neděle
26.2.
1. neděle postnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, úmysl zatím volný
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Jiřího a Tomáše Gabrielovy a zemřelé dvoje rodiče

Skautská besídka začíná dnes 14:00 v katolickém domě v Žebětíně, předpokládaný konec v 17h. Můžete se těšit na výstupy družin všech oddílů z naší farnosti.

Středa 22. února je Popeleční, začíná letošní postní doba:
- mše sv. s udělováním popelce začíná v kapli v 17:00, ve farním kostele v 18:30.
-
možnost přímluvné modlitby bude ve farním kostele ihned po mši sv. do 20:30.
- Betálné klub
na téma „Struktura a fungování katolické církve“ se koná v 18:30 v Domku. K otevřeným čtrnáctidenním setkáváním není třeba se přihlašovat, jste zváni všichni.

Modlitbu křížové cesty se budeme v postě modlit ve farním kostele vždy v pátek od 17:20. Čas nedělní křížové cesty ve farním kostele bude upřesněn v průběhu následujícího týdne. EDIT 22:2.2023: modlitba bude v neděli v 8:20.
V kapli Svaté rodiny se křížovou cestu budeme modlit vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.

Diecézní katechetické centrum Brno připravilo tradiční Malý průvodce postní dobou s krátkými zamyšleními pro každý den postní doby. Tištěná verze je již vyprodána; mobilní aplikaci si můžete stáhnout na obvyklých platformách App Store a Google Play.

V sobotu 4. března od 16h jste zváni do Domku na postní duchovní obnovu na téma „Jak zvládat obtíže v duchovním růstu“. Přihlašování na farním webu nebo archu v poličce pod kůrem.
V 18:30 se pak koná v kapli bohoslužba slova se sv. přijímáním.


12. února 2023                                                                         6. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
13.2.
pondělí 6. týdne v mezidobí18:00, za všechny oběti ničivého zemětřesení v Turecku  a Sýrii, za pozůstalé a za záchranářské týmy
úterý
14.2.
úterý 6. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za živou a zesnulou rodinu a za uzdravení
středa
15.2.
středa 6. týdne v mezidobí18:00, za nenarozené Ester a Judit a za duše v očistci
čtvrtek
16.2.
čtvrtek 6. týdne v mezidobí18:00, za manžele a rodiny z naší farnosti u příležitosti Mezinárodního týdne manželství (formulář ‚za rodiny‘)
pátek
17.2.
pátek 6. týdne v mezidobí18:00, na jistý úmysl
sobota
18.2.
sobota 6. týdne v mezidobí8:00, za zemřelou MUDr. Jiřinu Divišovou (zádušní mše svatá)
neděle
19.2.
7. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče Ječmínkovy, sourozence a celou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za Františka a Františku Juříčkovy, za Růženu a Karla Novotných a za živou rodinu
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Po druhé mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

V sobotu 4. března jste zváni od 16h do Domku na postní duchovní obnovu na téma „Jak pomáhat ostatním“. Přihlašování na farním webu nebo archu v poličce pod kůrem.
V 18:30 se pak koná v kapli bohoslužba slova se sv. přijímáním.

V pondělí 13. února začíná Národní týden manželství. Informace o aktivitách, které se v rámci něho budou konat, najdete na webu tydenmanzelstvi.cz.
Ve čtvrtek 16. února budeme ve farním kostele slavit mši svatou za všechny manžele a rodiny z naší farnosti.


5. února 2023                                                                      5. neděle v mezidobí 

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
6.2.
památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků18:00, za zemřelého tatínka a žijící maminku
úterý
7.2.
úterý 5. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný
středa
8.2.
středa 5. týdne v mezidobí18:00, za Bohumilu Bartoňkovou, manžela, syna a živé rodiny
čtvrtek
9.2.
čtvrtek 5. týdne18:00, za zemřelé Jana Audyho a Boženu Holubovou, jejich živé rodiny a všechny duše v očistci
pátek
10.2.
památka sv. Scholastiky, Panny18:00, na jistý úmysl
sobota
11.2.
sobota 5. týdne v mezidobí8:00, za rodinu Linduškovu a Smutných a za živou rodinu
neděle
12.2.
6. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Jaroslava Plška
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Bořivoje a Jaroslava Plškovy a dvoje rodiče

V pondělí 6. února se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

Do Betálného klubu jste zváni ve středu 8. února v 18:30 do cca 20:30 v Domku a dále každých 14 dní. Jde o formát otevřených setkávání určených pro všechny farníky. Můžete se účastnit zcela volně, není třeba se přihlašovat. Tuto středu se společně zamyslíme nad tématem Pestrost projevů víry v katolické církvi.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 9. února od 19 do 20h.

V pátek 10. února se uskuteční návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Farní ples se koná v sobotu 11. února.
- Vstupenky
si můžete koupit po všech mších sv. dnes a příští neděli: v Žebětíně v sakristii u Pavla Šalomona, v Kohoutovicích v Domku u Jitky Adolfové.
-
Děkujeme za případné sponzorské a věcné dary do tomboly; můžete je nezabalené donést do Domku nebo na faru nejpozději v úterý 7. února. Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod.
-
Prosíme o pomoc při balení tomboly ve čtvrtek od 15 do 17h a pak od 18:30 v Domku.
- stále hledáme pomocníky.
Prosíme, přihlaste se u Martina Lindušky osobně, nebo mailem.

Sbor mladých zkouší příští neděli 12. února od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli. S dětmi jsou zváni i rodiče.

Centrum pro rodinu a sociální péči a Společenství naděje pořádají od 10. února kurz Začít znovu aneb Jak dál po rozvodu a rozchodu. Více na plakátku na nástěnce a na webu zacitznovu.cz


29. ledna 2023                                                                    4. neděle v mezidobí   

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
30.1.
pondělí 4. týdne v mezidobí18:00, za Ludmilu Skalníkovou, manžela Vojtěcha a vnuka Karla
úterý
31.1.
památka sv. Jana Boska, knězev kapli v Kohoutovicích v 17:30, za manžele Ingrovy
středa
1.2.
středa 4. týdne v mezidobí18:00, za zemřelé rodiče Kozlovy, zemřelého syna Pavla a za celou zemřelou přízeň
čtvrtek
2.2.
svátek Uvedení Páně do chrámu8:00, za zemřelého syna Jaroslava Brázdu
pátek
3.2.
pátek 4. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
sobota
4.2.
sobota 4. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
neděle
5.2.
5. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za Jana Kříže, zetě Michala a živé rodiny
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Růženu a Jiřího Pávkovy, prarodiče Pávkovy a celou živou rodinu

Sbírka z minulé neděle na biblický apoštolát vynesla v celé farnosti 14 800 Kč. Pán ať odplatí každý váš dar.

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Dnes se koná od 16h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Ve středu 1. 2. od 19:00 bude na faře v Žebětíně biblická hodina.

Od čtvrtka 2.2. odpoledne do soboty 4.2. bude otec Jiří mimo farnost:
- Mše svatá ze svátku Uvedení Páně do chrámu bude slavena ve farním kostele ve čtvrtek již v 8:00.
- Obvyklá návštěva nemocných na první pátek v měsíci se přesouvá na druhý pátek, tj. 10. února.
- Příprava prvokomunikantů v příštím týdnu odpadá, a to i v úterý v Žebětíně.
- Svatoblažejské požehnání udělím po mši svaté v neděli 5. února.
- 5. února nebude sboreček ani farní kavárna.

Farní ples se koná 11. února.
- Vstupenky si můžete koupit po všech mších sv. dnes a příští neděli: v Žebětíně v sakristii u Pavla Šalomona, v Kohoutovicích v Domku u Jitky Adolfové.
- Děkujeme za případné sponzorské a věcné dary do tomboly; můžete je nezabalené donést do Domku nebo na faru nejpozději v úterý 7. února. Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod.
- hledáme pomocníky především na úklid sálu. Prosíme, přihlaste se u Martina Lindušky osobně, nebo mailem.


22. ledna 2023                                    3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
23.1.
pondělí 3. týdne v mezidobí18:00, za Marii Drgovou, manžela, zetě a dvoje rodiče
úterý
24.1.
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církvev kapli v Kohoutovicích v 17:30, ekumenická bohoslužba slova v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů
středa
25.1.
svátek Obrácení svatého Pavla, apoštolav 11:00, za zesnulou Marii Feitovou (pohřební mše sv.)
a v 18:00, za Jana Komendu, manželku Marii a dvoje rodiče
čtvrtek
26.1.
památka sv. Timoteje a Tita, biskupů18:00, za Jaroslava Lorence a celou živou a zemřelou rodinu
pátek
27.1.
pátek 3. týdne v mezidobí18:00, na poděkování za 50 let společného života a za živé a zemřelé členy rodiny
sobota
28.1.
památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve8:00, za zemřelou Růženu Třískovou, manžela, syna, snachu, vnuka a živé rodiny
neděle
29.1.
4. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Františka Voldána
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za uzdravení syna

Dnešní sbírka je určena na biblický apoštolát. Pán ať odplatí každý váš dar.

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v úterý 24. ledna sloužena v kapli ekumenická bohoslužba slova. Výkladem Božího Slova nám poslouží Daniela Kenningová z Českobratrské církve evangelické.

Přijměte pozvání do Betálného klubu. Koná se poprvé ve středu 25. ledna v 18:30 do cca 20:30 v Domku a dále každých 14 dní. Jde o formát otevřených setkávání určených pro všechny farníky. Jste srdečně zváni! Můžete se účastnit zcela volně, není třeba se přihlašovat.

Možnost přímluvné modlitby bude ve farním kostele ve středu 25. ledna ihned po mši sv. od cca 18:30 do 19:30.

V neděli 29. ledna se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Kdo byste se chtěli připojit, přihlaste se p. Křížové na tel. 721 675 230 nejpozději ve středu 25. ledna.

Farní ples se koná 11. února.
- Vstupenky
na budou v prodeji po všech mších sv. o nedělích 29. ledna a 5. února: v Žebětíně v sakristii u Pavla Šalomona, v Kohoutovicích v Domku u Jitky Adolfové.
- Děkujeme za případné sponzorské a věcné dary do tomboly;
můžete je nezabalené donést do Domku nebo na faru nejpozději v úterý 7. února. Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod.
- Stále hledáme pomocníky na různé služby pro farní ples.
Prosíme, přihlaste se u Martina Lindušky osobně, nebo mailem.


15. ledna 2023                                                            2. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
16.1.
pondělí 2. týdne v mezidobí18:00, za mír na Ukrajině a za ty, kteří kvůli válce uprchli do ČR
úterý
17.1.
památka sv. Antonína, opatamše svatá v naší farnosti není
středa
18.1.
památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanůve 12:00, za zesnulého prof. Stanislava Zimu (pohřební mše sv.)
a v 18:00, za Růženu Linduškovou, manžela, rodiče a živou rodinu
čtvrtek
19.1.
čtvrtek 2. týdne v mezidobí13:00, za zesnulou Jaromíru Kratochvílovou (pohřební mše sv.)
pátek
20.1.
pátek 2. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého Václava Vonáška (zádušní mše sv.)
sobota
21.1.
památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice8:00, za uzdravení duše
neděle
22.1.
3. neděle v mezidobí – neděle Božího slovav kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za Ludmilu Sýsovou, manžela Jaroslava, sourozence a rodiče
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodinu Matyáškovu

Po druhé mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Příští neděle je neděle Božího slova. Sbírka příští neděle bude na biblický apoštolát, k tomuto tématu přečte otec Jiří příští neděli dopis biskupa Zdenka Wasserbauera.  

Farní ples se koná 11. února.
- Vstupenky na budou v prodeji po všech mších sv. o nedělích 29. ledna a 5. února: v Žebětíně v sakristii u Pavla Šalomona, v Kohoutovicích v Domku u Jitky Adolfové.
- Děkujeme za případné sponzorské a věcné dary do tomboly; můžete je nezabalené donést do Domku nebo na faru nejpozději v úterý 7. února. Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod.
- Stále hledáme pomocníky na různé služby pro farní ples. Prosíme, přihlaste se u Martina Lindušky osobně, nebo mailem.

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v úterý 24. ledna sloužena v kapli ekumenická bohoslužba slova. Výkladem Božího Slova nám poslouží Daniela Kenningová z Českobratrské církve evangelické.

Betálné klub se koná poprvé ve středu 25. ledna v 18:30 do cca 20:30 v Domku a dále každých 14 dní. Jde o formát otevřených setkávání určených pro všechny farníky. Jste srdečně zváni! Můžete se účastnit zcela volně, není třeba se přihlašovat.


8. ledna 2023                                                                                svátek Křtu Páně

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
9.1.
pondělí 1. týdne v mezidobí18:00, na jistý úmysl
úterý
10.1.
úterý 1. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za rodiče Hudlíkovy a zemřelou přízeň
středa
11.1.
středa 1. týdne v mezidobí18:00, za všechny zemřelé z rodiny Trčkovy a Kozlovy
čtvrtek
12.1.
čtvrtek 1. týdne v mezidobí18:00, za zesnulou a živou rodinu Filgasovu, Hošťákovu, Žerničkovu, Pavlů a Krotilů
pátek
13.1.
pátek 1. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého Jana Kozla, rodiče a sourozence z obou stran
sobota
14.1.
sobota 1. týdne v mezidobí8:00, na určitý úmysl
neděle
15.1.
2. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče Plškovy a jejich syny
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodiče Ječmínkovy, sourozence a celou rodinu

V pondělí 9. ledna se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 12. ledna od 19 do 20h.

Tříkrálová sbírka v Kohoutovicích:
ve všední dny od 9. ledna budou chodit skupinky koledníků po domech.
V neděli 15. ledna bude možnost přispět do kasičky před kaplí po obou mších svatých. Sbírka v kapli je pro potřeby farnosti.

Příprava dětí na 1. sv. přijímání začíná 10. ledna v Žebětíně a 12. ledna v Kohoutovicích.

Ve středu 11. ledna se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova je v 17:05.

Hledáme pomocníky na různé služby pro farní ples. Prosíme, přihlaste se u Martina Lindušky osobně, nebo mailem.

Betálné klub se koná poprvé ve středu 25. ledna v 18.30 do cca 20.30 v Domku a dále každých 14 dní. Jde o formát otevřených setkávání určených pro všechny farníky. Jste srdečně zváni! Můžete se účastnit zcela volně, není třeba se přihlašovat.

Oznámení křtu: V neděli 15. ledna bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Alžběta Březinová.


1. ledna 2023                                                      Slavnost Matky Boží Panny Marie

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
2.1.
památka sv. Basila Velikého
a Řehoře Naziánského, biskupů
a učitelů církve
18:00, za ženy a dívky z naší farnosti
úterý
3.1.
úterý po oktávu Narození Páněv kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
4.1.
středa po oktávu Narození Páně18:00, za živou a zesnulou rodinu Trávničkovu, Holoubkovu a Húževkovu
čtvrtek
5.1.
čtvrtek po oktávu Narození Páně18:00, za zemřelé rodiče Šantrůčkovy a sestru
pátek
6.1.
slavnost Zjevení Páně - doporučený svátek18:00, na určitý úmysl
sobota
7.1.
sobota po Zjevení Páně8:00, za Jiřího Průdka k prvnímu výročí úmrtí
neděle
8.1.
svátek Křtu Páně končí vánoční dobav kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Josefa Adolfa, Jana Pavelku a duše v očistci
ve farním kostele v 9:00, za zesnulého emeritního papeže Benedikta XVI
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Biblická hodina se koná ve středu 4. ledna v 19:00 na faře.

Pátek 6. ledna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu 7. ledna zveme na farní výlet - putování "OD BETLÉMA K BETLÉMU". Začneme prohlídkou kohoutovického betléma v kapli a pak pěším putováním zamíříme do žebětínského kostela. Sraz je v 9 hod. před kohoutovickou kaplí, zván je kdokoli, akce bez omezení. V případě zájmu pak můžeme na společný oběd v restauraci. Trasa asi 6 km vhodná i pro kočárky.

Příští neděli 8. ledna jste zváni po mši sv. v Žebětíně do farní kavárny.

Sbor mladých zkouší příští neděli 8. ledna od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli.

Tříkrálová sbírka v Žebětíně:
v sobotu 7. ledna po ranní mši sv. otec Jiří požehná koledníkům v 9:00 a pak budou chodit skupinky po domech.

Tříkrálová sbírka v Kohoutovicích:
ve všední dny od 9. ledna budou chodit skupinky koledníků po domech; v neděli 15. ledna bude možnost přispět do kasičky před kaplí po obou mších svatých. Sbírka v kapli je pro potřeby farnosti.

Příprava dětí na 1. sv. přijímání začíná 10. ledna v Žebětíně a 12. ledna v Kohoutovicích.

Výroční zpráva o farnosti 2022

V loňském roce se v naší farnosti uskutečnilo celkem 33 křtů dětí: 20 ve farním kostele a 13 v kapli v Kohoutovicích. 29 z nich bylo uděleno dětem ve věku do jednoho roku a 4 starším dětem, nejstaršímu dítěti bylo 9 let. Křty dospělých se v naší farnosti loni nekonaly.

První svaté přijímání přijalo loni v naší farnosti 19 dětí, 3 z Kohoutovic, 2 bydlící na území Bystrce a 14 ze Žebětína. 

Svátost biřmování loni v naší farnosti nebyla udělena.  

V loňském roce se uskutečnily v naší farnosti 2 sňatky.

Uskutečnilo se celkem 17 pohřebních obřadů, z toho 12 pohřbů do země a 5 rozloučení ke kremaci. 5 zemřelých bylo z Kohoutovic, 10 ze Žebětína a 2 z jiných brněnských městských částí.

Výuku náboženství navštěvovalo ve školním roce 2021/2022 celkem 94 dětí od první do deváté třídy. Výuka probíhala v šesti skupinách na třech školách (ZŠ Pavlovská a Chalabalova v Kohoutovicích a ZŠ Otevřená v Žebětíně) a dvě skupiny se scházely na faře, vyučoval farář a dvě katechetky.

V seznamu nemocných, které navštěvuji na první pátky v měsíci, je nyní celkem 15 osob, 14 v Žebětíně a 1 v Kohoutovicích.

V celé farnosti funguje celkem asi 20 společenství. Celkový počet osob, které jsou zapojeny v nějakém společenství, je cca. 80 - je to jen přibližný odhad, protože mnoho farníků patří do více společenství.

Poděkování 2022:

Na prvním místě díky dobrému Bohu.

Díky všem, kteří zajišťují provoz kostela sv. Bartoloměje, kaple sv. Rodiny a ostatních objektů, zejména kostelníkům; dále pak všem, kteří se starají o květinovou výzdobu a úklid. Díky všem, kteří se starají o údržbu, provoz a úklid Domku, a těm, kteří zajišťují bohaté aktivity v něm.

Díky všem, kteří mají na starosti hudbu a zpěv, především všem varhaníkům a vedoucím sborů. Děkuji všem akolytům, zejména novým, i všem ministrantům a ministrantským vedoucím. Díky všem, kteří při bohoslužbách čtou Boží slovo. Díky též vám, kteří stavíte scénky z biblických postaviček; je to velká pomoc pro chápání a přijímání Božího slova při liturgii, nejen pro děti.

Zvláštní dík Společenství křesťanské mládeže za to, že Karolinka je nadále nedílnou součástí života farnosti, i vám všem, kteří se podílíte na její postupné rekonstrukci finančně či formou brigád.

Děkuji členům farní pastorační rady, členům ekonomické rady a všem ostatním, kteří se starají o fungování a hospodaření farnosti a o vize do budoucna. Díky všem, kteří jste se v naší farnosti zapojili do synodálního procesu.

Děkuji správcům webových stránek farnosti, a děkuji také farním knihovnicím. Jsem rád, že naše farnost má nové webové stránky: jednotné, moderní a přehledné.

Velmi děkuji pastorační asistentce a katechetkám za jejich obětavou práci a za všechny úspěšně zorganizované farní akce v letošním roce. Také děkuji všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh loňské Noci kostelů v Žebětíně.

Zvláštní poděkování všem členům týmu loňského běhu Kurzu Alfa, který přinesl velké požehnání. Díky Vám můžeme skutečně prožívat misijní a evangelizační aspekt života farnosti.

Děkuji všem, kteří vedou společenství v naší farnosti a všem, kteří se jich účastní.

Děkuji všem skautům a skautkám, zejména vedoucím, za jejich spolupráci s farností.

Děkuji vedení městské části Brno-Žebětín, Brno-Kohoutovice a lidem na všech základních školách ve farnosti za přijetí, vstřícnost a pomoc.

Děkuji ze srdce všem, kteří velkoryse přispěli finančním darem farnosti. Dík všem, kteří jste donátory velké rodiny malých dárců ve fondu Puls.

Díky Vám všem za podporu, důvěru, vlídné slovo a povzbuzení; za neformální setkávání a za přátelství.

Chtěl bych zvlášť a velmi poděkovat všem, kteří pamatují na naši farnost ve svých modlitbách, zvlášť všem, kteří na tento úmysl obětují své nemoci a jiné kříže života. Je to možná nejvíc, co je pro farnost možné udělat. Jsou to nejskrytější a nejméně nápadné skutečnosti, ale právě proto mají v Božích očích největší cenu. Zvlášť chci poděkovat společenství živého růžence, společenství Mariánského večeřadla a vám všem ostatním, kteří se modlíte pravidelně a věrně, za každých okolností.

Nakonec děkuji vám všem ostatním - všichni jste důležití, tvoříme jedno farní společenství, kde každý má své místo. Pán vám všem odplať!


25. prosince 2022                              Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
26.12.
svátek sv. Štěpána, prvomučedníkave farním kostele v 9:00, za muže a mladé muže z naší farnosti
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodiče Vondráškovy a Kyselákovy
úterý
27.12.
svátek sv. Jana, apoštola
a evangelisty
v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
28.12.
svátek svatých dětí betlémských, mučedníků18:00, za paní Fudorovou a Slepánkovou, za těžce nemocnou babičku, všechny živé z rodiny Černých          a Zieglerů, za Růženku a Martina a duše v očistci
čtvrtek
29.12.
pátý den v oktávu Narození Páně18:00, za zemřelého Rudolfa Kozla, manželku a dvoje rodiče
pátek
30.12.
svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie
a Josefa – titulární slavnost kaple
v Kohoutovicích
v kapli v Kohoutovicích v 17:00, za živou a zemřelou rodinu
ve farním kostele v 18:30, za Aloisii Habrovou, manžela, dva syny, dvoje rodiče a zemřelou přízeň
sobota
31.12.
sedmý den v oktávu Narození Páně – mše svaté z formuláře Na začátku občanského rokuv kapli v Kohoutovicích v 16:00, za rodiče a přátele
ve farním kostele v 17:00, na poděkování za rok 2022
s prosbou o požehnání pro naši zemi
neděle
1.1. 2023
slavnost Matky Boží, Panny Marie světový den modliteb za mírv kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodinu Sedláčkovu a Gutovu
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za živou a zemřelou rodinu Hrabovských

Dnes ve 12h vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky.
Tentýž den bude ve farním kostele v Žebětíně v 15:00 Te Deum a svátostné požehnání.

Betlém ve farním kostele i v kapli v Kohoutovicích bude možné si prohlédnout v období od 24. prosince do 8. ledna půl hodiny před a po každé mši svaté na daném místě.
Mimořádná příležitost k prohlídce betléma ve farním kostele bude 26. prosince od 14:00 – 16:00.

Ve středu 28. prosince pořádá klub křesťanských seniorů vánoční posezení s pohoštěním. Začátek v 15h v Domku Svaté rodiny.

V pátek 30. 12. o svátku Svaté rodiny na konci obou mší svatých požehnám manželům.

Možnost přímluvné modlitby bude ve farním kostele ve středu 28. prosince od 19 do 20 hodin.

V sobotu 7. ledna zveme na farní výlet - putování "OD BETLÉMA K BETLÉMU". Začneme prohlídkou kohoutovického betléma v kapli a pak pěším putováním zamíříme do žebětínského kostela. Sraz je v 9 hod. před kohoutovickou kaplí, zván je kdokoli, akce bez omezení. V případě zájmu pak můžeme na společný oběd v restauraci. Trasa asi 6km vhodná i pro kočárky.

Prosíme rodiče prvokomunikantů, aby se ozvali o. Jiřímu.


18. prosince 2022                                                                 4. neděle adventní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
19.12.
předvánoční týden – 19. prosince18:00, za zemřelého manžela Jaroslava Bartoňka a Annu Hrabovskou
úterý
20.12.
předvánoční týden – 20. prosincev kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný
středa
21.12.
předvánoční týden – 21. prosince18:00, za rodinu Růžičkovu, Doskočilovu a Dočkalovu
čtvrtek
22.12.
předvánoční týden – 22. prosince18:00, za dar víry pro syna Adama
pátek
23.12.
předvánoční týden – 23. prosince18:00, za Marii Valíkovou, manžela a živou rodinu
sobota
24.12.
Štědrý den, vigilie slavnosti Narození Páněve farním kostele v 15:00 ,dětská‘,  za Oldřicha a Marii Rückerovy a děti z naší farnosti
a ve 23:00 ,půlnoční‘,na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží pomoc a ochrany Panny Marie
v kapli v Kohoutovicích v 16:00 ,dětská‘,za děti a mládež
a ve 21:30 ,půlnoční‘,za rodiče Stuchlíkovy a syna Jana
neděle
25.12.
slavnost Narození Páněv kapli v Kohoutovicích v 7:30, za živou a zesnulou rodinu Křížovu
ve farním kostele v 9:00, za Marii Kočí, manžela, Marii Beranovou, manžela, rodiče, sourozence a živé rodiny
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Mimořádná příležitost k předvánoční svátosti smíření bude v Žebětíně dnes od 15 do 17 hodin ve zpovědní místnosti v kostele, v Kohoutovicích v úterý od 15 do 17:20 a od 18:30 do 20:00 v Domku.

Knihy a gramofonové desky do adventního charitativního knižního antikvariátu Moravské zemské knihovny můžete ještě dnes nechat v chodbě Domku do připravené krabice nebo na faře. Více informací ZDE.

Prosíme rodiče prvokomunikantů, aby se ozvali o. Jiřímu.

Vzadu jsou k dispozici brožury Křesťanský advent a Vánoce.

Po druhé mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

V pátek 23. prosince proběhne návštěva nemocných.

Úklid a výzdoba farního kostela bude ve čtvrtek 22. prosince od 9:00. Prosíme muže ochotné pomoci s přípravou vánočních stromků do kostela, aby se přihlásili v sakristii.
Úklid kaple
bude v pátek 23. prosince od 14:30.

O slavnosti Narození Páně ve 12h vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky. Tentýž den bude ve farním kostele v Žebětíně v 15:00 Te Deum a svátostné požehnání.

Betlém ve farním kostele i v kapli v Kohoutovicích bude možné si prohlédnout v období od 24.12 do 8. 1. půl hodiny před a po každé mši svaté na daném místě.
Mimořádná příležitost
k prohlídce betléma ve farním kostele bude 26. 12. od 14:00 – 16:00.
Betlémskou scénu z biblických postaviček
si můžete v Domku prohlédnout 24. po dětské a 25. prosince po druhé mši sv.

Betlémské světlo bude k dispozici ve farním kostele 24. prosince po dětské mši sv., v kapli 24. i 25. prosince po obou mších svatých. Prosíme, doneste si vlastní lucerny.


11. prosince 2022                                                                        3. neděle adventní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
12.12.
pondělí po 3. neděli adventní18:00, za Jana Křivánka, manželku
a sourozence
úterý
13.12.
památka sv. Lucie, panny a mučednicev kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl a za duše v očistci
středa
14.12.
památka sv. Jana od Kříže, kněze   a učitele církve18:00, za babičku a duše v očistci
čtvrtek
15.12.
čtvrtek po 3. neděli adventní18:00, za Anežku Beranovou, manžela, dceru a celou zemřelou přízeň
pátek
16.12.
pátek po 3. neděli adventnív kapli v Kohoutovicích v 6:00, na úmysl celebranta
ve farním kostele v 18:00, za Marii a Oldřicha Hanišovy a za zemřelé z rodiny Veselé a Kašparcovy
sobota
17.12.
předvánoční týden - 17. prosince8:00, za rodiče Křivánkovy a Kozlovy, jejich sourozence a duše v očistci
neděle
18.12.
4. neděle adventnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče Valešovy a dva syny
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, na určitý úmysl

Výuka náboženství v Žebětíně končí v pondělí 12. prosince; otec Jiří má o týden později v době výuky náboženství předvánoční setkání Charity Brno.  

V úterý 13. prosince nebude přede mší sv. růženec, ale chvály.

V pátek 16. prosince jste zváni na rorátní mši sv. v 6:00 do kaple a po ní na snídani do Domku.

Oznámení křtu: v sobotu 17. prosince bude v kapli pokřtěn Jan Strmiska.

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření:
Žebětín -
neděle 18. prosince; v kostele zpovídá od 15 do 17h o. Jiří.
Kohoutovice –
úterý 20. prosince; v Domku zpovídá od 15 do 17h a od 18.15 do 20:00 o. Jiří.
Můžete využít také stálou zpovědní službu u kapucínů.

Sbor mladých o Vánocích zpívá při mších sv. 24.12. v 16:00, 26.12. v 10:30. Termíny zkoušek: 18.12. od 8:30 do 10:15, 23.12. od 9:00 do 11:00, 24.12. sraz v 14:45. Podrobněji na webu sborů.

V sobotu 7. ledna jste zváni na farní výlet. Začátek v 9:00 v kohoutovické kapli, konec přibližně v 11.30 ve farním kostele. V případě zájmu společný oběd v restauraci. Trasa asi 6km vhodná i pro kočárky.

Upozorňujeme na adventní charitativní knižní antikvariát Moravské zemské knihovny, kde je možné koupit nebo darovat knihy a gramofonové desky. Prostředky z prodeje budou využity na provoz ubytovny pro rodiče onkologicky nemocných dětí prostřednictvím Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Více informací ZDE. Knihy a desky také lze nejpozději do 18. prosince nechat v chodbě Domku do připravené krabice, nebo na faře.

Prosíme rodiče prvokomunikantů, aby se ozvali o. Jiřímu.

Vzadu jsou k dispozici brožury Křesťanský advent a Vánoce.

Drazí farníci, dovolte malé ohlédnutí za právě skončeným během kurzu Alfa, který jsme v uplynulých třech měsících pořádali v naší farnosti. Chceme vám touto cestou poděkovat za vaše modlitby dlouho před začátkem kurzu i během jeho konání. Díky vaší přízni Boží milosti jsme mohli v tomto čase doprovázet našich 8 hostů při jejich často prvním setkávání se zvěstí evangelia. Že pracujeme na dobrém díle a podporováni vaší přímluvou jsme několikrát zažili doslova hmatatelně. Věříme, že bylo zaseto a jejich další životní cesty svěřujeme Bohu. Team kurzu ALFA

Jak se po skončení kurzu Alfa ukázalo, všichni zúčastnění – včetně Ducha svatého – hodně stojí o možnost nadále se setkávat a debatovat o různých tématech spojených s duchovním životem. S radostí v srdci Vám proto oznamujeme, že vzniká formát otevřených setkávání Betálné klub, určený tentokrát už pro všechny farníky.
Betálné klub se bude konat ve stejný čas, jako probíhal kurz Alfa, tedy ve středu o půl sedmé v Domku, a to jednou za čtrnáct dní. Jste srdečně zváni! Můžete se účastnit zcela volně, není třeba se přihlašovat. Další informace se dozvíte později z plakátku na nástěnce nebo osobně od organizátorů.
Těšíme se na Vás! Tým Betálného klubu.


4. prosince 2022                                                                        2. neděle adventní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
5. 12.
pondělí po 2. neděli adventní18:00, za rodiče Smutných, syna, dceru a živou rodinu
úterý
6. 12.
úterý po 2. neděli adventnív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za živou a zemřelou rodinu Chmelíkovu a Sedlaříkovu
středa
7. 12.
památka sv. Ambrože, biskupa
a učitele církve
18:00, za Jitku Skopalovou
čtvrtek
8. 12.
slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek18:00, za Františka Jelínka, manželku Věru, syna Vladimíra a rodinu Ambrožovu
pátek
9. 12.
pátek po 2. neděli adventní6:00 (roráty), za Gustava Kočího, manželku Marii, rodiče a sourozence
sobota
10. 12.
sobota po 2. neděli adventní8:00, za zdraví a Boží požehnání
neděle
11. 12.
3. neděle adventní – tzv. Radostná (Gaudete)v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za všechny dobrodince pro duši i tělo a za ukončení války na Ukrajině
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, na poděkování za dar zdraví, za ochranu a Boží požehnání pro naše děti s rodinami a za všechny naše zemřelé

Po mši sv. v 9:00 jste zváni na faru do farní kavárny.

Po mši sv. v 10:30 je v Domku otevřená farní knihovna.

Dnes v 16:30 se ve farním kostele těší na všechny děti sv. Mikuláš.

V pondělí 5. prosince se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

Biblická hodina se koná ve středu 7. prosince v 19:00 na faře.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 8. prosince od 19 do 20h.

Na rorátní mše sv. v 6:00 jste zváni o pátcích 9. prosince v Žebětíně a 16. prosince v Kohoutovicích.

Pátek 9. prosince bude mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

Na adventní duchovní obnovu s P. Janem Pacnerem, která se koná v Domku v sobotu 10. prosince od 16:00 asi do 19h, se můžete přihlašovat do 7. prosince na webu nebo na archy v kostele/kapli.

Sbor mladých zkouší příští neděli 11. prosince od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli. S dětmi jsou zváni i rodiče.

Upozorňujeme na adventní charitativní knižní antikvariát Moravské zemské knihovny, kde je možné koupit nebo darovat knihy a gramofonové desky. Prostředky z prodeje budou využity na provoz ubytovny pro rodiče onkologicky nemocných dětí prostřednictvím Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Více informací ZDE.
Knihy a desky také lze nejpozději do 18. prosince nechat v chodbě Domku do připravené krabice, nebo na faře.


27. listopadu 2022                                                                    1. neděle adventní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
28. 11.
pondělí po 1. neděli adventní18:00, na úmysl dárce
úterý
29. 11.
úterý po 1. neděli adventnív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Františku a Vojtěcha Pávkovy, snachu a syny
středa
30. 11.
svátek sv. Ondřeje, apoštola18:00, za Zdeňka Mičánka, rodiče a zemřelou přízeň
čtvrtek
1. 12.
čtvrtek po 1. neděli adventní18:00, za Marii a Jaroslava Kozlovy, prarodiče Kozlovy
a Sýsovy a za živé rodiny
pátek
2. 12.
pátek po 1. neděli adventní18:00, za Petra Grice, rodiče, bratra, živé rodiny
a rodinu Jedličkovu
sobota
3. 12.
památka sv. Františka Xaverského, kněze8:00, úmysl zatím volný
neděle
4. 12.
2. neděle adventnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče, prarodiče a živou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farníky
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, na úmysl dárce

Dnes jste zváni na 16:00 do Domku na besedu s panem Karlem Kratochvilem o postavení školy pro indické děti.

Ve spolupráci s farníky, kteří jsou členy komunity Emmanuel, nabízíme 30. listopadu od 19 do 20 hodin ve farním kostele možnost přímluvné modlitby. Tato možnost pak bude pravidelně každou poslední středu v měsíci ve stejný čas.

Pátek 2. prosince je první v měsíci, otec Jiří navštíví nemocné a od 17:00 bude ve farním kostele adorace Eucharistie a možnost přistoupit ke svátosti smíření.

V pátek 2. prosince se po mši sv. ve farním kostele (cca v 18:45) koná zkouška chrámového sboru.

Oznámení křtu: v sobotu 3. prosince bude ve farním kostele pokřtěn Ondřej Bečvář.

Příští neděli 4. prosince:
-
od 8:00 zkouší na faře Sboreček, v 9:00 zpívá při mši sv. ve farním kostele. S dětmi jsou zváni i rodiče.
- po mši sv. v Žebětíně jste zváni do farní kavárny
- v 16:30 se ve farním kostele těší na všechny děti sv. Mikuláš. 

Rorátní mše sv. budou slouženy v 6:00 o pátcích 9. prosince v Žebětíně a 16. prosince v Kohoutovicích.

Adventní duchovní obnova s P. Janem Pacnerem 10. prosince se koná; přihlašovat se můžete do 7. prosince.

Tradiční Průvodce adventem letos nabízí mozaiku příspěvků věřících různého věku. V tištěné podobě je k dispozici u východu z kostela. Cena jednoho kusu je 10 Kč.
Aplikace Průvodce adventem je dostupná pro uživatele mobilních zařízení s operačním systémem Android a iOS, je možné ji zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store.
Na webu Křesťanské Vánoce najdete nabídku adventních a vánočních bohoslužeb a programů v Brně i v celé naší diecézi.

Hledáme dobrovolníka ochotného pomoci při pravidelném úklidu Domku. Dotazy ráda zodpoví Jana Brázdová, tel. 732 273 428. 


20. listopadu 2022                                                         slavnost Ježíše Krista Krále

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
21. 11.
památka Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
18:00, za Marii Černou a manžela
úterý
22. 11.
památka sv. Cecílie, panny
a mučednice
v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za zemřelého Jaroslava Chovance a živou rodinu
středa
23. 11.
středa 34. týdne v mezidobí18:00, za zesnulou kamarádku Romanu a živé rodiny
čtvrtek
24. 11.
památka sv. Ondřeje Dúng Laca, kněze a druhů, mučedníků18:00, za Zdeňka Böhma, dvoje rodiče a celou zesnulou přízeň
pátek
25. 11.
pátek 34. týdne v mezidobí18:00, za Františka Jelínka, manželku Marii a sestru Františku
sobota
26. 11.
sobota 34. týdne v mezidobíve farním kostele v 8:00, na úmysl celebranta v kapli v Kohoutovicích ve 14:30, za Kristýnu Zrnečkovou (mše sv. s udělením svátosti křtu)
neděle
27. 11.
v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za Jiřinu Sovičovou, rodiče a živé rodiny
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, na poděkování a s prosbou za další ochranu rodiny Sobotkovy a Červinkovy

Sbírka z minulé neděle na podporu katolických médií vynesla v celé farnosti 20 000 Kč. Pán ať odplatí vaše dary!

23. listopadu je Červená středa - vzpomínkový den na všechny, kteří ve světě trpí a jsou pronásledování pro svou víru. K této iniciativěse připojíme v kapli v úterý 22. listopadu ihned po mši svaté krátkou adorací s prosbou za všechny pronásledované pro víru a za náboženskou svobodu ve světě. Červenou středu si připomeneme také při středeční mši svaté v Žebětíně. Zapojit se do této iniciativy se můžete také při modlitbě v rodině nebo při soukromé modlitbě, inspiraci najdete například zde: https://www.cervenastreda.cz/.

K modlitbě Lectio divina jste zváni do kaple ve čtvrtek 24. listopadu od 19:00 do 19:30. Setkání budou poté pokračovat až v březnu.

Oznámení křtu: v sobotu 26. listopadu bude v kapli pokřtěna Kristýna Zrnečková.

O 1. neděli adventní 27. listopadu:
- při všech mších sv. ve farnosti požehnáme adventní věnce.
- zve Klub křesťanských seniorů na besedu s panem Karlem Kratochvilem Výstavba školy v Indii. Začátek v 16:00 v Domku.

Poslední středu v měsíci (30.11.) nabízíme - ve spolupráci s farníky, kteří jsou členy komunity Emmanuel - možnost přímluvné modlitby. Bude se konat po mši svaté cca do 20:00. Podrobněji v příštích ohláškách.

Adventní duchovní obnova 10. prosince se koná, lze se přihlašovat dál.

Tradiční Průvodce adventem letos nabízí mozaiku příspěvků věřících různého věku. V tištěné podobě je k dispozici u východu z kostela. Cena jednoho kusu je 10 Kč. Aplikace Průvodce adventem bude dostupná před začátkem adventu uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android a iOS, bude možné ji zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store.

Hledáme dobrovolníka ochotného pomoci při pravidelném úklidu Domku. Dotazy ráda zodpoví Jana Brázdová, tel. 732 273 428.


13. listopadu 2022                                                               33. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
14. 11.
pondělí 33. týdne v mezidobí18:00, za Annu a Aloise Matějkovy, jejich rodiče a živé rodiny
úterý
15. 11.
úterý 33. týdne v mezidobíve farním kostele ve 12:00, za zesnulého Jana Bučka (pohřební mše svatá a uložení do hrobu) a v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Miroslava Hotárka, manželku a syna
středa
16. 11.
středa 33. týdne v mezidobí18:00, za syna Pavla Myšku
čtvrtek
17. 11.
památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice18:00, za uzdravení a na poděkování za dar života
pátek
18. 11.
pátek 33. týdne v mezidobí18:00, za zesnulou rodinu Valovu
sobota
19. 11.
sobota 33. týdne v mezidobí8:00, za zemřelé rodiče Černých a Zieglerových, za živé rodiny, zemřelého Antonína a na jistý úmysl
neděle
20. 11.
Slavnost Ježíše Krista Králev kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Jana Komárka a celou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Dnešní sbírka je určena na podporu katolických médií. Pán ať odplatí každý váš dar.

Ode dnešní do příští neděle probíhá Týden modliteb za mládež. V naší farnosti se k němu připojíme adorací za mládež v pátek 18.11. od 17:00 do 17:50 ve farním kostele.  

K modlitbě Lectio divina jste zváni do kaple ve čtvrtek 17. listopadu od 19:00 do 19:30.

Průzkum zájmu o adventní duchovní obnovu 10. prosince s P. Janem Pacnerem: do pátku 18. listopadu prosíme o vyplnění dotazníku na webu nebo v poličce pod kůrem. Ten slouží i jako přihláška na obnovu. Obnova se uskuteční pro minimálně 20 osob.

O 1. neděli adventní 27. listopadu:
-  při všech mších sv. ve farnosti požehnáme adventní věnce.
-
zve Klub křesťanských seniorů na besedu s panem Karlem Kratochvilem Výstavba školy v Indii. Začátek v 16:00 v Domku.

Na obvyklých místech jsou k dispozici kalendáře na rok 2023. Příspěvek vložte prosím do kasičky (na tisk).

Hledáme dobrovolníka ochotného pomoci při pravidelném úklidu Domku. Dotazy ráda zodpoví Jana Brázdová, tel. 732 273 428.


6. listopadu 2022                                                             32. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
7. 11.
pondělí 32. týdne v mezidobí18:00, za Marii Beranovou, bratra a dvoje rodiče
úterý
8. 11.
úterý 32. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, na úmysl dárce
středa
9. 11.
svátek Posvěcení lateránské baziliky18:00, za zemřelou rodinu Lazarovu
čtvrtek
10. 11.
památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve17:30, za Františku Kozlovou, manžela, děti, vnuky a snachu Ludmilu
pátek
11. 11.
památka sv. Martina, biskupa18:00, za Julii Rozbořilovou, dva manžely, syna a rodiče
sobota
12. 11.
památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka8:00, za zemřelou rodinu Hrdličkovu
neděle
13. 11.
33. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za prarodiče Plškovy a Navrátilovy
ve farním kostele v 9:00, za rodinu Březinovu
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Po druhé mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Dušičková pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude dnes v 15:30. Poté v 16:30 jsou všechny děti srdečně zvány na faru k dětskému odpoledni

V pondělí po večerní mši svaté se koná na faře F- klub.

Ve středu 9. listopadu se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova je v 17:05.

Vezměte prosím na vědomí posun čtvrteční mše svaté na 17:30.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 10. listopadu od 19 do 20h.

Příští neděli 13.  listopadu se koná sbírka na podporu katolických médií. Pán ať odplatí každý váš dar.

Sbor mladých zkouší příští neděli 13. listopadu od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli. S dětmi jsou zváni i rodiče.

Průzkum zájmu o adventní duchovní obnovu 10. prosince: do pátku 18. listopadu prosíme o vyplnění dotazníku na webu nebo v poličce pod kůrem. Ten slouží i jako přihláška na obnovu. Obnova se uskuteční pro minimálně 20 osob.

Klub křesťanských seniorů zve na besedu s panem Karlem Kratochvilem Výstavba školy v Indii. Koná se v neděli 27. listopadu v 16:00 v Domku.

Na obvyklých místech jsou k dispozici kalendáře na rok 2023. Příspěvek vložte prosím do kasičky (na tisk).

Hledáme dobrovolníka ochotného pomoci při pravidelném úklidu Domku. Dotazy ráda zodpoví Jana Brázdová, tel. 732 273 428.


30. října 2022                                                                        31. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
31. 10.
pondělí 31. týdne v mezidobí18:00, za zemřelou rodinu Helánovu, Kubovu a Vaškovičovu
úterý
1. 11.
slavnost Všech svatých – doporučený svátekv kapli v Kohoutovicích v 17:00, za živou a zesnulou rodinu Vávrovu a Mikulíčkovu
ve farním kostele v 18:30, za vážně nemocnou osobu
středa
2. 11.
vzpomínka na všechny věrné zemřeléve farním kostele v 8:00 za duše v očistci
v kapli v Kohoutovicích v 17:00 na úmysl svatého Otce
ve farním kostele v 18:30 za všechny věrné zemřelé
čtvrtek
3. 11.
středa 31. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého Františka Vošmeru, manželku, rodiče a sourozence
pátek
4. 11.
památka sv. Karla Boromejského, biskupa18:00, za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
sobota
5. 11.
sobotní památka Panny Marie8:00, za duše v očistci
neděle
6. 11.
32. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Jaroslavu Jansovou a živou a zemřelou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, na určitý úmysl

Sbírka na misie z minulé neděle vynesla v celé farnosti 24.880 Kč a příspěvky za Misijní koláč 14.367 Kč. Pán ať odplatí vaše dary!

Setkání Klubu křesťanských seniorů se koná dnes od 16h v Domku.

Dnes se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Přihlaste se p. Křížové na tel. 721 675 230.

Biblická hodina 1. středu se nekoná kvůli souběhu se dnem Vzpomínky na všechny věrné zemřelé.

Na základě povolení Apoštolské penitenciárie je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud věřící z vážného důvodu nemohou navštívit hřbitov v obvyklé době dušičkového oktávu, mohou odpustky získat za obvyklých podmínek již od 25.10. do 1. 11. Toto povolení platí až do roku 2026.

Pátek 4. listopadu je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 6. listopadu jste zváni po mši sv. v Žebětíně do farní kavárny.

Dušičková pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 6. listopadu v 15:30. Týž den v 16:30 jsou všechny děti srdečně zvány na faru k dětskému odpoledni - abychom jim nabídli křesťanskou alternativu k Halloweenu.

Na obvyklých místech jsou k dispozici kalendáře na rok 2023. Příspěvek vložte prosím do kasičky (na tisk).

Průzkum zájmu o adventní duchovní obnovu 10. prosince: do pátku 18. listopadu prosíme o vyplnění dotazníku na webu nebo v poličce pod kůrem. Ten slouží i jako přihláška na obnovu. Obnova se uskuteční pro minimálně 20 osob.

Zápisy obou částí farní pastorační rady jsou na nástěnce.


23. října 2022                                                                       30. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
24. 10.
pondělí 30. týdne v mezidobí18:00, za Miroslava a Květoslavu Linduškovy, jejich rodiče a živé rodiny
úterý
25. 10.
úterý 30. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
26. 10.
středa 30. týdne v mezidobí18:00, za zemřelé Ladislava Slámu a Jaroslava Lorence
čtvrtek
27. 10.
čtvrtek 30. týdne v mezidobí18:00, za Jaroslava a Annu Křivánkovy a duše v očistci
pátek
28. 10.
svátek sv. Šimona a Judy,
apoštolů
18:00, za pana děkana Huberta Fojtíka, rodiče a všechny kněze působící v naší farnosti
sobota
29. 10.
památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice8:00, za zemřelého Vlastimila Brabce
neděle
30. 10.
31. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Stanislava Pernicu a dceru Šárku
ve farním kostele v 9:00, za Pavlínu a Josefa Andresičovy a živé rodiny
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Dnešní kostelní sbírka je určena na misie.
Před kaplí/kostelem probíhá v rámci celosvětového misijního dne sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na Papežská misijní díla.

Schůze kohoutovické části farní pastorační rady se koná v pondělí 24. října v 19h v Domku. Kromě stého výročí posvěcení farního kostela se budeme věnovat nutné redukci aktivit naší pastorační asistentky v důsledku operace a následné rehabilitace a úvaze nad případným budoucím dořešením presbytáře kaple. Hosté z řad farníků jsou srdečně vítáni.

Ve středu 26. října je adorační den žebětínské části farnosti. Kostel bude otevřen od 9:00, v 18:00 navazuje mše sv. Prosíme, zapište do seznamu v poličce pod kůrem, aby v kostele po celý tento čas někdo byl.

Ve čtvrtek 27. října jste zváni do kaple k modlitbě růžence v 18:30.
Lectio divina se tentokrát nekoná.

Oznámení křtu: v sobotu 29. října budu ve farním kostele pokřtěni Julie a Karel Abrahamovi.

V neděli 30. října se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Kdo byste se chtěli jet modlit, přihlaste se p. Křížové na tel. 721 675 230 nejpozději ve středu 26. října. Pokud se nikdo nenajde, bude muset být modlitba svěřena jinému společenství, protože p. Křížová má ten večer noční službu.

Oktáv po Všech svatých a Dušičkách: O slavnosti Všech svatých v úterý 1. listopadu bude mše sv. v kapli v 17:00 a ve farním kostele v 18:00, v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé ve středu 2. listopadu budou mše sv. ve farním kostele v 8:00 a v 18:30, v kapli již v 17:00. Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 6. listopadu v 15:30. Na základě povolení Apoštolské penitenciárie je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud věřící z vážného důvodu nemohou navštívit hřbitov v obvyklé době dušičkového oktávu, mohou odpustky získat za obvyklých podmínek již od 25.10. do 1. 11. Toto povolení platí až do roku 2026.

Na obvyklých místech jsou k dispozici kalendáře na rok 2023. Příspěvek vložte prosím do kasičky (na tisk).


16. října 2022                                                                        29. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
17. 10.
památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka18:00, za zemřelého Miroslava Audyho a syna
úterý
18. 10.
svátek sv. Lukáše, evangelistyv kapli v Kohoutovicích v 17:30, za zemřelou Alenu Trampotovou
středa
19. 10.
středa 29. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého Bohumíra Ulrycha, jeho žijící manželku Marii a živé rodiny
čtvrtek
20. 10.
čtvrtek 29. týdne v mezidobí18:00, za Bohumila Hudečka, manželku Anežku, syna Jaromíra a živé rodiny
pátek
21. 10.
pátek 29. týdne v mezidobí18:00, za všechny zemřelé přátele a známé
sobota
22. 10.
sobota 29. týdne v mezidobí8:00, za nemocné manžele Prudilovy
neděle
23. 10.
30. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Boženu a Františka Dalerovy
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodinu Matyáškovu

V pondělí 17. října se nekoná výuka náboženství na ZŠ Otevřená a na faře. O. Jiří má kněžský den.

Ve čtvrtek 20. října jste zváni do kaple k modlitbě růžence v 18:30. Od 19h pak následuje Lectio divina.

Schůze žebětínské části farní pastorační rady se koná v pátek 21. října v 19h na faře. Mimo jiné se budeme věnovat blížícímu se stému výročí posvěcení nové části kostela v Žebětíně a možnosti rekonstrukce a využití bývalého farního archivu jako kuchyňky pro venkovní setkávání farníků.

Schůze kohoutovické části farní pastorační rady se koná v pondělí 24. října v 19h v Domku. Kromě stého výročí posvěcení farního kostela se budeme věnovat nutné redukci aktivit naší pastorační asistentky v důsledku operace a následné rehabilitace a úvaze nad případným budoucím dořešením presbytáře kaple. Na obě setkání jsou hosté vítáni.

Příští neděli 23. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Kostelní sbírka bude rovněž určena na misie. Děkujeme, že přispějete penězi nebo přinesením něčeho dobrého 10 minut před každou mší sv. do Domku – v Žebětíně do sakristie. V případě nepříznivého počasí se akce koná v Domku/ ve vnitřních prostorách fary.

Ve středu 26. října je adorační den žebětínské části farnosti. Kostel bude otevřen od 9:00, v 18:00 navazuje mše sv. Prosíme, zapište do seznamu v poličce pod kůrem, aby v kostele po celý tento čas někdo byl.


9. října 2022                                                                          28. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
10. 10.
pondělí 28. týdne v mezidobí18:00, za zemřelou Marii Audyovou, manžela a dceru
úterý
11. 10.
úterý 28. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za živou a zesnulou rodinu
středa
12. 10.
středa 28. týdne v mezidobí18:00, za ukončení války na Ukrajině, za pokoj a mír na celém světě a na jisté úmysly
čtvrtek
13. 10.
čtvrtek 28. týdne v mezidobí18:00, za Vladimíra Drdlíka a za duše v očistci
pátek
14. 10.
pátek 28. týdne v mezidobí15:00, za spolužáky a všechny ostatní narozené v roce 1946
sobota
15. 10.
památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve8:00, za Miroslava Svobodu, jeho rodiče a živé rodiny
neděle
16. 10.
29. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za zemřelou rodinu Mokrých, manžele Kramářovy a na poděkování za 80 let života
ve farním kostele v 9:00, za žijící a zemřelé členy Katolického spolku
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

V pondělí 10. října se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

Změny v programu Radia Proglas se týkají i pondělního růžence, proto se 10. října modlitba nekoná. Nyní se vše ladí, do konce října bychom měli vědět více.

O všech říjnových čtvrtcích jste zváni do kaple k modlitbě růžence v 18:30. 
13. října o
d 19h následuje tichá adorace. Ve farním kostele je modlitba růžence vždy cca 40 minut před každou mší svatou.

V pátek 14. října o. Jiří navštíví nemocné. Adorace se výjimečně tento den nekoná - vzhledem k posunutému začátku mše svaté na 15:00. Přistoupit ke svátosti smíření bude možné až po mši svaté.


2. října 2022                                                                        27. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
3. 10.
pondělí 27. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
úterý
4. 10.
památka sv. Františka z Assisi/slavnost 114.výročí posvěcení kaple Svaté rodinyv kapli v Kohoutovicích v 17:30 ze slavnosti výročí posvěcení kaple, na určitý úmysl
středa
5. 10.
středa 27. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
čtvrtek
6. 10.
čtvrtek 27. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
pátek
7. 10.
památka Panny Marie Růžencové18:00, na úmysl dárce
sobota
8. 10.
sobota 27. týdne v mezidobí8:00, za živé rodiny, zemřelé manžely Pavla a Jaroslava, sestru Marii a rodiče
neděle
9. 10.
28. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Františku a Jaroslava Zedníčkovy a dceru
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za živou a zemřelou rodinu a na určitý úmysl

Ode dneška bude o. Jiří na exerciciích. Bude-li něco akutně potřeba, pište SMS, o. Jiří vám pak zavolá zpět. Od 3. do 6. října se ve farnosti mše sv. nekonají.
Výuka náboženství 
na ZŠ Otevřená a na faře se nekoná.
Biblická hodina se nekoná.

O všech říjnových čtvrtcích jste zváni do kaple k modlitbě růžence v 18:30. Od 19h pak následuje Lectio divina a 13. října adorace. Ve farním kostele bude modlitba růžence vždy cca 40 minut přede mší svatou.

Návštěva nemocných na první pátek v měsíci se přesouvá na 14. 10.

V pátek 7.10. od 17 do 17:20 bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace; poté následuje modlitba růžence, svátostné požehnání a v 18.00 mše svatá jako obvykle. Od 17 do 17:50 bude příležitost ke svátosti smíření.  

Sbor mladých (děti od 1. třídy a starší) zkouší příští neděli 9. října od 8:30 v Domku, v 10:30 pak zpívá při mši sv. v kapli. Zazpívat si mohou přijít i rodiče.


25. září 2022                                                                         26. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
26. 9.
pondělí 26. týdne v mezidobí18:00, za zemřelou Jarmilu Kozlovou, manžela Stanislava a živé rodiny
úterý
27. 9.
památka sv. Vincence z Pauly, knězev kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
28. 9.
slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa - doporučený svátekv kapli v Kohoutovicích v 17:00, za Václava Gabriela, sourozence a rodiče
ve farním kostele 18:30, za naši vlast, politiky a státníky
čtvrtek
29. 9.
svátek sv, Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů18:00, za rodinu Hrabovskou a Trojanovu
pátek
30. 9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve18:00, úmysl zatím volný
sobota
1. 10.
památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve8:00, na úmysl celebranta
neděle
2. 10.
27. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Jana a Marii Adolfovy a živou a zemřelou rodinu ve farním kostele v 9:00, za Karla a Růženu Novotných a Františka a Františku Juříčkovy v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farnost

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Setkání Klubu křesťanských seniorů se koná dnes od 17h v Domku.

Příští neděli 2. října jste zváni po mši sv. v Žebětíně do farní kavárny.

Od října obnovujeme v Žebětíně dětský Sboreček pro všechny děti, vítáni jsou i rodiče. Budeme se scházet každou 1. neděli v měsíci, první zkouška v neděli 2. října v 8:00 na faře, zazpíváme při mši sv. v 9:00. Podrobnější informace u Jany Holešovské a na webu sborů.

V úterý 27. 9. jste srdečně zváni na zpívané chvály v režii skautek 20. oddílu. Uskuteční se 20 minut přede mší svatou.

K modlitbě Lectio divina jste zváni do kaple ve čtvrtek 29. září od 19:00 do 19:30.

Od 29. září bude v Domku probíhat kurz Výchova teenagerů pro rodiče dětí ve věku cca 11-18 let. Podrobnosti na webu a nástěnce. Poslední přihlášky během pondělí 26. září.

Společenství křesťanské mládeže zve na tradiční podzimní brigádu na Karolince o víkendu od 30. září do 2. října. Více informací na webu karolinka.kaplekohoutovice.cz, u Adama Vošmery a Ondry Valeše. Poslední přihlášky během pondělí 26. září.

Od neděle 2. října bude o. Jiří na exerciciích. Bude-li něco akutně potřeba, pište SMS, o. Jiří vám pak zavolá zpět.
Od 3. do 6. října se ve farnosti mše sv. nekonají.
Výuka náboženství na ZŠ Otevřená a na faře se nekoná.

Oznámení křtu: v sobotu 1. října bude ve farním kostele pokřtěna Nela Pospíšilová.

Hledáme nové pomocnice do vedení Klubu maminek Krteček v Žebětíně. Poskytujeme prostor pro aktivní trávení volného času rodičům s dětmi od 1 do 6 let. Setkání probíhá jednou v týdnu, momentálně v úterý od 15:30 do 17:00 v Katolickém domě. Více na facebookovém profilu Klub maminek Krteček Žebětín.

Slovenská sekce mezinárodního křesťanského Radia Maria, které vzniklo v osmdesátých letech v Itálii, se představuje v České republice sérií přenosů bohoslužeb z farnosti Brno-Starý Lískovec ve dnech 5. – 9.10. Jste srdečně zváni k poslechu. Informace na letácích ve farním kostele, vzadu na stolku s tiskem.


18. září 2022                                                    25. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
19. 9.
pondělí 25. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého syna a duše v očistci
úterý
20. 9.
památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníkův kapli v Kohoutovicích v 17:30, za rodinu Sedláčkovu
středa
21. 9.
svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty
18:00, za živou a zemřelou rodinu Živných a Hangoni
čtvrtek
22. 9.
čtvrtek 25. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého kamaráda Jiřího Vránu a na jistý úmysl
pátek
23. 9.
památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze18:00, za Žanetu, Lea a Anais a na poděkování za křest a dar víry
sobota
24. 9.
sobota 25. týdne v mezidobí8:00, za Františka Slezáka, manželku, dva syny, dvoje rodiče a zemřelou přízeň
neděle
25. 9.
26. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Miluši Kremplovou a dvoje rodiče
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Jiřího Doležala a duše v očistci

Od pondělí 19. září začíná výuka náboženství. Věnujte pozornost změně u 1. - 3. tříd na ZŠ Chalabalova, podrobnosti na webu a nástěnce.

Ve středu 21. září začíná kurz Alfa.

Modlitba Lectio divina se koná v kapli ve čtvrtek 22. září od 19:00 do 19:30.

Oznámení křtu: v neděli 25. září bude v kapli Svaté rodiny pokřtěn Daniel Vošmera.

Od 29. září bude v Domku probíhat kurz Výchova teenagerů pro rodiče dětí ve věku cca 11-18 let. Podrobnosti na webu a nástěnce.

Společenství křesťanské mládeže zve na tradiční podzimní brigádu na Karolince o víkendu od 30. září do 2. října. Více informací u Adama Vošmery, Ondry Valeše nebo na webu karolinka.kaplekohoutovice.cz


11. září 2022                                                                           24. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
12. 9.
pondělí 24. týdne v mezidobímše sv.  v naší farnosti není
úterý
13. 9.
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církvev kapli v Kohoutovicích v 17:30 (vigilie svátku Povýšení sv. Kříže), za rodinu Sobotkovu a Červinkovu
středa
14. 9.
svátek Povýšení sv. Kříže18:00, za děti, které začnou chodit do náboženství, a za všechny katechety
čtvrtek
15. 9.
památka Panny Marie Bolestné18:00, za rodinu Jedličkovu a celou zemřelou přízeň
pátek
16. 9.
památka sv. Ludmily, mučednice18:00, za všechny živé i zemřelé Ludmily v naší farnosti
sobota
17. 9.
sobota 24. týdne v mezidobí8:00, za Marii a Rudolfa a duše v očistci
neděle
18. 9.
25. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče a živou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za Ludmilu a Jindřicha Křížovy, sourozence, syna a živé rodiny
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Farní den začíná dnes ve 14:30 požehnáním, následuje přednáška P. Petra Beneše „O evangelizaci“.
V době přednášky je na faře program pro děti (stolní hry). Florbalová utkání na ZŠ Otevřená začínají
v 15:00. Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 19h.

Po obou mších sv. je v Domku otevřená farní knihovna. Připomínáme také existenci (samoobslužné) žebětínské farní knihovny - knihy jsou v sakristii farního kostela.

V pondělí 12. září se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova je v 17:05.
Tento den není v naší farnosti mše svatá.

V úterý 13. září bude požehnán obnovený kříž na ulici Návrší Svobody. Průvod z kaple vyjde ihned po mši sv. cca v 18.10; požehnání kříže skončí nejpozději v 18.45.

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže ve středu 14. září. Adorace bude v od 17h ve farním kostele. Podrobněji ZDE.

K modlitbě Lectio divina jste opět zváni do kaple každý čtvrtek 15. září od 19:00 do 19:30 kromě druhých čtvrtků v měsíci, kdy se koná adorace.

V sobotu 17. září jste od 14 zváni na požehnání hasičské zbrojnice v Žebětíně. Slavnost pokračuje do 17h dnem otevřených dveří a zábavným programem pro děti i dospělé.

Oznámení křtu: v sobotu 17. září bude ve farním kostele pokřtěn Radim Šuráň.

Výuka náboženství začíná na všech školách ve farnosti v týdnu od 19. září.
Na ZŠ Chalabalova v pondělí 1. - 3. třídy 14:00 - 14:45 (pokud se počet dětí nezvýší, bude výuka probíhat v tomto čase), středa 4. - 6. třídy 14:00 - 14:45 i pro děti z jiných ZŠ. Pro 7. (případně i 6.) - 9. třídy bude výuka v pondělí 16:00 – 16:45 na faře.

Od 29. září bude v Domku probíhat kurz Výchova teenagerů pro rodiče dětí ve věku cca 11-18 let. Bližší informace jsou na letáčku na nástěnce.

Společenství křesťanské mládeže zve na tradiční podzimní brigádu na Karolince o víkendu od 30. září do 2. října. Více informací u Adama Vošmery, Ondřeje Valeše nebo na webu karolinka.kaplekohoutovice.cz

Data zahájení pravidelných farních aktivit najdete v aktualitách na novém farním webu http://www.farnostzebetinkohoutovice.cz
Od 1. září původní stránky neaktualizujeme.


4. září 2022                                                                     23. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
5. 9.
pondělí 23. týdne v mezidobí18:00, za Josefu Pospíšilovou, manžela, čtyři syny, dvě dcery, čtyři snachy, zetě, vnuka, živé rodiny a za nemocnou osobu
úterý
6. 9.
úterý 23. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
7. 9.
středa 23. týdne v mezidobí18:00, za Josefa Kozla, rodiče, sourozence a živé rodiny
čtvrtek
8. 9.
svátek Narození Panny Marie18:00, za nemocnou osobu, Vojtěcha Skalníka, manželku Ludmilu, rodiče a vnuka Karla
pátek
9. 9.
pátek 23. týdne v mezidobí17:00, za Bohumila Štelcla, manželku Marii, Františku Mandelíkovou a živé rodiny
sobota
10. 9.
sobota 23. týdne v mezidobív 16:00, poutní na Vranově u Brna (votivní k Panně Marii): za všechny poutníky a na jistý úmysl
neděle
11. 9.
24. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za zemřelého Eduarda Valeše
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za zemřelého Bořivoje Plška a dvoje rodiče

Příprava k biřmování pro 15+ bude zahájena v úterý 6. září v 19h v Domku. Přihlásit k přípravě se můžete nejpozději během úterka 6. září.

Biblická hodina se koná ve středu 7. září v 19:00 na faře.

Ve čtvrtek 8. září:
- výjimečně se nekonají úřední hodiny na faře
- v kapli bude tichá adorace od 19 do 20h

V pátek 9. září budou adorace Eucharistie i mše svatá ve farním kostele posunuty o hodinu dopředu: tj. adorace začne již v 16:00 a mše svatá v 17:00.

Farní víkend
   Pouť na Vranov v sobotu 10. září, mše sv. v 16:00. Mikrobus 160Kč/os, zapište se na arch pod kůrem, platba nejpozději dnes v sakristii. Spodní polovina formuláře je určena pro ty, kteří by jeli na Vranov vlastním autem a byli by ochotni někoho vzít. Prosíme, nezapomeňte zapsat své telefonní číslo, aby se vám zájemci o místo mohli ozvat.
Chcete-li se připojit k 22kilometrové pěší pouti, informace jsou na webu a v novém čísle farního občasníku. Koná se pouze za příznivého počasí.
   Farní den v neděli 11. září: zahájení ve 14:30. Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 19h. Prosíme též o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně označit).
Od 15 do 17h si přijďte zahrát florbal do tělocvičny na ZŠ Otevřená. S sebou sálovou obuv a vlastní florbalku.

V úterý 13. září se uskuteční žehnání restaurovaného kříže na Návrší Svobody.
Velmi naléhavě prosíme o pomoc s přípravnými pracemi v následujícím týdnu. Je třeba provést několik nátěrů dřeva kříže, sháníme velké auto na převoz kříže z fary a také potřebujeme pomoci se samotnou instalací kříže na místě. Prosíme, přihlaste se v sakristii.

Výuka náboženství začíná na všech školách ve farnosti v týdnu od 19. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte.  

Data zahájení pravidelných farních aktivit najdete v aktualitách na novém farním webu www.farnostzebetinkohoutovice.cz. Od 1. září původní stránky neaktualizujeme.


28. srpna 2022                                                                       22. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
29. 8.
památka Umučení sv. Jana Křtitele18:00, za zemřelého Jaroslava Bartoňka a duše
v očistci
úterý
30. 8.
úterý 22. týdne v mezidobíveřejná mše svatá v naší farnosti není
středa
31. 8.
středa 22. týdne v mezidobí18:00, na poděkování a jistý úmysl
čtvrtek
1. 9.
čtvrtek 22. týdne v mezidobí18:00, za děti, které jdou do školy, zvláště za prvňáčky
pátek
2. 9.
pátek 22. týdne v mezidobí18:00, za Františka a Terezii Beranovy, rodiče a děti
sobota
3. 9.
památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve8:00, za Františka Brázdu, manželku a zemřelé příbuzné
neděle
4. 9.
23. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče, prarodiče a živou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za požehnání pro Marii Henychovou k 90. narozeninám a za dílo Karolinky
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Setkání Klubu křesťanských seniorů se koná dnes od 17h v Domku.

Pátek 2. září je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 4. září se koná žehnání školních aktovek a pomůcek při všech mších sv. ve farnosti. Mše sv. v 9:00 ve farním kostele bude sloužena za požehnání pro Marii Henychovou a za dílo Karolinky. Po této mši sv. jste zváni do farní kavárny.

Farní víkend
Pouť na Vranov v sobotu 10. září, mše sv. v 16:00. Mikrobus 160Kč/os, zapište se na arch pod kůrem, platba nejpozději 4. září v sakristii.
Spodní polovina formuláře je určena pro ty, kteří by jeli na Vranov vlastním autem a byli by ochotni někoho vzít. Prosíme, nezapomeňte zapsat své telefonní číslo, aby se vám zájemci o místo mohli ozvat.
Chcete-li se připojit k 22kilometrové pěší pouti, informace jsou na webu a v novém čísle farního občasníku. Koná se pouze za příznivého počasí.
Farní den v neděli 11. září: zahájení ve 14:30. Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 19h. Prosíme též o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně označit).
Fotbalová utkání na hřišti ZŠ Otevřená začínají v 15:00.

Příprava k biřmování pro 15+ bude zahájena v úterý 6. září v 19h v Domku. Přihlásit k přípravě se můžete nejpozději během úterka 6. září.

Růženec v Radiu Proglas: žebětínská část farnosti má od letoška určenou každou 5. neděli v měsíci v 18:00. Hledáme skupinku farníků, která by se v tomto termínu modlila; a zejména kontaktní osobu komunikující s redakcí Radia Proglas. Hlaste se nejpozději do 15. září Petře Doffkové.

Výuka náboženství začíná na všech školách ve farnosti v týdnu od 19. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte.


21. srpna 2022                                                                       21. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
22. 8.
památka Panny Marie Královny18:00, za Josefa Struhaře, rodiče, sourozence a živé rodiny
úterý
23. 8.
úterý 21. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
středa
24. 8.
titulární slavnost sv. Bartoloměje, apoštola, patrona našeho farního kostela18:00, za naši farnost
čtvrtek
25. 8.
čtvrtek 21. týdne v mezidobí18:00, za Františku Zaplatilovou, manžela, dceru Marii,
syna Jana a živé rodiny
pátek
26. 8.
slavnost 99. výročí posvěcení farního kostela18:00, za všechny, kdo se podíleli na stavbě nové části kostela
sobota
27. 8.
památka sv. Moniky8:00, na poděkování ročníku 1942, za jáhna Pavla Kiliána
a zemřelé spolužáky
neděle
28. 8.
22. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Evu a Josefa Krejčovy
a rodiče
ve farním kostele v 9:00, za farnost

Růženec v Radiu Proglasžebětínská část farnosti má od letoška určenou každou 5. neděli v měsíci v 18:00. Hledáme skupinku farníků, která by se v tomto termínu modlila; a zejména kontaktní osobu komunikující s redakcí Radia Proglas. Hlaste se nejpozději do 15. září Petře Doffkové.

Oznámení křtů: v sobotu 27. srpna bude v kapli Svaté rodiny pokřtěn Michal Gajdoš a v neděli 28. srpna ve farním kostele Daniel Mečkovský.


14. srpna 2022                                                                      20. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
15. 8.
slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek18:00, za Radku Crhovou, Stanislava Crhu a živou rodinu
úterý
16. 8.
úterý 20. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
středa
17. 8.
středa 20. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého Františka Fouska
čtvrtek
18. 8.
čtvrtek 20. týdne v mezidobí18:00, za rodinu Veselou a Bromovu
pátek
19. 8.
pátek 20. týdne v mezidobí18:00, na poděkování za dar života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu Panny Marie
sobota
20. 8.
památka sv. Bernarda z Clairvaux, opata a učitele církve8:00, za synovce a dar víry pro něj
neděle
21. 8.
21. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farnost
ve farním kostele v 9:00, za ukončení války na Ukrajině,
za pokoj a mír na celém světě a na jistý úmysl

Požehnání Bartolomějským hodům v Žebětíně se koná v sobotu 20. srpna v 15:30 ve farním kostele.

V pondělí 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v bazilice na Starém Brně sloužena poutní mše sv. v 18:00hlavním celebrantem bude vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn OP.

Oznámení křtu: v neděli 21. srpna bude v kapli Svaté rodiny pokřtěn Matyáš Bílek.


7. srpna 2022                                                                         19. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
8. 8.
památka sv. Dominika, kněze18:00, za Karla Vošmeru, Vincencii Beranovou, rodiče a sourozence
úterý
9. 8.
svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edith Steinové), panny a mučednice, patronky Evropymše svatá v naší farnosti není
středa
10. 8.
svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka18:00, za Marii Drdlíkovou a duše v očistci
čtvrtek
11. 8.
památka sv. Kláry, panny14:00, za zemřelého pana Bořivoje Plška
(pohřební mše sv. a uložení do hrobu)18:00, za rodinu Kyšperskou a duše v očistci
pátek
12. 8.
pátek 19. týdne v mezidobí18:00, za Stanislava Kozla, manželku, vnuka a živé rodiny
sobota
13. 8.
sobota 19. týdne v mezidobí8:00, za Ludmilu Jirsenskou a manžela
neděle
14. 8.
20. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče Valešovy a dva syny
ve farním kostele v 9:00, za farnost

Ve čtvrtek 11. srpna bude ve farním kostele ve 14:00 pohřební mše svatá za zesnulého pana Bořivoje Plška; poté jej doprovodíme na místo jeho posledního odpočinku na hřbitově v Žebětíně.

V pátek 12. 8. navštívím nemocnéOd 17:00 bude ve farním kostele adorace Eucharistie a možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Oznámení sňatku: dne 20. 8. 2022 hodlají v kostele sv. Jana Křtitele (farnost sv. Mořice) v Kroměříži uzavřít sňatek slečna Denisa Čičatková z naší farnosti a pan Matyáš Růžička z farnosti Brno - Královo Pole.


31. července 2022                                                                  18. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
1. 8.
památka sv. Alfonse Maria                      z Liguori, biskupa a učitele církvemše svatá v naší farnosti není
úterý
2. 8.
úterý 18. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
středa
3. 8.
středa 18. týdne v mezidobív 11:00, za zemřelého pana Aloise Klobouka (pohřební mše sv. a uložení do hrobu)
čtvrtek
4. 8.
památka sv. Jana Maria Vianneye, knězemše svatá v naší farnosti není
pátek
5. 8.
pátek 18. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
sobota
6. 8.
svátek Proměnění Páněmše svatá v naší farnosti není
neděle
7. 8.
19. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za Amálii Trčkovou, která dnes přijme svátost křtu

Od 24. července do 6. srpna bude o. Jiří mimo farnost. Mše sv. ve všední dny nebudou, s výjimkou 3. srpna (v 11:00 bude sloužena pohřební mše svatá, celebrant o. Pavel Svoboda, farář v Brně -Bystrci). Pravidelná návštěva nemocných o prvním pátku se uskuteční až 12. srpna. V případě naléhavé potřeby kontaktujte otce Jiřího telefonicky.

Oznámení křtu: v neděli 7.8. bude ve farním kostele pokřtěna Amálie Trčková.


24. července 2022                                                                  17. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
25. 7.
svátek sv. Jakuba, apoštolamše svatá v naší farnosti není
úterý
26. 7.
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Mariemše svatá v naší farnosti není
středa
27. 7.
památka sv. Gorazda a druhůmše svatá v naší farnosti není
čtvrtek
28. 7.
středa 17. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
pátek
29. 7.
památka sv. Marty, Marie a Lazaramše svatá v naší farnosti není
sobota
30. 7.
sobota 17. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
neděle
31. 7.
18. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Jiřího a Růženu Pávkovy, prarodiče Lahodovy a celou zemřelou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost

Dnes je světový den prarodičů a seniorů.

Od 24. července do 6. srpna bude o. Jiří mimo farnost. Mše sv. ve všední dny nebudou, nedělní zástup na 31. 7. je zajištěn spolubratřími z farnosti Bystrc.
Pravidelná návštěva nemocných o prvním pátku se uskuteční až 12. srpna.
V případě naléhavé potřeby kontaktujte otce Jiřího telefonicky.

Ve středu 27. července v 17h se koná každoroční mše sv. u Helenčiny studánkykterou pořádá ostrovačická farnost. Kvůli případným změnám sledujte tyto webové stránky: http://orik.cz/node/3146


17. července 2022                                                                  16. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
18. 7.
pondělí 16. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého manžela Karla, syna Karla
a prarodiče
úterý
19. 7.
pondělí 16. týdne v mezidobímše svatá v naší farnosti není
středa
20. 7.
pondělí 16. týdne v mezidobí18:00, za rodinu Krejčíkovu
čtvrtek
21. 7.
pondělí 16. týdne v mezidobí18:00, za dar víry pro Lea
pátek
22. 7.
svátek sv. Marie Magdaleny18:00, za rodiny Cahovu, Doležalovu, Slaninovu, Holíkovu
a Bílkovu
sobota
23. 7.
svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropymše svatá v naší farnosti není
neděle
24. 7.
17. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farnost
ve farním kostele v 9:00, za mír ve světě

V pátek  22. července 2022 bude při příležitosti svátku patronky chrámu mimořádně otevřen kostel sv. Maří Magdalény v Brně. Od 13.00 hodin bude kostel otevřen pro soukromou modlitbu  a ztišení, poutní mši v 18.00 hodin bude sloužit novokněz P. Josef Janoušek.

Příští neděle 24. července je světovým dnem prarodičů a seniorů.

Od 24. července do 6. srpna bude o. Jiří mimo farnost. Mše sv. ve všední dny nebudou, nedělní zástup na 31. 7. je zajištěn. Pravidelná návštěva nemocných o prvním pátku se uskuteční až 12. srpna.
V případě naléhavé potřeby kontaktujte otce Jiřího telefonicky.

Ve středu 27. července v 17h se koná každoroční mše sv. u Helenčiny studánky, kterou pořádá ostrovačická farnost. Kvůli případným změnám sledujte tyto webové stránky: http://orik.cz/node/3146


10. července 2022                                                                  15. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
11. 7.
svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy11:00, za zesnulou Marii Hrdou (pohřební mše svatá  a uložení do hrobu)
úterý
12. 7.
úterý 15. týdne v mezidobíve farním kostele ve 13:00, za zesnulého Josefa Obrovského (pohřební mše sv. a rozloučení ke kremaci)
středa
13. 7.
středa 15. týdne v mezidobí18:00, za zesnulého Jana Audyho, Boženu Holubovou, duše v očistci a za živé rodiny
čtvrtek
14. 7.
čtvrtek 15. týdne v mezidobí18:00, za rodinu Kirchnerovu a vnučku Matyldu
pátek
15. 7.
památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve18:00, za dar víry pro syna
sobota
16. 7.
sobota 15. týdne v mezidobí8:00, za zesnulou Zuzanu Černou, Radka Štefku, duše v očistci, živé rodiny a Antonína Gábrlíka
neděle
17. 7.
16. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Boží pomoc, požehnání pro rodiče a celou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost

Mše svaté jsou v pondělí a úterý v naší farnosti pouze pohřební. Večerní mše svatá v pondělí není.

Středa 13. července je adoračním dnem a Dnem společných modliteb s arcibiskupským seminářem Olomouc pro kohoutovickou část farnosti. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

Tichá adorace se koná v kapli Svaté rodiny ve čtvrtek 14. července od 19 do 20h.


3. července 2022                                                                  14. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
4. 7.
pondělí 14. týdne v mezidobímše sv. v naší farnosti není
úterý
5. 7.
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa; patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - doporučený svátekve farním kostele v 18:00, za Františka Lindušku, rodiče Kosovy, dceru a vnučku
středa
6. 7.
středa 14. týdne v mezidobí18:00, za Ludmilu a Pavla Kozlovy, syna a vnuka
čtvrtek
7. 7.
čtvrtek 14. týdne v mezidobí18:00, za zemřelou Ludmilu Kašparovou (zádušní mše sv.)
pátek
8. 7.
pátek 14. týdne v mezidobí18:00, za Amálii Beranovou, Václava Berana, jejich děti a rodiče
sobota
9. 7.
sobota 14. týdne v mezidobí8:00, za Luďka Pravečka, živou a zemřelou rodinu, duše v očistci a za odpuštění
neděle
10. 7.
15. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za zemřelého Miroslava Audyho, manželku, dceru, rodiče a sourozence

Sbírka na bohoslovce z minulé neděle vynesla 20.300 Kč. Pán Bůh zaplať za každý váš dar!

Od 6. do 10. července se na výstavišti koná Katolická charismatická konference. Je možné se účastnit i jen na jeden den; vše potřebné vyřídíte přímo na registraci v pavilonu F http://www.konference.cho.cz/

Středa 13. července je pro kohoutovickou část farnosti adorační den farnosti a Den společných modliteb s arcibiskupským seminářem Olomouc. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

Manželské ohlášky: 
Dne 16. července hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Michaela Jakešová z farnosti Brno – Bystrc a pan Jan Šorm.
Taktéž 16. července hodlají ve kostele v Nevšové (farnost Slavičín) uzavřít manželství pan Petr Procházka z naší farnosti a slečna Denisa Barcuchová z farnosti Slavičín.

21. září začíná kurz Alfa. U vchodu jsou k dispozici pozvánky a vizitky. Můžete zvát hledající známé, můžete se přihlásit jako hosté nebo do pracovního týmu. Informace o kurzu u Ireny Veselé a Petry Doffkové.


26. června 2022                                                                     13. neděle v mezidobí

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
27. 6.
pondělí 13. týdne v mezidobí18:00, za Patrika a za všechny postižené děti
úterý
28. 6.
památka sv. Ireneje, biskupa
a mučedníka
v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za zdařilý průběh náročné operace
středa
29. 6.
slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátekmše svatá v naší farnosti není
čtvrtek
30. 6.
čtvrtek 13. týdne v mezidobí18:00, za Jaromíra Slezáka, bratra Františka, rodiče
           a zemřelou přízeň
pátek
1. 7.
pátek 13. týdne v mezidobí18:00, za prof. Josefa Černockého a manželku Drahomíru
sobota
2. 7.
sobota 13. týdne v mezidobí8:00, za babičku, Michaelu, Karolínu, Miroslava
         a živou a zemřelou rodinu
neděle
3. 7.
14. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za zemřelého manžela, bratra,
syna a za živou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

Farní knihovna je dnes mimořádně otevřená pouze po druhé mši sv

Po mši sv. v 9h se koná žehnání dopravních prostředků, poté jste všichni srdečně zváni na farní zahraduna grilování.

Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Dnes a naposledy v úterý 28. června lze v sakristii podat přihláškua platbu na ministrantskou chaloupku.

Ve středu 29. července nebude ve farním kostele mše svatá. V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Mši bude živě přenášet Televize Noe a Radio Proglas. Jste srdečně zváni k osobní účasti či ke sledování mše svaté v médiích.

Rozvrh výuky náboženství je na webu. Přihlášky odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo katechetkám. Výuka 4. – 6. tříd z obou škol v Kohoutovicích a pro ostatní kohoutovické děti bude probíhat na ZŠ Chalabalova. V tuto chvíli víme pouze, že to nebude pátek. Termín lze upřesnit až v září podle aktuálních rozvrhů. Za komplikace se omlouváme.
7. - 9. třídy z celé farnosti (a 6. tř. ze Žebětína) učí o. Jiří v pondělky od 16:00 na faře.

Pátek 1. července je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Prázdninové změny bohoslužeb: Žebětín, středa v 18:00; Kohoutovice, mše sv. pouze v neděli v 7:30. Budou také změny kvůli dovolené; prosíme, sledujte ohlášky.

Příprava k biřmování začne v úterý 6. září. Zájemci se mohou hlásit ještě do konce srpna o. Jiřímu.


Ohlášky 19. června 2022                                                      12. neděle v mezidobí                                                                     

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
20. 6.
pondělí 12. týdne v mezidobí18:00, za zemřelého manžela Karla, syna Karla a za zemřelé dvoje rodiče
úterý
21. 6.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníkav kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Miluši Kremplovou a celou živou rodinu
středa
22. 6.
středa 12. týdne v mezidobí16:45 ,dětská‘, za zemřelého Jana Halíčka
čtvrtek
23. 6.
slavnost Narození sv. Jana Křtitele18:00, za zemřelou Marii Kozlovou, manžela a dvoje rodiče
pátek
24. 6.
slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova18:00, za Stanislava Jelínka, manželku a živé rodiny
sobota
25. 6.
památka Neposkvrněného srdce Panny Marie8:00, za Patrika a duše v očistci
neděle
26. 6.
13. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za rodiče Fröhlichovy, dcery, zetě a duše v očistci
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za zesnulého manžela a rodinu Reitoralovu

Rozvrh výuky náboženství (včetně přihlášek ke stažení) a termíny 1. sv. přijímání pro školní rok 2022/23 jsou na obou farních webech. Přihlášky prosíme odevzdejte podepsané (vytištěné či sken/foto) do konce června o. Jiřímu nebo katechetkám. Kvůli školním předpisům je třeba přihlášku vyplnit a podepsat každým rokem zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Výuka 4. – 6. tříd z obou škol v Kohoutovicích a pro ostatní kohoutovické děti bude probíhat na ZŠ Chalabalova. V tuto chvíli víme pouze, že to nebude pátek. Termín lze upřesnit až v září podle aktuálních rozvrhů.Za komplikace se omlouváme.
7. - 9. třídy z celé farnosti (a šesťáky ze Žebětína) učí o. Jiří v pondělky od 16:00 na faře.

Příprava k biřmování je plánovaná od září 2022 jedenkrát za 14 dní v úterý od 19h. Začne, bude-li alespoň 10 zájemců. Přihlásit se o. Jiřímu můžete ještě dnes.

V pondělí 29. června bude od 16 do 19h v Katolickém domě v Žebětíně nábor do registru dárců kostní dřeně. Více na webu.

K modlitbě Lectio divina jste zváni ve čtvrtek 23. června v 19h do kaple. Další setkání bude až v září.

Příští neděli 26 června se koná:
sbírka na bohoslovce. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.
žehnání dopravních prostředků po mši sv. v Žebětíně; poté jste zváni na farní zahradu na farní opékání.

Oznámení křtů: v kapli bude pokřtěn v sobotu 25. června Artur Jilma; v neděli 26. června Noemi Brázdová.

Srdečně vás zveme na pouť do Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav v sobotu 13. 8. (Fatimský den), kterou organizuje trvalý jáhen Josef Múčka. Další informace jsou na archu vzadu v kostele/kapli, kam se také můžete do konce července přihlásit.


Ohlášky 12. června 2022                                              Slavnost Nejsvětější Trojice 

atum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
13. 6.
památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve18:00, na úmysl celebranta
úterý
14. 6.
úterý 11. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný
středa
15. 6.
středa 11. týdne v mezidobí16:45 ,dětská‘, na poděkování Bohu a Panně Marii
za manžela, naše děti, maminku a sourozence s prosbou o požehnání
čtvrtek
16. 6.
slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek18:00, za Jana Bartoše, manželku Veroniku a živé rodiny
pátek
17. 6.
pátek 11. týdne v mezidobí18:00, za Františku Beranovou, rodiče, sourozence
a duše v očistci
sobota
18. 6.
sobota 11. týdne v mezidobí8:00, na poděkování za všechno dobrodiní a na úmysl dárce
neděle
19. 6.
12. neděle v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 7:30, úmysl zatím volný
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Sbírka na charitativní účely z minulé neděle vynesla v celé farnosti 15 380 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

V tomto týdnukončí výuka náboženství na ZŠ v Kohoutovicích.

V pondělí 13. června se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova je v 17:05.

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páněje to doporučený svátek. Po mši sv. v 18:00 ve farním kostele bude následovat průvod s Eucharistií po kostele a požehnání před kostelem. Pokud můžete věnovat květiny k výzdobě oltářů, učiňte tak nejpozději do čtvrtečních 14:00 hodin.
Modlitba Lectio Divina v Kohoutovicích se nekoná.

V neděli 26. června po mši sv. v Žebětíně se konážehnání dopravních prostředků;poté jste zváni na farní zahradu na farní opékání.

Rozvrh výuky náboženství (včetně přihlášek ke stažení) a termíny 1. sv. přijímání pro školní rok 2022/23 jsou na webu. Přihlášky prosíme odevzdejte podepsané (vytištěné či sken/foto) do konce června o. Jiřímu nebo katechetkám. Kvůli školním předpisům je třeba přihlášku vyplnit a podepsat každým rokem zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmováníaby se do 19. června přihlásili otci Jiřímu. Příprava se bude konat od září 2022 jedenkrát za 14 dní v úterý od 19h.

Oznámení křtů: v sobotu 18. června bude ve farním kostele pokřtěna Diana Vaxmonská a Matylda Kirchnerová. V neděli 19. června pak v kapli Vilém Horák.


5. června 2022 Slavnost Seslání Ducha Svatého

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
6. 6.
památka Panny Marie, Matky církve18:00, za Marii a Josefa Audyovy, syna Pavla, Růženu Audyovou a živé rodiny
úterý
7. 6.
úterý 10. týdne v mezidobív kapli v Kohoutovicích v 17:30, za určitý úmysl
středa
8. 6.
středa 10. týdne v mezidobí16:45 ,dětská‘, za všechny, kteří letos přijali nebo přijmou svátost biřmování
čtvrtek
9. 6.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího  a věčného kněze18:00, za Marii Audyovou a rodiče
pátek
10. 6.
pátek 10. týdne v mezidobí17:15, za Jana Zaplatila a živou a zemřelou rodinu
sobota
11. 6.
památka sv. Barnabáše, apoštolamše svatá v naší farnosti není
neděle
12. 6.
slavnost Nejsvětější Trojicev kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, za Jana Zaplatila, manželku, rodiče a sourozence z obou stran
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, úmysl zatím volný

Dnešní sbírka je určena na charitativní účely. Pán ať odplatí všechny vaše dary.
Po mši sv. v Žebětíně jste zváni do farní kavárny.

V pondělí 6. června se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

Taktéž 6. června bude po mši svaté asi v 18.30 v areálu fary krátký koncert ZUŠ.

V tomto týdnu (od 6. června) končí výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího: na ZŠ Otevřená, na faře a 4.-6. třídy na ZŠ Pavlovská. Ostatní výuka končí v týdnu od 13. června.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 9. června od 19 do 20h.

Začátek mše sv. se v pátek 10. června kvůli Noci kostelů přesouvá na 17:15, výstav Nejsvětější svátosti nebude.

Mladé hodyzačnou v sobotu 11. června ve 13h požehnáním v kapli Svaté rodiny, následuje krojovaný průvod Kohoutovicemi zakončený v 17h Moravskou besedou na prostranství před poliklinikou.

Sbor mladých zkouší příští neděli 12. června od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli.

Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby se do 19. června přihlásili otci Jiřímu. Příprava by probíhala od září 2022 jedenkrát za 14 dní v úterý od 19h.

Oznámení křtu: v sobotu 11. června bude v kapli pokřtěn Viktor Kašík.        


29. května 2022 7. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
30. 5.
památka sv. Zdislavy18:00, za Marii Chylíkovou, manžela Josefa, dva syny, dceru
a rodiče
úterý
31. 5.
svátek Navštívení Panny Mariev kapli v Kohoutovicích v 17:30, za dar života a za zesnulé rodiče
středa
1. 6.
památka sv. Justina, mučedníka16:45 ,dětská‘, za všechny děti v naší farnosti 
u příležitosti Mezinárodního dne dětí
čtvrtek
2. 6.
čtvrtek po 7. neděli velikonoční18:00, za nového diecézního biskupa Pavla s prosbou o všechny dary Ducha svatého potřebné k jeho službě
pátek
3. 6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků18:00, za Marka, aby našel dar víry
sobota
4. 6.
sobota po 7. neděli velikonoční8:00, úmysl zatím volný
neděle
5. 6.
slavnost Seslání Ducha Svatéhov kapli v Kohoutovicích v 7:30,  na určitý úmysl
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za dary Ducha svatého a uzdravení rodinných vztahů

Sbírka na pronásledované křesťany z minulé neděle vynesla v celé farnosti 18.043 Kč. Pán ať odplatí každý váš dar.

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Klub křesťanských seniorů se sejde dnes až v 19h na slavnostní májové pobožnosti.

Ke svatodušní novéně se můžete připojit v kapli od 20:30 denně až do soboty 4. června.

Biblická hodina se koná ve středu 1. června v 19:00 na faře.

K modlitbě Lectio divina jste zváni ve čtvrtek 2. června v 19h do kaple.

Pátek 3. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Sbírka příští neděle 5. červnaje určena na charitativní účely. Pán ať odplatí všechny vaše dary.
Taktéž 5. června jste zváni po mši sv. v Žebětíně do farní kavárny.

Noc kostelůse koná v pátek 10. června v Žebětíně. Program je na nástěnce, na webu Noci Kostelů a samozřejmě i na farních webech. Začátek páteční mše sv. se přesouvá na 17:15, výstav Nejsvětější svátosti nebude.

Mladé hodyzačnou v sobotu 11. června ve 13h požehnáním v kapli Svaté rodiny, následuje krojovaný průvod Kohoutovicemi zakončený v 17h Moravskou besedou na prostranství před poliklinikou.

Zápis z jednání farní pastorační rady je na vnitřní nástěnce.


22. května 2022 6. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
23. 5.
pondělí po 6. neděli velikonoční18:00, za syna a dar víry pro něho
úterý
24. 5.
úterý po 6. neděli velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 17:30, na poděkování za dar života
středa
25. 5.
středa po 6. neděli velikonoční16:45 ,dětská‘, na úmysl celebranta
čtvrtek
26. 5.
slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek17:00, za maminku a její uzdravení
pátek
27. 5.
pátek po 6. neděli velikonoční18:00, za Antonii Šedou a dva manžely
sobota
28. 5.
sobota po 6. neděli velikonoční8:00, za zemřelou Martu Mičánkovou (zádušní mše sv.)
neděle
29. 5.
7. neděle velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Annu a Františka Brázdovy, sourozence a rodiče
ve farním kostele v 9:00, za děti, přistupující k prvnímu svatému přijímání
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Dnešní sbírka je určena pro pronásledované křesťany. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

Májová pobožnost: ve farním kostele vždy 40 minut před každou mší sv.;
v kapli Svaté rodiny v pondělí, středu a pátek v 19h.

Ve čtvrtek 26. května o slavnosti Nanebevstoupení Páně bude mše sv. ve farním kostele už v 17:00. K modlitbě Lectio divina jste zváni od 19h do kaple.

Setkání obou částí farní pastorační rady se koná ve středu 25. 5. v 19h na faře.Hosté jsou srdečně zváni.

Svatodušní novénu se modlíme v kapli denně od pátku 27. května do soboty 4. června. Začátek ve 20:30, konec ve 21h. v kapli až do soboty 22. května.

Manželské ohlášky: dne 4. června hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít manželství pan Michal Konečný z farnosti Brno – Starý Lískovec a slečna Veronika Matušková.

Prosíme zájemce opřípravu ke svátosti biřmováníaby se do 19. června přihlásili otci Jiřímu. Příprava se bude konat od září 2022 jedenkrát za 14 dní v úterý od 19h.

Letošní farní víkendse koná 10. a 11. září. Mše sv. na Vranově bude opět v 16h.


15. května 2022 5. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
16. 5.
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech18:00, za Josefa Habra, bratry Jaroslava a Vladimíra, dvoje rodiče, zemřelou přízeň a živé rodiny
úterý
17. 5.
úterý po 5. neděli velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl
středa
18. 5.
středa po 5. neděli velikonoční16:45 ,dětská‘, na poděkování za 58 let manželství
čtvrtek
19. 5.
čtvrtek po 5. neděli velikonoční18:00, za Františku a Antonína Bartošovy, jejich syna Jana, manželku Veroniku a živé rodiny
pátek
20. 5.
památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze18:00, za P. Ladislava Marka Pelouška, rodiče                       a sourozence
sobota
21. 5.
svátek výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla8:00, na poděkování za dar života a Boží milosti a za rodiče, manžela a živé rodiny
neděle
22. 5.
6. neděle velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za zesnulé rodiče Bílých a Ninu a Karla Slaninovy
ve farním kostele v 9:00, za naši farnost a za rodinu Nečasovu a Šmídkovu
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodinu Mejzlíkovu

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

K rozjímavé četbě Písma svatého - Lectio divina - jste zváni ve čtvrtek 19. května od 19:00 v kapli.

Oznámení křtu: v sobotu 21. května bude v kapli pokřtěna Rozálie Daňková a Albert Nemec.

V sobotu 21. května jste zváni v 18:00 do farního kostela na koncert duchovní hudby „Johann Sebastian Bach a staří čeští mistři“. Na varhany hraje Ondřej Mucha.

Příští neděli 22. května se koná sbírka na pronásledované křesťany. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

Sbor mladých zkouší příští neděli 22. května od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli.

Svatodušní novénabude probíhat od pátku 27. května do soboty 4. června vždy ve 20:30 v kapli. Kdo byste chtěli moderovat některý večer, přihlaste se u Petry Doffkové.


8. května 2022 4. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
9. 5.
pondělí 4. týdne velikonočního18:00, za Josefa Lízala, manželku, dva syny a za Jaroslava Pospíšila a manželku
úterý
10. 5.
úterý 4. týdne velikonočníhov kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Františku Žůrkovou  a Františka Klímu
středa
11. 5.
středa 4. týdne velikonočního16:45 ,dětská‘, za kmotřenku Dorotku a kmotřence Jonáše a Jona
čtvrtek
12. 5.
čtvrtek 4. týdne velikonočního18:00, za zemřelou Marii Lucii Pospíšilovou, živé rodiny a snachu Janu
pátek
13. 5.
pátek 4. týdne velikonočního18:00, za Františka Brázdu, manželku, syna a rodiče
sobota
14. 5.
svátek sv. Matěje, apoštolamše svatá v naší farnosti není
neděle
15. 5.
5. neděle velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče, prarodiče a živou rodinu
ve farním kostele v 9:00, na poděkování za dar života s prosbou do dalších let
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Májovou pobožnost se modlíme po celý květen takto:

ve farním kostele vždy 40 minut před každou mší sv.,
v kapli Svaté rodiny denně v 19:00 kromě úterka a čtvrtka.

V pondělí 9. května se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova je v 17:05.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 12. května od 19 do 20h.

Příští sobotu není v naší farnosti mše svatá; o. Jiří bude slavit Eucharistii na zájezdu klubu křesťanských seniorů v 9:00 ve Valticích.

V sobotu 21. května jste zváni do farního kostela na koncert duchovní hudby „Johann Sebastian Bach a staří čeští mistři“. Na varhany hraje Ondřej Mucha.

6. - 10. července se na brněnském Výstavišti opět konáKatolická charismatická konferencePřihlašování, program atd. najdete na webu http://konference.cho.cz/

Svatodušní novénabude probíhat od pátku 27. května do soboty 4. června vždy ve 20:30 v kapli. Kdo byste chtěli moderovat některý večer, přihlaste se u Petry Doffkové.

Oznámení křtu: v sobotu 14. května bude v kapli pokřtěna Štěpánka Makešová.

U východu z kostela/kaple je k dispozicimodlitba za kurz Alfa.


1. května 2022 3. neděle velikonoční

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
2. 5.
památka sv. Atanáše, biskupa                      a učitele církve18:00, za Květoslava Křivánka, rodiče a sourozence
úterý
3. 5.
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolův kapli v Kohoutovicích v 17:30, na poděkování Pánu Bohu od Lucie a Dominika za rodiče, děti a 25 let manželství
středa
4. 5.
středa 3. týdne velikonočního16:45 ,dětská‘, za Františka Valíka a zemřelou rodinu
čtvrtek
5. 5.
čtvrtek 3. týdne velikonočního18:00, za Růženu Kozlovou, manžela, vnuka a živé rodiny
pátek
6. 5.
památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka18:00, na poděkování za 50 let života a za živé rodiny
sobota
7. 5.
sobota 3. týdne velikonočníhov 11:00, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mikulčicích, na úmysly poutníků
neděle
8. 5.
4. neděle velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Ludmilu Štipskou    a živé a zemřelé rodiny
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Jana Komárka       a celou rodinu

Dnes po mši sv. v Žebětíně jste zváni do farní kavárny

V pondělí 2. května se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.

Biblická hodina se koná ve středu 4. května v 19:00 na faře.

K rozjímavé četbě Písma svatého - Lectio divina jste zváni ve čtvrtek 5. května od 19:00 v kapli.

Pátek 6. května je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Májovou pobožnost se modlíme po celý květen takto:
ve farním kostele vždy 40 minut před každou mší sv., první setkání bude v neděli 1. května;
v kapli Svaté rodiny každý den mimo úterý a čtvrtku, vždy od 19:00, první setkání bude v neděli 1. května.

Sbor mladých zkouší až 22. května.

Svatodušní novénabude probíhat od pátku 27. května do soboty 4. června vždy ve 20:30 v kapli. Kdo byste chtěli moderovat některý večer, přihlaste se u Petry Doffkové.

U východu z kostela a na webu je nové číslofarního občasníku.

Týden modliteb za duchovní povolání

FARNÍ POUŤ 7. KVĚTNA DO MIKULČIC

Odjezd autobusu 9:00 Žebětín, 9:15 Kohoutovice

Mše sv. v 11h v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mikulčicích. Poté pro přihlášené společný oběd v restauraci U Peruna (nápoje, případně polévku si platí každý sám)

Cyklopouť – informace je na webu v přihlašovacím formuláři.

Po obědě odjezd busu do Slovanského hradiště k muzeu, tam
buď volná prohlídka areálu
nebo muzeum max 20 – 30 osob, trvá 1h, vstupenky si zajistí každý sám na místě.
nebo velkomoravský kostelík sv. Markéty u Kopčan na slovenské straně řeky Moravy, celkem 8km po rovině, tj asi 2h pěšky.

Je v jednání komentovaná prohlídka, 2 eura za osobu se platí hotově na místě. Zda se prohlídka uskuteční (nezáleží to pouze na nás), budeme vědět ve čtvrtek 5. května večer.

Návrat do Brna cca v 19h


24. dubna 2022 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
25. 4.
svátek sv. Marka, evangelistyv 18:00, za Jana a Růženu Linduškovy, zemřelou přízeň            a živou rodinu
úterý
26. 4.
úterý 2. týdne velikonočníhov kapli v Kohoutovicích v 17:30, za syna Davida a uzdravení maminky
středa
27. 4.
středa 2. týdne velikonočníhov 16:45 ,dětská‘, za zemřelého manžela Karla Šantrůčka, syna Karla, zemřelé dvoje rodiče a duše v očistci
čtvrtek
28. 4.
čtvrtek 2. týdne velikonočníhove 12:00, za + Jarmilu Fürstovou (zádušní mše sv. s rozloučením ke kremaci; čas se může změnit)a v 18:00, za uzdravení v rodině
pátek
29. 4.
svátek sv. Kateřiny Sienské, panny  a učitelky církve, patronky Evropyv 18:00, za rodiče Slezákovy, dva syny, dvoje rodiče, zemřelou přízeň a živé rodiny
sobota
30. 4.
sobota 2. týdne velikonočníhov 8:00, na úmysl dárce
neděle
1. 5.
3. neděle velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Emilii a Viléma Gabrielovy, rodiče a sourozence
ve farním kostele v 9:00, za Marii a Břetislava Rösslerovy, rodinu Vitulovu, Brázdovu, syna Jaroslava    a za Kristinu a Jindřicha Závodských
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Čas čtvrteční pohřební mše sv. se ještě může s nízkou pravděpodobností změnit  -  konečný čas bude uveden na parte v žebětínské venkovní nástěnce.

Lectio divina - rozjímavá četba Písma Svatého - se koná do konce června každý čtvrtek v 19h v kapli mimo 2. v měsíci, kdy je adorace.

Oznámení křtu:v sobotu 30. dubna bude ve farním kostele pokřtěna Kristina Němcová a v kapli Sv. rodiny Terezie Wiewiorková.

V neděli 1. května u příležitosti 20. výročí kněžského svěcení a životního jubilea (50 let) slouží všechny mše sv. ve farnosti P. Petr Matula, SDB, kohoutovický rodák.

V neděli 1. května v Žebětíně při mši sv. požehnáme sochu sv. Floriána, patrona hasičů, pro novou hasičskou zbrojnici.

Autobus na pouť do Mikulčic ještě není celý obsazen. Přihlašovat se lze pouze na archy v kostele či kapli (vzadu na stolku s tiskem): v Kohoutovicích naposledy v úterý 3. května, v Žebětíně až do čtvrtka 5. května. Platba v sakristii. Obědy už přihlašovat nelze. Děkujeme za pochopení.

Májovou pobožnostse modlíme po celý květen takto:
ve farním kostele vždy 40 minut před každou mší sv., první setkání bude v neděli 1. května;
v kapli Svaté rodiny v pondělí, středu a pátek vždy od 19:00, první setkání bude v pondělí 2. května.


17. dubna 2022 slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
18. 4.
pondělí velikonočního oktávuv kapli v Kohoutovicích v 7:30, na určitý úmyslve farním kostele v 9:00, za Anežku Otoupalíkovou, manžela a rodiče
úterý
19. 4.
úterý velikonočního oktávuv kapli v Kohoutovicích v 18:00, za zemřelého P. Josefa Červenku
středa
20. 4.
středa velikonočního oktávuv kapli v Kohoutovicích v 18:00, na úmysl dárce
čtvrtek
21. 4.
čtvrtek velikonočního oktávuv kapli v Kohoutovicích v 18:00, na poděkování za pomoc Panny Marie a andělů strážných a za živé rodiny
pátek
22. 4.
pátek velikonočního oktávuv 18:00, na poděkování za dar života
sobota
23. 4.
sobota velikonočního oktávuv 8:00, za Karla Veselého, jeho rodiče a živé rodiny
neděle
24. 4.
2. neděle velikonočnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za živou a zemřelou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, úmysl zatím volný

Vezměte prosím na vědomí změnu času a místa některých bohoslužeb ve Velikonočním oktávu:

-V úterý 19. dubna začne mše sv. v kapli Svaté rodiny až v 18:00 a nebude před ní možnost svátosti smíření. V úterý také odpadá hodina náboženství ve skupině otce Jiřího na ZŠ Pavlovská.

- Ve středu a čtvrtek Velikonočního oktávu proběhne ve farním kostele ošetření lavic a dřevěného mobiliáře proti dřevokaznému hmyzu. Mše svaté ve středu a ve čtvrtek budou v kapli Svaté rodiny; středeční mše sv. bude až v 18:00 a nebude dětská.

Na pouť do Mikulčic se přihlašujte na arch v kostele naposledy dnes, v internetovém formuláři nejpozději ve středu 20. dubna. Platbu na farní účet odešlete též nejpozději 20. dubna.

Ve čtvrtek 21. dubna v 19h v kapli opět začíná setkávání Lectio divina – rozjímavé četby Písma Svatého, které povede Michal Jírů. Koná se do konce června každý čtvrtek mimo 2. v měsíci, kdy je adorace.

Přijměte pozvání na Večer milosrdenství v sobotu 23. dubna od 18h ve farním kostele.

Oznámení křtu: v sobotu 23. dubna bude ve farním kostele pokřtěna Magdalena Dyčková.


10. dubna 2022 Květná neděle

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
11. 4.
pondělí Svatého týdnev 18:00, za Jaroslava Křivánka, rodiče a sestru
úterý
12. 4.
úterý Svatého týdne v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za nemocné kněze
středa
13. 4.
středa Svatého týdnemše sv. v naší farnosti není
čtvrtek
14. 4.
Zelený čtvrtekv 18:00, mše sv. na památku Večeře Páně,
na poděkování za 30 let života a živou rodinu
pátek
15.4.
Velký pátekv 18:00, velkopáteční bohoslužba s uctíváním kříže
sobota
16. 4.
Bílá sobotave 20:00, velikonoční vigilie, za kmotřence Petra
a Kryštofa
neděle
17. 4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páněv kapli v Kohoutovicích v 7:30, s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha svatého pro živou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za živé rodiny, na poděkování za všechna dobra a s prosbou o pomoc a Boží požehnání
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Sbírka z minulé neděle spolu s farním bazarem vynesla v celé farnosti 58.831 Kč. Pán ať odplatí každý váš dar. 6.500 Kč zajistí na další rok vzdělání naší Louise z Haiti (Adopce na dálku); 52.331 pomohou Ukrajině prostřednictvím účtu Diecézní charity Brno. Všem, kdo jakkoli pomohli, velmi děkujeme!

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.

V pondělí 11. dubna se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova je v 17:05.

Ve středu 13. dubna bude od 16:00 velikonoční úklid farního kostela; od 16:30 úklid kaple. 

Kdo by chtěl během Velikonočního tridua číst během bohoslužeb čtení, přihlaste se po mši sv. v sakristii u o. Jiřího.

Klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po mši sv. asi v 20:00; v pátek v 7:00, ve 12:00, v 15:00 a večer po obřadech asi v 19:30; v sobotu v 7:00 a ve 12:00. Sraz je vždy u kaple 5 minut před začátkem.

Velkopáteční křížová cesta ve farním kostele v 17.20 bude dětská.

Na Velký pátek se ve farním kostele uskuteční dobrovolná sbírka Boží hrob – pro křesťany ve Svaté zemi.

Ve čtvrtek 21. dubna v 19h v kapli opět začíná setkávání Lectio divina – rozjímavé četby Písma Svatého. Koná se do konce června každý čtvrtek mimo 2. v měsíci, kdy je adorace.

Přijměte pozvání na Večer milosrdenství v sobotu 23. dubna od 18h ve farním kostele.

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla   na květnové brigády na chalupě v Karolince. Přihlášení naposledy dnes na webu:  https://karolinka.kaplekohoutovice.cz/

FARNÍ POUŤ 7. KVĚTNA DO MIKULČIC

Odjezd autobusu 9:00 Žebětín, 9:15 Kohoutovice
Závazné přihlašování přes webový formulář nebo v sakristii/v poličce pod kůrem, 180kč/os.
V případě odhlášení si prosím najděte náhradníka.

Mše sv. v 11h v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mikulčicích. Poté pro přihlášené společný oběd v restauraci U Peruna. Oběd 130Kč /os, masitá i bezmasá varianta vhodná pro bezlepkovou stravu. (nápoje, případně polévku si platí každý sám)

Přihlašování do 17.4., platba za vše do 20. 4. na účet žebětínské části farnosti nebo hotově v sakristii.

Cyklopouť – informace je na webu v přihlašovacím formuláři.

Po obědě odjezd busu do Slovanského hradiště k muzeu, tam
buď volná prohlídka areálu
nebo muzeum max 20 – 30 osob, trvá 1h, vstupenky si zajistí každý sám na místě.
nebo velkomoravský kostelík sv. Markéty u Kopčan na slovenské straně řeky Moravy, celkem 8km po rovině, tj asi 2h pěšky

Návrat do Brna cca v 19h.


3. dubna 2022 5. neděle postní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
4. 4.
pondělí 5. týdne postního18:00, za manžela Ladislava Obrovského a dvoje rodiče
úterý
5. 4.
úterý 5. týdne postníhov 11:00, za zemřelého Jana Hrdého (pohřební mše sv.)a v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za živou a zemřelou rodinu
středa
6. 4.
středa 5. týdne postního16:45 ,dětská‘, na poděkování za dar života
čtvrtek
7. 4.
čtvrtek 5. týdne postního18:00, za Miriam, na poděkování za dar křtu
pátek
8. 4.
pátek 5. týdne postního18:00, za zemřelého Josefa Lízala mladšího a živou rodinu
sobota
9. 4.
sobota 5. týdne postního8:00, za Josefa Černockého a manželku Drahomíru
neděle
10. 4.
Květná nedělev kapli v Kohoutovicích v 7:30, úmysl zatím volný
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Magdalenu Jírů a celou rodinu

Dnešní sbírka je na adoptivní dceru Louise a humanitární pomoc pro Ukrajinu. Pán Bůh zaplať za každý váš dar. Do 12:30 je otevřen farní dobročinný bazar.

Dnes se koná křížová cesta se skautskými oddíly. Sraz ve 14:00 na zastávce Ríšova, konec tamtéž přibližně v 15h. Trasa není vhodná pro kočárky.

V pondělí 4. dubna se po mši svaté koná na faře F-klub.

Biblická hodina se koná ve středu 6. dubna v 19:00 na faře.

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření:
Sobota 9. dubna, Kohoutovice v Domku od 14:00 do 17:00.
Neděle 10. dubna, Žebětín v kostele od 15:00 do 17:30.

Příští neděli 10. dubna jste zváni po mši sv. v Žebětíně do farní kavárny.

Sbor mladých zkouší příští neděli 10. dubna od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli.

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla na květnové brigády na chalupě v Karolince. Přihlašování do 10.4., kontakt a informace na webu: https://karolinka.kaplekohoutovice.cz/

FARNÍ POUŤ 7. KVĚTNA DO MIKULČIC

Odjezd autobu 9:00 Žebětín, 9:15 Kohoutovice
Závazné přihlašování přes webový formulář nebo v sakristii/v poličce pod kůrem, 180kč/os.
V případě odhlášení si prosím najděte náhradníka.

Mše sv. v 11h v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mikulčicích. Poté pro přihlášené společný oběd v restauraci U Peruna. Oběd 130Kč /os, masitá i bezmasá varianta vhodná pro bezlepkovou stravu. (nápoje, případně polévku si platí každý sám)

Přihlašování do 17.4., platba za vše do 20. 4. na účet žebětínské části farnosti nebo hotově v sakristii.

Cyklopouť – informace je na webu v přihlašovacím formuláři.

Po obědě odjezd busu do Slovanského hradiště k muzeu, tam
buď volná prohlídka areálu
nebo muzeum max 20 – 30 osob, trvá 1h, vstupenky si zajistí každý sám na místě.
nebo velkomoravský kostelík sv. Markéty u Kopčan na slovenské straně řeky Moravy, celkem 8km po rovině, tj asi 2h pěšky

Návrat do Brna cca v 19h.


27. března 2022 4. neděle postní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
28. 3.
pondělí 4. týdne postního18:00, za rodiče Myškovy a děti
úterý
29. 3.
úterý 4. týdne postníhov kapli v Kohoutovicích v 17:30, za dobrovolníky pomáhající na Ukrajině
středa
30. 3.
středa 4. týdne postního16:45 ,dětská‘, za zemřelou Jarmilu Kozlovou, manžela Stanislava, dvoje rodiče a synovce Oldřicha a Stanislava
čtvrtek
31. 3.
čtvrtek 4. týdne postního18:00, na úmysl celebranta
pátek
1.4.
pátek 4. týdne postního18:00, za mír na Ukrajině
sobota
2. 4.
sobota 4. týdne postního8:00, za Marka a za dar víry
neděle
3. 4.
5. neděle postnív kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky
ve farním kostele v 9:00, na úmysl dárce
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Stanislava Kyseláka

Dnes v 17:00 se koná setkání Klubu křesťanských seniorů v Domku sv. Rodiny.

Pátek 1. dubna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Farní dobročinný bazar se koná 1. – 3. dubna. Informace jsou na vývěsce, na obou farních webech a na lístcích u východu z kostela. Vzhledem k současné mimořádné situaci a naléhavé potřebě humanitární pomoci pro Ukrajinu bude na tento účel určena i sbírka neděle 3. dubna. Výtěžek bazaru a nedělní sbírky bude rozdělen takto: částku 6.500 Kč odešleme na pomoc naší adoptivní dceři Louise Gerline Devilus z Haiti (v rámci projektu Adopce na dálku); zbytek výtěžku bazaru a sbírky pošleme prostřednictvím účtu Diecézní charity Brno na pomoc Ukrajině. Prosíme o pomoc zvlášť při chystání a úklidu bazaru; ozvěte se prosím Petře Doffkové.

Oznámení křtu: v sobotu 2. dubna bude ve farním kostele pokřtěn Pavel Dominik Dolák.

V neděli 3. dubna se koná křížová cesta se skautskými oddíly. Sraz ve 14:00 na zastávce Ríšova, konec tamtéž přibližně v 15:00.

Mimořádná příležitost k předvelikonoční svátosti smíření:
Sobota 9. dubna, Kohoutovice v Domku od 14:00 do 17:00.
Neděle 10. dubna, Žebětín v kostele od 15:00 do 17:30.

Farní kavárna v Žebětíně se koná až o Květné neděli 10. dubna.

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla na květnové brigády na chalupě v Karolince. Přihlašování, kontakt a informace na webu: https://karolinka.kaplekohoutovice.cz/

Po mši sv. je v Domku v Kohoutovicích otevřená farní knihovna.


Od dnešního data jsou ohlášky pro obě části farnosti sjednocené.

20. března 2022 3. neděle postní

Datum:Liturgické oslavy v týdnu:Bohoslužby:
pondělí
21. 3.
pondělí 3. týdne postního18:00, za Andělu a Jana Kozlovy, syna, dceru a celou zemřelou přízeň
úterý
22. 3.
úterý 3. týdne postníhov kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný
středa
23. 3.
středa 3. týdne postního16:45 ,dětská‘, na úmysl dárce
čtvrtek
24. 3.
čtvrtek 3. týdne postního18:00, za Adriana, jeho zdraví, Boží požehnání a za dar víry
pátek
25. 3.
slavnost Zvěstování Páně18:00, za Vladimíra a Marii Kozlovy, rodiče, sourozence a živou rodinu
sobota
26. 3.
sobota 3. týdne postního8:00, za rodiny Filgasovu, Pavlů a Krotilů
neděle
27. 3.
4. neděle postní - Radostná (Laetare)v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče, prarodiče a živou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Josefa Kršku a Marii Krškovou

Sbírka z minulé neděle na velká setkání mládeže (ČBK) vynesla 14.750 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

V sobotu 26. března se od 16h v Domku v Kohoutovicích koná postní duchovní obnova s P. Marcelem Javorou, farářem v Brně-Komíně, na téma „K čemu je půst dobrý?“ Přihlásit se můžete u Petry Doffkové.

Farní dobročinný bazar se koná 1. – 3. dubna. Informace jsou na vývěsce, na obou farních webech a na lístcích u východu z kostela. Vzhledem k současné mimořádné situaci a naléhavé potřebě humanitární pomoci pro Ukrajinu bude na tento účel určena i sbírka neděle 3. dubna. Výtěžek bazaru a nedělní sbírky bude rozdělen takto:  Částku 6.500 Kč odešleme na pomoc naší adoptivní dceři Louise Gerline Devilus z Haiti ( v rámci projektu Adopce na dálku); zbytek výtěžku bazaru a sbírky pošleme prostřednictvím účtu Diecézní charity Brno na pomoc Ukrajině. Prosíme o pomoc zvlášť při chystání a úklidu bazaru; ozvěte se prosím Petře Doffkové.

Naši farníci Filip a Kateřina Münzovi zprostředkovávají naléhavou prosbu z krajského státního zastupitelství, kde se organizuje pomoc pro rodinné příslušníky jejich kolegů na Ukrajině. Je naléhavě třeba ubytování pro asi dvě desítky matek s dětmi. Pokud byste byli schopni poskytnout alespoň několika osobám na cca jeden měsíc (typicky matka s dítětem/dětmi) prostor k bydlení (ideálně s možností samostatného vaření, nechtějí být na obtíž), ozvěte se prosím Filipovi Münzovi na číslo 732 803 635.

V pátek 25. 3., o slavnosti Zvěstování Páně, se naše farnost při pravidelné páteční adoraci od 17:00 ve farním kostele připojí k výzvě papeže Františka k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Při této příležitosti posílá věřícím brněnské diecéze následující vzkaz otec biskup Vojtěch:

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Milé sestry, milí bratři,
jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe.

K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s biskupy také všechny kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v katedrálách, na mariánských poutních místech i ve farních a řeholních společenstvích po celém světě.

Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu.

V katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově se sejdeme k modlitbě za mír a k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v pátek 25. března 2022 v 19.00 hodin.

V modlitbě s vámi všemi spojený Váš biskup Vojtěch


Kalendář

Kalendář farních a souvisejících akcí ve formátu Google …

Výuka náboženství

Výuka náboženství v Žebětíně a Kohoutovicích a příprava na 1. sv. přijímání – rozvrh, přihláška …

Historie

Historie naší farnosti a kněží, kteří zde působili

Domek Svaté Rodiny

Domek Svaté Rodiny na ulici Bašného v Kohoutovicích je místo setkávání společenství dětí i dospělých, sborů, skautů, …

Karolinka – budova plná zážitků

Web s informacemi o chalupě Karolinka

Kurz Alfa

Informace o kurzu Alfa, který v naší farnosti pořádáme …

QR

Aktuální stav příspěvku farnosti do Fondu PULS

Donator.cz

Kontaktujte nás

Adresa

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje
Křivánkovo nám. 10, 641 00 Brno-Žebětín

Telefon

734 271 856
Skype: jiri.buzek

 

Zpracovávám.
Došlo k chybě.
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!